Z życia naszych parafii.
Lublin 15.08.2003 r.

"O Maryjo, przyjm w ofierze, co ci dzieci niosą szczerze..."

Wraz z całym Kościołem, lubelska polskokatolicka społeczność parafialna zgromadziła się w dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, aby modlitwą i pieśnią wielbić dobroć Boga Ojca Wszechmogącego. To dzień święta Patronki Parafii i tych wszystkich, których gromadzi Ona na modlitwie w kościele przy ul. Kunickiego 9. Od chwili powstania parafii w 1937 r. w tym dniu, licznie zebrani nasi współwyznawcy składają podziękowania, za przyczyną Matki Najświętszej, Bogu Ojcu naszemu za poprzedni rok, za Jego opiekę, za dar zdrowia, siły i pomyślności. Na Ołtarzu Pana składają również prośby o siłę wytrwania w postępowaniu miłym Bogu. Atmosfera radości, ale także ufnej modlitwy wypełniała tego dnia świątynię.

Najważniejszym elementem życia Kościoła jest liturgia Mszy św. Nie inaczej było tego dnia w Lublinie. Uroczystej liturgii Eucharystii przewodniczył ks. dr Mieczysław Piątek — dziekan Dekanatu Zamojskiego, współkoncelebransami byli: ks. Henryk Mielcarz —proboszcz parafii w Gródkach, który służył tego dnia również głosząc Słowo Boże ukazujące rolę Maryi w życiu chrześcijanina i ks. Andrzej Gontarek — proboszcz parafii w Lublinie. Wspólnie modlili się także ks. Krzysztof Groszak — proboszcz parafii w Żółkiewce, ks. Janusz Kucharski — proboszcz parafii w Horodle, ks. senior Jan Materek z Lublina, ks. senior Waldemar Telejko z Lublina oraz kanclerz Kurii Biskupiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego — ks. Mirosław Wiszniewski. Dopełnieniem części modlitewnej była agapa, przygotowana przez Parafian, na którą wszyscy zostali serdecznie zaproszeni.

Poza wspólną modlitwą, od 1986 r. z inicjatywy ks. Bogusława Wołyńskiego, 15 sierpnia wręczane są w czasie Mszy św. wyróżnienia „Serce dla serc". Kapituła Wyróżnienia przyznała medal już osiemnaście razy.

W 2003 r. medal otrzymali:

1. W dziedzinie ekumenizmu:
Ojciec Marian Żelazek
misjonarz pracujący wśród trędowatych w Indiach;

2. W dziedzinie służby dzieciom: Marta Jasińska
Dyrektor szkoły, w której uczy się młodzież nieakceptowana w szkołach publicznych z Lublina;
Msza św. przewodniczył ks. dr Mieczysław Piątek

3. W dziedzinie ratowania życia:
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
świętujące 130-lecie istnienia, niesienia pomocy zaginionym i rannym miłośnikom gór z Zakopanego.

4. W dziedzinie życia małżeńskiego i rodzinnego:
Wanda i Tadeusz Szalińscy
obchodzący 50-lecie małżeństwa z Wołczyna.
Wanda i Ludwik Łukasiewiczowie
obchodzący 50-lecie małżeństwa z Lublina.
Świątynia wypełniona wiernymi

5. W dziedzinie kultury i sztuki:
Krzysztof Kornacki
— Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
Wiesław Kot — poeta ze Staszowa.
Teresa Teterycz — Dyrektor Szkoły Polskiej w Mościskach na Ukrainie.
Adam Błaszkiewicz — Dyrektor Szkoły Polskiej w Wilnie na Litwie.

6. W dziedzinie rozsławiania imienia Polski:
Daniel Passent — publicysta, ambasador Polski w Chile.
Urszula Kaczmarek — Prof. Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Poznańskiego.
Marta Fijałkowska — Instruktor tańca Zespołu Tańca Ludowego UMCS z Lublina.
Medal "Serce dla serc" odbiera poeta Wiesław Kot
ks. Andrzej Gontarek