Z życia Kościoła

Ingres Administratora Diecezji Wrocławskiej

Szczecin2004_07_17 W dniu 6 maja 2004 r. Rada Synodalna Kościoła Polskokatolickiego powołała jednogłośnie na stanowisko Administratora Diecezji Wrocławskiej ks. inf. mgr. Stanisława Bosego — dotychczasowego Wikariusza Generalnego tej diecezji. Stało się na skutek ciężkiej choroby ks. Biskupa Wiesława Skołuckiego i niemożności wypełniania przez niego teraz i w najbliższej przyszłości obowiązków Ordynariusza. Wznosimy za niego serdeczne modły, aby dobry Bóg wspierał go w jego niemocy.
Nowo wybrany Administrator po przyjęciu tego wyboru z wcześniejszymi zastrzeżeniami, że siedzibą sprawowania funkcji Administratora będzie Szczecin (również względy praktyczne za tym przemawiały), w dniu 17 lipca 2004 r. uroczystym ingresem do kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła rozpoczął oficjalne sprawowanie tej posługi.
Szczecin2004_07_17
Szczecin2004_07_17 Szczecin2004_07_17 Szczecin2004_07_17
Szczecin2004_07_17 Szczecin2004_07_17 Szczecin2004_07_17
Szczecin2004_07_17 Słowo Pasterskie
wygłoszone przez Zwierzchnika Kościoła
Bpa prof. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego
w uroczystość ingresu
Administratora Diecezji Wrocławskiej
ks. inf. Stanisława Bosego
(17 lipca 2004 r.)
Szczecin2004_07_17

Uroczystość zgromadziła wielu duchownych z naszego Kościoła — na czele ze Zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego J.E. Biskupem, Prof. dr. hab. Wiktorem Wysoczańskim — oraz z innych Kościołów chrześcijańskich. Przybyli także przedstawiciele władz miasta i województwa zachodniopomorskiego oraz wyznawcy i sympatycy naszego Kościoła.

O godz. 11 procesjonalnym wejściem do tej dostojnej świątyni rozpoczęła się podniosła liturgia. Wszystkich zgromadzonych bardzo gorąco powitał Gospodarz miejsca, wyrażając radość, że w tym dniu — tak ważnym dla niego i dla całej Diecezji — może umacniać się wspólnotą serc. Dekrety Kościoła wprowadzające w pełnienie funkcji Administratora odczytał Kanclerz Kurii Biskupiej ks. inf. mgr Ryszard Dąbrowski. Ks. Administrator przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej wraz z duchownymi Diecezji Wrocławskiej, Krakowskiej i Warszawskiej. Wszyscy z wielką uwagą i skupieniem wysłuchali czytań mszalnych, Słowa Bożego, a następnie Słowa Pasterskiego wygłoszonego przez J.E. Księdza Biskupa Zwierzchnika naszego Kościoła.

Piękne śpiewy p. Organisty oraz ks. Bogdana Skowrońskiego uświetniły Liturgię Eucharystyczną. Komunia Św., do której tak licznie przystąpili wierni, była szczególnym przejawem duchowej łączności całego Kościoła. Wyrazem tej łączności były również Msze św. sprawowane w wielu parafiach w niedzielę 18 lipca w intencji owocnej posługi Administratora ks. inf. Stanisława Bosego. Wszyscy bowiem zdajemy sobie sprawę, że jakość tej posługi przekładać się będzie na wizerunek Kościoła, na jego dynamikę działania. Dlatego pragniemy nasze modlitwy i życzenia dołączyć do tych, które zostały złożone w dniu Ingresu. Przemawiając w imieniu Diecezji Wrocławskiej, ks. inf. Roman Skrzypczak z Poznania życzył Administratorowi Diecezji Bożych łask i zawierzył Jego posługę Matce Bożej. Ks. inf. Eugeniuszowi Stelmachowi z Diecezji Krakowskiej za motto życzeń posłużyły słowa pieśni „Gdzie miłość wzajemna i dobroć tam znajdziesz Boga żywego". Również ks. dziek. Ryszard Szykuła w gorących słowach zapewniał, w imieniu dekanatu i swoim, o życzliwości i gotowości do współpracy ze swoim przełożonym, dla dobra Diecezji i Kościoła. To piękne życzenia, bo rzeczywiście w każdej społeczności, a w Kościele szczególnie dobro jest"' niezbędne, tyle go będzie, ile wspólnie wymodlimy i uczynimy.

