Z życia Kościoła

Srebrny Jubileusz 25-lecia Sakry Biskupa-seniora Jerzego Szotmillera

W piękny, pełen słońca sobotni dzień 31 lipca 2004 r., o godz. 10 w parafii polskokatolickiej pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Libiążu odbył się jubileusz Biskupa-Seniora Jerzego Szotmillera. Życzeniem Czcigodnego Jubilata było, by Mszę św. dziękczynną za 25 lat posługi biskupiej sprawować w miejscu urodzenia Ks. Bpa Franciszka Hodura — w Żarkach-Moczydle.

Gospodarz parafii ks. Aleksander Smętek wraz z parafianami dołożyli wszelkich starań, by świątynia — „pomnik" na tę uroczystość wyglądała wspaniale.

ZarkiMoczydlo2004_07_31 Za 25 lat biskupiej pracy wraz z Jubilatem przybyli dziękować Bogu kapłani, na czele ze Zwierzchnikiem Kościoła J.E. Ks. Bp. prof. dr. hab. Wiktorem Wysoczańskim.

Obecni byli również: Administrator Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej ks. inf. Kazimierz Fonfara, Kanclerz Kurii Biskupiej ks. inf. Ryszard Dąbrowski, Dziekan Dekanatu Śląskiego ks. inf. Eugeniusz Stelmach, ks. inf. Henryk Buszka, ks. senior Stanisław Maciejczyk oraz księża proboszczowie: ks. Antoni Norman, ks. Witold Iwanowski, ks. Jerzy Uchman, ks. Adam Stańko, ks. Roman Jagiełło, ks. Adam Stelmach, ks. Tadeusz Budacz.

Gości ekumenicznych reprezentowali przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na czele z J.E. Ks. Bp. Tadeuszem Szurmanem oraz Prezesem Synodu Kościoła ks. Janem Grossem. Obecny był również przedstawiciel Kościoła Zielonoświątkowego z Bielska-Białej.

Przed Mszą św. wszystkich obecnych pojednał z Bogiem w Sakramencie Pokuty ks. inf. Eugeniusz Stelmach.

P
o spowiedzi św. rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył Ks. Biskup Senior. W koncelebrze asystowali księża proboszczowie: ks. Adam Stelmach i ks. Tadeusz Budacz.
ZarkiMoczydlo2004_07_31

Na początku Mszy św. wszystkich obecnych powitał Proboszcz ks. Aleksander Smętek, który w tym roku obchodzi także jubileusz 40-lecia pracy w parafii Żarki-Moczydło. Wśród zgromadzonych na uroczystości wiernych obecni byli również strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarkach-Moczydle wraz z pocztem sztandarowym.

Kazanie wygłosił Administrator Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej ks. inf. Kazimierz Fonfara.

Przy końcu Mszy św. zostały odczytane pozdrowienia od Burmistrza miasta Libiąż oraz od kapłanów, którzy z różnych powodów nie mogli przybyć na uroczystość.

Słowo pozdrowienia przekazał Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego J.E. Ks. Bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, a także Przewodniczący Śląskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej ks. prezes Jan Gross.

Jubileuszowe słowo podziękowania i wdzięczności skierował Dostojny Jubilat do wszystkich obecnych, po czym Księża Biskupi udzielili pasterskiego błogosławieństwa.

Zaproszeni goście spotkali się na agapie, którą przygotowali parafianie wraz z Księdzem Proboszczem.

Ks. Tadeusz Budacz