List z Torunia: Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej w Toruniu

Song of Songs

W dniach 27-28 czerwca 2003 roku w Toruniu odbyła się szósta edycja Międzynarodowego Ekumenicznego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej „Song of Songs" pod patronatem Ks. Kardynała Józefa Glempa - Prymasa Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. Dyrektor festiwalu Wojciech Zaguła oraz organizatorzy zwrócili się z prośbą do Ks. Bp. Prof. Dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego - Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego o przyjęcie tytułu Oficjalnego Gościa SONG OF SONGS. Z racji wcześniej ustalonych obowiązków Ksiądz Biskup Zwierzchnik nie mógł wziąć udziału w tym przedsięwzięciu. Reprezentantem naszego Kościoła i delegatem Księdza Biskupa zostałem ja, za co pragnę wyrazić moją wdzięczność Księdzu Biskupowi.

6festiwal_muzyki_chrzescijanskiej_Torun2003 Festiwal Song of Songs od sześciu lat gromadzi w Grodzie Kopernika kilkanaście tysięcy młodych ludzi z całej Polski oraz coraz więcej z zagranicy. Wśród młodzieży licznie zgromadzonej można było też zauważyć wielu ludzi starszych oraz dużo dzieci. Przy ruinach zamku krzyżackiego z umieszczonej tam sceny słychać było piękne śpiewy niosące się echem wzdłuż Wisły, a spacerujący ludzie zatrzymywali się, aby potem dołączyć do całości, by móc usłyszeć różne rodzaje muzyki, którą wykonawcy chwalili imię Pana. To wspaniałe wydarzenie jest nie tylko największym chrześcijańskim festiwalem muzycznym w środkowej Europie, ale również spotkaniem jedności młodych chrześcijan pragnących żyć w zgodzie z Ewangelią w jednoczącej się Europie.http://www.songofsongs.pl/
Festiwal ten jest mi bliski tym bardziej, że miałem zaszczyt wziąć w nim udział cztery lata temu, śpiewając tam trzy pieśni zamieszczone na mojej kasecie pt. Witaj Panie! Rozpoczynając go modlitwą na tle klasycznej muzyki prosiłem Boga o jedność wszystkich chrześcijan w myśl słów Pana „aby wszyscy byli jedno..."


„Witaj Panie..." — to pierwsza kaseta audio, którą wydałem dedykując ją Bogu Najwyższemu jako wdzięczność za wszelkie dary i łaski w Roku Jubileuszowym 2000.
  zobacz  -  posłuchaj...
Lustro i róża 

Od trzynastu lat jestem proboszczem parafii w Toruniu i gdy dowiaduję się lub jestem zaproszony na tego typu imprezy muzyczne i kulturalne, zawsze staram się brać w nich udział, poznając przy tym wielu artystów, piosenkarzy i ludzi kultury, a tym samym rozsławiając dobre imię naszego Kościoła. W rozmowie ze znaną piosenkarką Eleni, która śpiewała na tym festiwalu i którą znam z innych koncertów, można było ubogacić się pięknem jej wiary, rozmodlenia, które zresztą jak wiemy przenosi na estradę i do treści piosenek. Żona Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pani Jolanta Kwaśniewska, która swoją obecnością i słowem uświetniła ten festiwal, podkreśliła jak ważne w życiu młodzieży i ludzi są wiara i tolerancja religijna, czego dowodem był śpiewany przez reprezentantów różnych wyznań piękny hymn festiwalowy. Nie zabrakło też Arki Noego.

Program II TVP transmitował wiele fragmentów festiwalu 5 lipca 2003 roku. Wśród wykonawców byli między innymi wcześniej wspomniani: Eleni, Arka Noego a także Magda Anioł, Cape Walk (Niemcy), Greg Walton (USA), Pol-lyanna (USA), Anastasis, Gabriel (Izrael), Trzecia Godzina Dnia, White Spirit (Francja) i inni.

Podczas rozmowy z ks. Januszem Olszańskim — Prezesem Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Polskiej Rady Ekumenicznej wyraziliśmy naszą radość z faktu, że w naszym kraju, a tym bardziej w Toruniu, słychać co roku piękne śpiewy, które bratają ludzi różnych wyznań i poglądów. Przecież jesteśmy dziećmi tego samego Boga, którego nie da się podzielić.

Ks. Bogdan Skowroński