Bardzo serdeczne i życzliwy były również słowa skierowane przez przedstawicieli innych Kościołów chrześcijańskich. Ks. Biskup Ryszard Bogusz z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego życzył dalszej determinacji w wysiłkach ekumenicznych oraz działania niezmiennie ożywianego mocą Ducha Świętego. Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej J.E. Arcybiskup Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego, nie mogąc sam przybyć, wystosował adres z pozdrowieniami, odczytany przez Dziekana Szczecińskiego: „Życzę przewielebnemu Księdzu Infułatowi obfitości łaski Bożej w trudnej i odpowiedzialnej służbie kierowania Diecezją. Oby tej pracy towarzyszyła życzliwość braci i sióstr w Chrystusie wszystkich Kościołów Szczecina". Również serdeczne i pełne przyjaźni były słowa Ks. Biskupa Ludwika Jabłońskiego ze Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, którego z Ks. Administratorem łączą czasy wspólnych studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Ks. Biskup Mieczysław Czajko z Kościoła Zielonoświątkowego życzył wszelkich łask i wrażliwości dla tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy — czyli chorych. Pozdrowienia, z zapewnieniem o modlitwie, w wystosowanym adresie przekazał Ks. Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński, Zygmunt Kamiński z Kościoła Rzymskokatolickiego, który ze względu na wcześniej zaplanowane obowiązki duszpasterskie na terenie Archidiecezji nie mógł osobiście wziąć udziału w tych uroczystościach. Ze strony władz miasta gratulacje i życzenia przekazał Przewodniczący Rady Miasta, p. mgr Jan Stopyra, a w imieniu Pana Prezydenta — p. mgr Michał Krawczyński. Również bardzo miłe życzenia nadesłał Wojewoda Zachodniopomorski p. Stanisław Wziątek. Wśród słów skierowanych do Ks. Administratora, czytamy m.in.: „W moim przekonaniu w życiu każdego człowieka najważniejszym jest, by znaleźć swoje miejsce na Ziemi, by właściwie odczytać swoje powołanie i siać nadzieję w sercach tych wszystkich, którzy czują niepokój. Proszę przyjąć życzenia zdrowia, wielu łask na dalsze lata trudnej w dzisiejszych czasach posługi kapłańskiej oraz realizacji wszystkich planów i pomyślności na każdy dzień pracy na rzecz Kościoła Polskokatolickiego". Ostatnią oficjalnie przemawiającą osobą była p. Helena Karczewska — Prezes Rady Parafialnej, która m.in. powiedziała: „Ten kościół w Szczecinie dziś ma swoje poczesne miejsce, uznanie i budzi podziw w tysiącach osób, którzy go nawiedzają przez cały rok. Bogu dzięki, że zostałeś z nami, zostań z nami do końca Twoich dni (...)".

Po części oficjalnej popłynęły życzenia od parafian i przyjaciół. Było wiele serdeczności, łez wzruszenia. Ty, panie Boże, je słyszałeś, wierzę, że wylejesz zdroje łask na tę posługę pasterską, aby mogły się spełnić, bo wszystko w Imię Twoje czynimy i dla większej Twojej chwały. I tak jak umacniałeś nas Twoim błogosławieństwem udzielonym przez wszystkich biskupów na zakończenie tych podniosłych uroczystości, umacniaj nas swoją miłością, darz jednością i pokojem. Amen.

Ks. Henryk Dąbrowski

P.S. Szczecińską uroczystość w naszym Kościele odnotowały także tutejsze media: prasa i telewizja, za co należą się nasze podziękowania.