Z życia naszych parafii. Kraków 20 maja 2004 r.

Jubileusz 40-lecia kapłaństwa ks. Infułata Czesława Siepetowskiego

Krakow2004_05_20

Ks. inf. Czesław Siepetowski przyjmuje życzenia
Święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Uroczysta Msza święta w kościele parafialnym pod tymże wezwaniem w Krakowie. Pięknie odnowiona świątynia wypełniona parafianami i zaproszonymi gośćmi z całego dekanatu małopolskiego.

Wśród zaproszonych gości: administrator diecezji krakowsko-częstochowskiej ks. inf. Kazimierz Fonfara, administrator diecezji wrocławskiej ks. inf. Stanisław Bosy, długoletni duszpasterz z Bielska-Białej ks. inf. Henryk Buszka. Jest wśród nich także nestor kapłanów ks. inf. Aleksander Bielec, wieloletni proboszcz parafii polskokatolickiej pw. Św. Ducha w Tarłowie. To pod jego ręką i ręką jego poprzedników (dziś już nie żyjących) dzisiejszy Jubilat, syn polskokatolickiej bardzo pobożnej rodziny z Czekarzewic wzrastał duchowo, aż nadszedł czas wyboru drogi.
Krakow2004_05_20

Wierni zgromadzili się na uroczystym nabożeństwie
Gdy wyruszał do seminarium miał już za sobą piękne i budujące wspomnienie powojennej odbudowy zniszczonego przez Niemców parafialnego kościoła. Ileż się przy nim namachał kielnią, ile potu wraz z innymi robotnikami Bożymi wylał. W tej świątyni otrzymał wszystkie sakramenty. Tu, w maju 1960 r., otrzymał Sakrament Bierzmowania z rąk biskupa prof. dr. Maksymiliana Rodego. Kilka miesięcy później rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym
w Warszawie. Wiedział dobrze, czego się podejmuje. Przez kilka lat poznawał pełną znoju, ale i radości pracę kapłana narodowego. Wiedział, że nie będzie łatwo. Widział trud kolejnych włodarzy Kościoła pw. Św. Ducha — ks. Jerzego Dunina, ks. Józefa Janika, ks. Franciszka Baranowskiego, ks. Eryka Cetlawy.

Święcenia kapłańskie z rąk biskupa prof. dr. Maksymiliana Rodego otrzymał 2 maja 1964 roku. Pięć lat później zawarł związek małżeński z p. Krystyną Lenart. Dzisiaj oboje, małżonka jubilata i syn Tomasz, są obecni w kościele. Syn każdej niedzieli pełni służbę ministranta i lektora. Pani Krystyna jest prawdziwym dobrym duchem parafii, zawsze miła i uśmiechnięta wnosi wiele ciepła rodzinnego, pomagając mężowi w trudnej służbie Bożej. W Słowie Bożym ks. infułata Henryka Buszki staje przed oczami obraz kapłana, jakiego każdy z nas pragnąłby spotkać na swojej drodze — wielkiego duchem, pokornego sercem, zawsze stawiającego sprawy innych na pierwszym miejscu.

W dniu 11 maja 1964 r. Jubilat obejmuje funkcję wikariusza w parafii św. Anny w Bielsku-Białej, a potem była praca w parafii pw. Św. Michała Archanioła w Bolesławiu k. Olkusza, wreszcie parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Krakowie. Tak mijają pierwsze cztery lata służby. Przychodzi luty 1968 r. i oddelegowanie do niezależnej parafii rzymskokatolickiej w Kamionce Wielkiej k. Nowego Sącza. Tu, w niezwykle trudnych warunkach, spędza kolejne pięć lat swojego życia. Powraca do Krakowa w 1973 r. Po dwóch latach otrzymuje pierwsze w swoim życiu probostwo i to wyjątkowe — w Kościele NMP Królowej Polski w Częstochowie. Pełni szereg odpowiedzialnych funkcji w Kościele Polskokatolickim, w tym Kanclerza Kurii Biskupiej w Krakowie (1978-1985). Od 25 listopada 1988 roku po dzień dzisiejszy włodarzy w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Krakowie, otoczony miłością i szacunkiem, jako proboszcz i dziekan dekanatu małopolskiego. To dzięki jego uporowi, Biskup Franciszek Hodur, organizator naszego Kościoła, posiada swoją ulicę w Krakowie. Czynnie uczestniczy w pracach Polskiej Rady Ekumenicznej, w której przez kilkanaście lat pełnił stanowisko sekretarza Oddziału Krakowskiego PRE.

W 1994 r. biskup Jerzy Szotmiller powołuje ks. Czesława Siepetowskiego na swojego pełnomocnika i zezwala na noszenie Krzyża Pektoralnego. W 1997 roku zostaje Infułatem Rzeczywistym, rok po otrzymaniu godności Infułata Honorowego. Od 2003 roku pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Kościoła Polskokatolickiego.

W uroczystość jubileuszową świątynia tonie w kwiatach. Nie sposób opisać wzruszenia i przekazać wszystkich słów wypowiadanych z serca przez zgromadzonych parafian. Uroczystości zamyka spotkanie księży dekanatu krakowskiego i zaproszonych Gości, w tym pastora Kościoła Adwentystów z Oświęcimia, na wspólnym, skromnym posiłku.

A nad wszystkim króluje Chrystus, bo to Jego Święto, Święto Wniebowstąpienia, a w nim jubileusz Jego wiernego i oddanego sługi ks. infułata Czesława Siepetowskiego.

Kronikarz Parafialny