Wizyta w Polsce Zwierzchnika

Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego
w USA i Kanadzie

 

W dniach od 16 do 23 czerwca 2003 r. przebywał w Polsce, zaproszony przez bpa prof. dra hab. Wiktora Wysoczańskiego—Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP, Pierwszy Biskup Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie Robert Nemkovich. Pierwszy Biskup był także reprezentantem PNKK i delegatem Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej, której przewodniczącym jest Arcybiskup Utrechtu Joris Vercammen, na Ogólnopolski Synod Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Pierwszy Biskup R. Nemkovich zamieszkał w Konstancinie k. Warszawy, w Ośrodku Konferencyjnym Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików im. bpa Edwarda Herzoga, przy którym istnieje również parafia misyjna pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Przebywający tam Pierwszy Biskup przeprowadził owocne rozmowy z bpem Wiktorem Wysoczańskim — Zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego oraz z duchownymi polskokatolickimi.Bp Robert Nemkovich w towarzystwie
Bpa Wiktora Wysoczańskiego,
ks. inf. Ryszarda Dąbrowskiego
i ks. inf. Kazimierza Bonczara
przy grobie śp. bpa Józefa Padewskiego
na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie


   W kwaterze tej spoczywają między innymi: śp. bp Józef Padewski, śp. bp Julian Pękała, śp. bp Maksymilian Rode, śp. bp Tadeusz Majewski, śp. ks. doc. Edward Bałakier, śp. ks. Eward Narbuttowicz, śp. ks. inf. Tadeusz Gotówka, śp. ks. inf. Tomasz Wójtowicz, śp. ks. Józef Adamczewski.


Pierwszy Biskup Robert Nemkovich wraz z towarzyszącymi duchownymi z Kościoła Polskokatołickiego odmówili przy poszczególnych grobach modlitwy za zmarłych, złożyli kwiaty i zapalili znicze. Przed cmentarną kaplicą odmówiono modlitwy za wszystkich zmarłych wiernych Kościoła Polskokatolickiego i PNKK „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie".

18 czerwca 2003 r. Pierwszy Biskup R. Nemkovich w towarzystwie bpa Wiktora Wysoczańskiego był z wizytą w pałacu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie pod nieobecność Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego odbył rozmowę z ministrem Andrzejem Majkowskim dotyczącą PNKK w USA i Kanadzie oraz działalności polonijnej.

19 czerwca 2003 r. — Uroczystość Bożego Ciała —Pierwszy Biskup przewodniczył Mszy Świętej koncelebrowanej w polskokatolickiej katedrze pw. Świętego j Ducha i wziął udział w tradycyjnej eucharystycznej procesji do czterech ołtarzy, co w Kościołach katolickich w Polsce jest celebrowane bardzo uroczyście. Po Mszy Świętej Pierwszy Biskup spotkał się w towarzystwie bpa Wiktora Wysoczańskiego z duchownymi i wiernymi.

20 czerwca 2003 r. Pierwszy Biskup Robert Nemkovich wziął udział w obradach Ogólnopolskiego Synodu Kościoła Polskokatolickiego. Pierwszy Biskup skierował ciepłe słowa do delegatów na Synod, złożył życzenia i gratulacje Bożych łask i owocnych obrad.

21 czerwca 2003 r. Pierwszy Biskup PNKK w towarzystwie Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego spotkał się w Sekretariacie Episkopatu Polski z biskupem Piotrem Libera — Generalnym Sekretarzem Episkopatu Polski. Rozmowa była bardzo serdeczna, dotyczyła aktualnych spraw PNKK w USA i Kanadzie, spraw polonijnych, kontaktów ekumenicznych z Kościołem Rzymskokatolickim w USA i Kanadzie. Omawiana była również sytuacja dialogu ekumenicznego Zespołów Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościoła Polskokatolickiego. Pierwszy Biskup Robert Nemkovich zaprosił bpa Piotra Liberę do złożenia wizyty w PNKK w Scranton, co biskup Libera przyjął z wielką radością i nie wykluczył, że to może w przyszłości nastąpić. Wizyta u Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa nie doszła do skutku z powodu choroby Księdza Prymasa.

22 czerwca 2003 r. Pierwszy Biskup uczestniczył we Mszy Świętej, której przewodniczył bp Wiktor Wysoczański, wybrany już na trzecią kadencję Zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego w RP przez Ogólnopolski Synod Kościoła w dniu 20 czerwca 2003 r. Po Mszy Świętej duchowieństwo i parafianie z parafii katedralnej w Warszawie składali życzenia bpowi Wiktorowi Wysoczańskiemu z okazji ponownego wyboru na Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP. Do tych życzeń dołączył się Pierwszy Biskup Robert Nemkovich, w imieniu swoim i Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, który jeszcze raz gratulował biskupowi Wysoczańskiemu i życzył Bożych łask i błogosławieństwa na następne lata kierowania Kościołem Polskokatolickim. Na zakończenie obaj biskupi — Zwierzchnicy Kościołów, PNKK i Polskokatolickiego, udzielili pasterskiego błogosławieństwa. Odśpiewano hymn Kościoła Narodowego: „Tyle lat my Ci, o Panie, służbę wierną wypełniali..."

23 czerwca 2003 r. Pierwszy Biskup PNKK Robert Nemkovich, żegnany przez bpa Wiktora Wysoczańskiego i kapłanów duszpasterzujących w Warszawie, odleciał do USA. Biskup Wiktor Wysoczański, żegnając Pierwszego Biskupa, ponowił zaproszenie do następnych odwiedzin w Polsce.