Z życia naszych parafii

Zloty Jubileusz
Parafii

 w  Studziankach
 Pancernych

 

Studzianki Pancerne to mała wioska położona wśród lasów Puszczy Stromieckiej, należąca do gminy Głowaczów (woj. mazowieckie, powiat kozienicki). Parafia Kościoła Polskokatolickiego pw. Matki Bożej Wniebowziętej i Królowej Pokoju w Studziankach Pancernych została zorganizowana w 1952 roku. Jest to specyficzna parafia. Ludność wsi nie jest zamożna, lecz ambitna i pracowita. Zajmuje się głównie rolnictwem. Tylko niewielka część mieszkańców znajduje zatrudnienie w pobliskich zakładach przemysłowych. Kilka osób dojeżdża do oddalonej o 70 km Warszawy.

W miarę zbliżania się dorocznej uroczystości parafialnej oraz 50. rocznicy erygowania parafii, zaczęliśmy się zastanawiać (ks. administrator parafii i parafianie), jak uczcić to pięćdziesięciolecie. Było oczywiste, że obchody tak doniosłego jubileuszu powinny mieć uroczysty charakter. Ale także i dziękczynny: za Kościół, łaskę wiary; za posługę Zmarłego pierwszego proboszcza tejże parafii; za całą rzeszę osób świeckich, żyjących i umarłych, ludzi aktywnie uczestniczących w życiu parafii.
Aby wzmocnić świadomość 50-lecia parafii i poczucia czasu, akcenty „złotego jubileuszu" były już obecne w czasie prowadzenia refleksji wielkopostnych. Nad wejściem do kościoła umieściliśmy napis: 1952-2002, 50 LAT PARAFII. Wszyscy parafianie i mieszkańcy Studzianek Pancernych zostali zaproszeni do udziału w uroczystościach 50-lecia parafii i poinformowani o zamierzonych formach uświetnienia jubileuszu.

 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości

 

 

W niedzielę, 18 sierpnia 2002 r., wczesnym rankiem, zjechali do wsi kramarze ze stoiskami pełnymi kolorowych zabawek, prawdziwie „odpustowych" obwarzanków i cukierków. Nawet najstarsi mieszkańcy Studzianek nie pamiętali, aby kiedykolwiek było aż tyle straganów. O godz. 11.30, poprzedzona sakramentalną spowiedzią, rozpoczęła się uroczysta dziękczynna Eucharystia. Mszę św., koncelebrowali: ks. dziekan Henryk Dąbrowski (proboszcz parafii katedralnej ), ks. Leszek Kołodziejczyk (proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bażanówce), ks. Krzysztof Pikulski (proboszcz parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Skarżysku-Kamiennej).
Ks. Marek Pawełczyk — administrator parafii w Studziankach Pancernych serdecznie przywitał wszystkich przybyłych: duchowieństwo i parafian z różnych stron Polski, przedstawicieli władz samorządowych, szkolnictwa i służby zdrowia oraz zaproszonych gości; wszystkich, którzy przyszli, aby świętować razem naszą wiarę i współ notę w Chrystusie, zaprosił do wspólnej modlitwy. Zaznaczył, że świątynia jest znakiem Boga i miejscem naszego z Nim spotkania.

 

Ministranci, w krótkiej inscenizacji z okazji święta parafii, pobudzili do refleksji serca i umysły uczestników uroczystości. Uświadomili wszystkim, że nie należy bać się marzeń. Gdy marzy tylko jedna osoba — jest to tylko marzenie. Ale gdy wiele osób razem marzy — to przecież początek nowej rzeczywistości.

