Z życia naszych parafii

Poświęcenie kaplicy św. Jakuba w Rozkopaczewie

Poświęcenie kaplicy św. Jakuba w Rozkopaczewie Poświęcenie kaplicy św. Jakuba w Rozkopaczewie Kaplica pw. Św. Jakuba w Rozkopaczewie

W 1930 r. do Rozkopaczewa przybył ksiądz Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego tworząc parafię. Wielkim wysiłkiem i ogromną determinacją udało się wznieść drewniany kościół pw. św. Jakuba Apostoła, w którym rozbrzmiewała chwała Boga Ojca w pięknym, ojczystym języku. Trudno jest dzisiaj odtworzyć tamtą rzeczywistość, bo jedynym zachowanym dokumentem jest lista parafian, sporządzona przez ówczesnego proboszcza parafii — ks. Piotra Stankowskiego, datowana 10 maja 1942 r. W czasie działań wojennych — w 1944 r. uległ zniszczeniu zarówno kościół, jak i budynek plebanijny — zginął również sam proboszcz.

Wiele lat później — w 1984 r. pozostałą niewielką grupkę wiernych naszego Kościoła odnalazł i opieką otoczył proboszcz lubelskiej parafii ks. Bogusław Wołyński.

Jesienią 2000 r. na placu cmentarnym zostały wylane fundamenty pod nową kaplicę. To było wielkie marzenie tych, którzy pamiętali pierwszy kościół, a którzy widnieją na zachowanej liście ks. Piotra Stankowskiego. I znowu wielkim wysiłkiem w ciągu dwóch lat wzniesiona została kaplica tym razem na cmentarzu w Rozkopaczewie. Było to możliwe, dzięki pracy wielu ludzi, ich ofiarności, wielkiemu zaangażowaniu i życzliwości lokalnych władz.

Pierwsza Msza św. w kaplicy miała zostać odprawiona 1 listopada 2001 r. Jednak dzień wcześniej złożyliśmy na miejsce wiecznego spoczynku jedną z parafianek. Pamiętam bardzo dobrze rozmowę z p. Czesławą Hoduń, która tak bardzo pragnęła chociaż raz pomodlić się w kaplicy" — mimo śniegu i deszczu przyszła na pogrzeb, bo jak później powiedziała — „musiałam przyjść, bo jakbym nie doczekała jutrzejszej Mszy". Spełniło się pragnienie p. Czesławy — nie jeden raz modliła się już w kaplicy, prawie zawsze jest na niedzielnej Eucharystii. Powoli, ale systematycznie kaplica nabierała coraz bardziej sakralnego wystroju.

Na prośbę wiernych z Rozkopaczewa nowa kaplica Kościoła Polskokatolickiego w Rozkopaczewie nosi to samo wezwanie, jakie miał pierwszy kościół — św. Jakuba Apostoła. Uroczystość poświęcenia kaplicy i nadania jej wezwania św. Jakuba Apostoła odbyła się w piękną wrześniową niedzielę — 7 września 2003 r. Ceremoniom przewodniczył Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego i Ordynariusz Diecezji Warszawskiej — bp prof. Wiktor Wysoczański. We Mszy św. uczestniczyli także ks. inf. Ryszard Dąbrowski — Kanclerz Kurii Biskupiej, ks. Dziekan Ryszard Walczyński z Chełma, ks. Marek Pawełczyk ze Studzianek Pancernych, ks. Andrzej Pastuszek z Turowca i ks. senior Jan Materek, który wiele lat pracował w Polskim Narodowym Kościele Katolickim w USA, a teraz wrócił do Polski i mieszka w Lublinie. Licznie zgromadzili się również wyznawcy z Lublina oraz przyjaciele i sympatycy Kościoła Polskokatolickiego z Lublina i Rozkopaczewa.

Po liturgicznym powitaniu bpa Wiktora Wysoczańskiego przez proboszcza, dzieci i parafian, nastąpiła liturgia poświęcenia kaplicy i ołtarza. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego bp Wiktor Wysoczański w asyście ks. infułata Ryszarda Dąbrowskiego i ks. dziekana Ryszarda Walczyńskiego. W Słowie Pasterskim Ksiądz Biskup zwrócił się do zebranych m.in. tymi słowami: „... Dzień dzisiejszy jest radosnym dla społeczności wiernych w Rozkopaczewie, społeczności wiernej przez lata Bogu i Ojczyźnie. Poświęciliśmy bowiem kaplicę, Dom Boży. Nie jest on tak bogaty i dostojny jak inne świątynie wzniesione ręką wiernych ku chwale Najwyższego. Jest ubogi, jak Stajenka, w której narodził się Jezus — Zbawiciel świata. Ale czyż nie może być najmilszy Bożemu sercu... Jesteście może niewielką, ale wybraną cząstką Kościoła. Trzeba Was podziwiać za wierność i wytrwałość, za chęć spotykania się na modlitwę z Waszym duszpasterzem".

Mszę św. zakończył śpiew „Ciebie, Boga, Wysławiamy", a bezpośrednio po hymnie procesjonalnie udaliśmy się na część grzebalną cmentarza, gdzie bp Wiktor Wysoczański odmówił z kapłanami i Ludem Wiernym modlitwę za zmarłych ojców i matki spoczywające na tamtejszym cmentarzu.

To była ostatnia część Wspólnoty modlitwy.

Następnie wszyscy udaliśmy się na plac naszej parafianki — p. Heleny Kłody, gdzie przygotowany był poczęstunek. Szybko minęły chwile spędzone przy stołach rozstawionych na podwórku ogrzewanym pięknym wrześniowym słońcem.

Po wspólnej fotografii i serdecznym podziękowaniu za serce i miłe przyjęcie, bp Wiktor Wysoczański pojechał zobaczyć jeszcze plac po dawnym kościele i udał się w powrotną drogę do Warszawy. A my, korzystając z pięknej pogody, miło spędziliśmy to niedzielne popołudnie, dziękując Bogu w sercach swoich za ten radosny dzień.

Poświęcenie kaplicy św. Jakuba w Rozkopaczewie

Ks. Andrzej Gontarek