Z życia naszych parafii 

 

Św. Barbaro, patronko górników, módl się za nami 

 
Barbaro święta, patronko górników, 
Dziś błaga Cię twój wierny lud, 
Wysłuchaj prośby swych orędowników,
Czuwaj nad nami, uświęć nasz trud. 
Wspieraj nas w walce z pokusami, 
Módl się i wstawiaj za nami,
Święta Barbaro, podziemi Pani,
Bądź zawsze z nami. 

 

 

Uroczystości w Krzykawie-Małobądzu 

 

W dniu 1 grudnia 2002 r.. o godzinie 12.oo  w Parafii Polskokatolickiej pw. św. Barbary w Krzykawie-Małobądzu miała miejsce piękna uroczystość parafialna ku czci patronki parafii św. Barbary oraz odbyły się uroczytości barbórkowe, podczas których został poświęcony i przekazany Braci Górniczej naszej parafii sztandar górniczy. Sztandar ten został zakupiony, dzięki ofiarom górników i ich rodzin. Wykonała go pracownia hafciarska „Wiarus" w Częstochowie. 
Do tej uroczystości parafianie przygotowywali się już kilka tygodni wcześniej, chciano bowiem na ten dzień przyozdobić i udekorować ołtarz św. Barbary symbolami i akcesoriami górniczymi. Pomysłodawcami i wykonawcami tej dekoracji byli panowie: Józef Januszek i Władysław Poczesny. Drewniane podstawy pod czaka górnicze wykonał p. Józef. Kwiaty do dekoracji ołtarzy Matki Bożej i św. Barbary zakupili i ofiarowali małżonkowie Irena i Władysław Poczęśni. Kwiatowe kompozycje ołtarzowe wykonała zaś małżonka Proboszcza — p. Katarzyna
  

 
O godz. 11.45 na parkingu parafialnym zaczęli się gromadzić górnicy, strażacy, poczty sztandarowe, zaproszeni Goście oraz Orkiestra Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław" z Bukowna, witająca marszami wszystkich przybywających.
   O godz. 12.oo  powitał zebranych i za prosił do wspólnej modlitwy proboszcz parafii ks. Tadeusz Budacz. Przy dźwiękach „Roty" w uroczystej procesji wszyscy przeszli do kościoła. Przy wejściu do świątyni chór parafialny śpiewał hymn: „Do Ciebie przyszlim, Boże nasz".

Prezentacja nowego sztandaru
przez górników z parafii
w Krzykawie - Małobądzu

 

Mszę św. — ofiarowaną w intencji Braci Górniczej — prosząc, by Bóg obdarzył zdrowiem i swoim błogosławieństwem żyjących, a Zmarłym dał chwałę nieba — celebrował Biskup Jerzy Szotmiller, Ordynariusz Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej.
Po powitaniu zaproszonych Gości, Ks. Proboszcz poprosił Biskupa Ordynariusza i Ks. inf. Eugeniusza Stelmacha o poświęcenie nowego sztandaru. Po modlitwach i poświęceniu, Rada parafialna (w osobach p. prezesa Józefa Januszka, p. Marii Harnaś i p. Danuty Kubańskiej) przekazała górnikom sztandar. 

 

Poświęcenie sztandaru górniczego

 

Pan Prezes powiedział: „Przekazujemy Wam ten sztandar za Waszą pracę i Wasz trud". Górnicy odpowiedzieli: „Przyrzekamy go wiernie strzec". Sztandar odebrali górnicy — przedstawiciele miejscowości należących do parafii: z Krzykawy — p. Eugeniusz Januszek, z Krzykawki — p. Jan Januszek, z Kuźniczki — p. Tadeusz Rodasik. Przyjmujący sztandar ucałowali go z szacunkiem, a następnie dokonali jego krótkiej prezentacji, po czym poczet sztandarowy przeszedł do ołtarza św. Barbary. 
Spowiedź ogólną przeprowadził Ks. Biskup Ordynariusz. Natomiast homilię wygłosił Wikariusz Generalny Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej, Dziekan Dekanatu Śląskiego, ks. inf. Eugeniusz Stelmach. Kaznodzieja nawiązał do życia św. Barbary — męczennicy, niewiasty wielkiej wiary, która poszła za Chrystusem i nie wahała się oddać za Niego życie. 

 

Dyrekcja i górnicy ZGH "Bolesław"
z darami ofiarnymi

 

Ks. Infułat podkreślił trud pracy górniczej i prosił wszystkich zebranych, żeby modlili się za górników, by Bóg — przez wstawiennictwo św. Barbary, ich Patronki — strzegł ich od nieszczęśliwych wypadków i obdarzał potrzebnymi łaskami.

 

Górnicy z parafii w Krzykawie - Małobądzu, dyrektorzy szkół, przedstawiciele władz
gminnych i zaproszeni Goście

Przy końcu Mszy św. słowa pozdrowień do wszystkich zebranych skierował bp Jerzy Szotmiller, a także asystentka pana senatora Janusza Bergieła — p. Małgorzata Karoń. Ks. Biskup i Ks. Infułat udzieli li pasterskiego błogosławieństwa. Orkiestra zagrała pieśń: „Boże coś Polskę". Na zakończenie uroczystości zaproszeni Goście wpisali się do Księgi Pamiątkowej. Następnie udano się na wspólny po częstunek do sali parafialnej pod kościołem. 

 
   T. B

(fot. Izabella Strzelecka-Rzońca)

   

   Pragnę serdecznie podziękować wszystkim obecnym na uroczystości za wspólną modlitwę. Dziękuję Radzie Parafialnej i wszystkim Parafianom, którzy w jakikolwiek sposób przez swoje modlitwy i pracę przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia tej uroczystości, a także wszystkim tym, którzy przygotowali poczęstunek dla zaproszonych gości. Niech dobry Bóg przez wstawiennictwo św. Barbary wynagrodzi wszystkim ich trud i ofiarność i obdarza zdrowiem i potrzebnymi łaskami. W sposób szczególny dziękuję Braciom Górnikom i Rodzinom Górniczym z parafii w Krzykawie-Małobadzu za złożone ofiary, dzięki który m można było zakupić piękny sztandar górniczy. Wszystkim, za wszystko, stokrotne Bóg zapłać. 

 
Ks. mgr Tadeusz Budacz