Z życia naszych parafii

Przyjdź, Duchu Święty ...

Jaćmierz. 2003_08_14 Wigilia Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny była dla parafii polskokatolickiej w Jaćmierzu dniem szczególnym. W dniu tym o godzinie 18. Bp senior Jerzy Szotmiller odprawił Mszę św. do Ducha Świętego, podczas której udzielił Sakramentu Bierzmowania 13. osobom.

Pięknie udekorowana świątynia była wypełniona Ludem Bożym. Wiele trudu wraz z aktywem parafialnym w zorganizowanie uroczystości włożył ks. proboszcz Jerzy Uchman i jego współpracownik — ks. Adam Stańko. W Eucharystii uczestniczyli: ks. dziekan Ryszard Rawicki z Sanoka, ks. prob. Leszek Kołodziejczyk z Bażanówki i ks. prob. Roman Jagiełło z Łęk Dukielskich, który przeprowadził Spowiedź św.

Słowo Boże skierował do zebranych Ks. Biskup senior. Na wstępie przekazał pozdrowienia od Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego J.E. Ks. Bp. prof. Wiktora Wysoczańskiego, a także od Administratora Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej ks. inf. Kazimierza Fonfary. Treść homilii dotyczyła Ducha Świętego, który jest w Kościele źródłem jedności i zbawienia. Dostojny Kaznodzieja zachęcał bierzmowanych, aby wzmocnieni siedmiorakimi Darami Ducha Św. wiernie stali — jak ich przodkowie — przy Świętym Narodowym Polskim i Katolickim Kościele. Swoim życiem mają świadczyć wobec innych braci, że należą do Chrystusa i Jego Matki.

Na koniec Ks. Biskup w gorących słowach podziękował za staropolskie powitanie chlebem i solą. Rada Parafialna serdecznie podziękowała Ks. Biskupowi za posługę, wręczając piękny bukiet kwiatów.

15 sierpnia w święto Wniebowstąpienia Matki Bożej uroczystą sumę o godzinie 10.30 celebrował Bp senior Jerzy Szotmiller. Kościół wypełniony był po brzegi. Wśród uczestników połowa to młodzież i dzieci.

Kazanie o głębokiej treści Maryjnej, oparte na Biblii i tradycji Kościoła, wygłosił ks. dziekan Ryszard Rawicki z Sanoka. Konkludując, dostojny Kaznodzieja stwierdził, że Bogurodzicę do Nieba Wziętą, mamy naśladować w pokorze, oraz w miłości Boga i każdego człowieka.

Po Mszy św. odbyła się procesja wokół kościoła, z Chrystusem niesionym pod baldachimem w złocistej monstrancji. Procesji przewodniczył ks. dziekan Rawicki. Hymn Kościoła „Tyle lat my Ci, o Panie..." zakończył uroczystość.

Ks. prob. Jerzy Uchman, zgodnie z tradycją Matki Bożej Zielnej, poświęcił zioła i pierwociny owoców przyniesionych przez wiernych. Pięknym głosem wraz z rozśpiewanym kościołem przewodniczył liturgii ks. prob. Jerzy Uchman.

Uczestnik uroczystości: Narcyz