Z życia naszych parafii

Obóz młodzieżowy nad Jeziorem Białym

W a k a c y j n e    w s p o m n i e n i a

W dniach 12-24 lipca 2004 r. w Okunince nad Jeziorem Białym wypoczywała grupa młodzieży (46 osób) z parafii polskokatolickich w Majdanie Leśniowskim, Kosarzewie, Horodle, Boguszowie-Gorcach i Tarnogórze. Grupą opiekowało się 5 wychowawców, 2 ratowników wodnych, 2 kucharki, a także proboszcz parafii w Majdanie Leśniowskim, ks. Jacenty Sołtys. Obóz mógł się odbyć dzięki sponsorom, do których należeli: Urząd Gminy w Leśniowicach, Urząd Gminy w Krzczonowie, Bank Spółdzielczy w Leśniowicach, firma „Agro-Carbon" oraz Kuria Biskupa Kościoła Polskokatolickiego w Warszawie. Wszystkim Sponsorom uczestnicy obozu bardzo dziękują.
Okuninka2004_07_12/24
Myślą przewodnią życia obozowego było: „Chrystus przez życie mnie wiedzie". Na podstawie Ewangelii według św. Jana prowadzone były rozważania, zachęcające do praktycznego zastosowania nauki Chrystusa w życiu codziennym, aby uniknąć rozdźwięku między nauką chrześcijańską a życiem.
Mimo trudnych warunków atmosferycznych panujących w pierwszym tygodniu wypoczynku, młodzież wspaniale się bawiła. Odbył się bieg patrolowy przez las, zabawa w podchody, marsz wokół jeziora. Atrakcyjne było nawet pozyskanie i przyniesienie drewna na ognisko. Organizowane były liczne gry i zabawy z piłką ręczną. Każdego wieczora, do późnej pory nocnej, trwały zabawy przy ognisku. Dzieci bawiły się znakomicie.
Przy ognisku odbywały się też spotkania modlitewne.
Okuninka2004_07_12/24
Drugi tydzień był znacznie łatwiejszy dla opiekunów, gdyż przygrzało „wielkie słońce". Kąpiel w nieskazitelnie czystej wodzie Jeziora Białego, przy coraz wyższej temperaturze wody i powietrza, sprawiała młodzieży wielką radość. Kąpiel trwała po cztery, a nawet pięć godzin dziennie.
Niewątpliwą atrakcją były zwyczajowe zabawy ostatnich wieczorów i nocy. Nad wszystkimi sprawami i zabawami panował duch przyjaźni i chrześcijańskiej miłości, której wyrazem była wspólnota eucharystyczna podczas Mszy św.
Czas spędzony na obozie był nie tylko czasem dobrej zabawy (co potwierdzają załączone fotografie), ale przede wszystkim czasem zasiewu ziarna Chrystusowej nauki, które w swoim czasie wyda dobre owoce.

ks. J. S.
Okuninka2004_07_12/24