  
W wygłoszonym Słowie Bożym, ks. Leszek Kołodziejczyk przedstawił historię powstania parafii. Wspomniał także chwile, kiedy był tu duszpasterzem.
Ks. dziekan Henryk Dąbrowski — długoletni duszpasterz parafii w Studziankach Pancernych, przypomniał czas budowania świątyni, wspomniał o „Kamieniu Węgielnym" parafii — o Śp. ks. Eugeniuszu Wielachowskim, twórcy i budowniczym przeszłości. To dzięki Jego pracy, gorliwości, możliwe jest nasze „dziś" parafii i Studzianek Pancernych — podkreślił mówca. Przypomniał także czas budowania plebanii oraz — pokrótce — co się potem zdarzyło. Podkreślił, że kapłani duszpasterzujący w tej parafii niczego by sami nie dokonali, gdyby nie ludzie kochający Kościół, ludzie gotowi do służby i ofiary. Z owoców ich trudu i zaangażowania korzystamy obecnie. Przekazał Ks. administratorowi, drogim parafianom i gościom jubileuszowej uroczystości słowa skierowane od Zwierzchnika Kościoła Biskupa prof. dr hab. Wiktora Wysoczańskiego — Ordynariusza Diecezji Warszawskiej. Oto one:

 

 „(...) W historii parafii były lata i okresy różne dla życia duchowego i społecznego, pełne rozwoju, radości, ale zdarzały się również i mniej chwalebne. Władze Kościoła w miarę możliwości świadczyły Wam pomoc finansową i duchowe wsparcie. Dzięki temu wybudowano tę świątynię i plebanię. To wszystko radowało Wasze serca i umacniało Was. Dziś, na skutek zmian polityczno-gospodarczych, jest bardzo trudno, czego jesteście sam i świadomi. Jednakże Kościół Polskokatolicki i Wasz duszpasterz jest z Wami i nie opuści Was, mimo że i cały nasz Kościół również znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Ufam Bogu, że wszystko się zmieni, że nadejdą lepsze, spokojniejsze czasy i uśmiech wróci na Wasze twarze. (...) Dziś nie mogę przeżywać razem z Wami jubileuszu, gdyż wcześniej podjąłem się bardzo ważnych dla Kościoła obowiązków. Sercem, myślą i modlitwą jestem jednak z Wami i jako Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego i Wasz Biskup Ordynariusz przekazuję Wam jubileuszowe gratulacje i życzenia. Niech Bóg wszech mogący w Trójcy Świętej błogosławi Wam i umacnia Was na dalsze lata wiernego trwania w wierze i przy kościele Jezusa Chrystusa, a Patronka Parafii Maryja Bogurodzica Dziewica niech Was chroni od wszelkiego zła i otacza płaszczem swej matczynej opieki. Niech w domach Waszych nie zabraknie chleba, a przepełnia je pokój, radość i miłość chrześcijańska, którą świadczcie wobec wszystkich, których spotkacie na ścieżkach Waszego życia. Z serca przekazuję Waszemu Duszpasterzowi i Wam biskupie błogosławieństwo: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".  

 

Podczas Mszy św. słowa pozdrowień i życzenia do uczestników uroczystości przekazali także przedstawiciele władz powiatowych i gminnych.

Nie wszyscy mogli pomieścić się w świątyni

Po zakończonej Mszy św., wszyscy uczestnicy uroczystości spotkali się na agapie przygotowanej przez parafian. Ks. Marek Pawełczyk podziękował duchownym i zaproszonym gościom za przybycie i serdeczne słowa życzeń. Wyrazy szczególnego podziękowania należą się prezesowi Rady Parafialnej w Studziankach Pancernych, p. Jerzemu Zielińskiemu oraz wszystkim parafianom za aktywne zaangażowanie w zorganizowanie Złotego Jubileuszu Parafii. Pięćdziesięcioletnia historia parafii w Studziankach Pancernych to mała historia zbawienia, tutaj zrealizowana. Dziękujemy za nią Panu Bogu. Dziękujemy także za ludzi przez Boga powołanych, duchownych i świeckich, którzy tę historię współtworzyli.
Na pytanie — co osiągnęliśmy, co się dokonało — można odpowiedzieć z całą pewnością tylko tyle, że dokonało się i dokonuje się dziękczynienie, a więc osiągnęliśmy świadomość ludzi wdzięcznych Panu Bogu. Mamy nadzieję, że jubileuszowe dziękczynienie zostawi ślad w organizmie parafii, czyli pewnego rodzaju duchowe „poruszenie", „ożywienie", a może i pełniejszą identyfikację z Parafią.

 

Ks. Marek Pawełczyk