Z życia Kościoła

Wizytacja Arcypasterska w parafii pw. Narodzenia NMP w Majdanie Leśniowskim

W niedzielę, 13 czerwca 2004 r., parafia w Majdanie Leśniowskim przeżywała uroczystość św. Antoniego oraz wizytację pasterską Księdza Biskupa prof. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego, Ordynariusza Diecezji Warszawskiej — Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP.
MajdanLesniowski2004_06_13 Parafia pw. Narodzenia NMP w Majdanie Leśniowskim jest jedną z najstarszych parafii Kościoła Narodowego w Polsce. Została zorganizowana w 1928 r. i w ubiegłym roku przeżywała swój 75-letni jubileusz. Od 1987 roku duszpasterzem parafii jest ks. mgr Jacenty Sołtys, obecnie proboszcz, do 2003 r. wieloletni dziekan dekanatu chełmskiego.
Ksiądz Proboszcz na wizytację Pasterza przez wiele niedziel duchowo przygotowywał parafian, a szczególnie młodzież (54 osoby), która przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania.
Ksiądz Biskup przybył z Warszawy w towarzystwie Księdza Infułata Ryszarda Dąbrowskiego — Kanclerza Kurii Biskupiej Kościoła Polskokatolickiego i ks. mgr. Mariana Madziara — opiekuna Alumnatu Wyższego Seminarium Duchownego.
Bp prof. dr hab Wiktor Wysoczański,

MajdanLesniowski2004_06_13

udziela Sakramentu Bierzmowania

MajdanLesniowski2004_06_13


... a także Komunii św.

MajdanLesniowski2004_06_13


Do Sakramentu młodzież została wspaniale przygotowana.

MajdanLesniowski2004_06_13

 Cieszyły oczy piękne czerwone szarfy na których umieszczono


MajdanLesniowski2004_06_13
 

imiona wybrane do Sakramentu Bierzmowania


MajdanLesniowski2004_06_13

 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.30 procesjonalnym wprowadzeniem Księdza Biskupa do świątyni przez młodzież przygotowaną do Sakramentu Bierzmowania, ministrantów oraz służbę liturgiczną. W drzwiach świątyni Pasterza Diecezji, przywitała Rada Parafialna, tradycyjnie chlebem i solą, wyrażając radość z przybycia Księdza Biskupa i prosząc o udzielenie młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

Liturgicznego powitania, wg rytuału Kościoła, przed głównym ołtarzem dokonał Ksiądz Proboszcz, po czym powitał Zwierzchnika Kościoła oraz przybyłych kapłanów, młodzież, rodziców, gości i parafian. Następnie poprosił Księdza Biskupa o przewodniczenie Mszy św. i udzielenie młodzieży Sakramentu Bierzmowania, którą gorliwie przygotowywał do tego aktu. We Mszy Św. współkoncelebrantami byli: Ks. Kanclerz, ks. M. Madziar, ks. prob. J. Kucharski i ks. prob. J. Sołtys. W uroczystości uczestniczyli także ks. prob. Waldemar Mroczkowski z Dąbrówki, który wygłosił płomienne kazanie i ks. prob. Krzysztof Groszak z Żółkiewki.

Pokazaniu nastąpiła ceremonia udzielania Sakramentu Bierzmowania. Nowością wprowadzoną przez Księdza Proboszcza były szarfy w kolorze czerwonym, którymi byli przepasani kandydaci do Bierzmowania z umieszczonymi na nich imionami wybranymi do Sakramentu Bierzmowania.

Przed udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa, na zakończenie Mszy św. Ksiądz Biskup skierował Słowo Pasterskie do zgromadzonych na uroczystości rodziców, parafian, gości, a szczególnie do młodzieży, której udzielił Sakramentu Bierzmowania, jak również do ks. Jacentego Sołtysa — proboszcza parafii, któremu wyraził uznanie i podziękowanie za owocną pracę duszpasterską, za tak piękne przygotowanie młodzieży do Bierzmowania oraz całej uroczystości. Podkreślił również zaangażowanie Księdza Proboszcza w organizowanie od kilku lat w okresie wakacyjnym kolonii letnich — wypoczynku nad jeziorem dla dzieci i młodzieży ze swojej i innych parafii polskokatolickich.

Uroczystość wizytacji arcypasterskiej i patronalnej św. Antoniego w parafii Majdan Leśniowski zakończyła procesja eucharystyczna, którą poprowadził Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup

(parafianin)