Z życia naszych parafii

 

Uroczystość Podwyższenia Krzyża św.

w  Żaganiu

 

Podwyższenie Krzyża św. — święto ku uczczeniu zwycięskiego znaku zbawienia. Rozpamiętujemy jego tajemnicę szczególnie w Wielkim Tygodniu. W Jerozolimie, z okazji poświęcenia bazylik na Kalwarii i nad Chrystusowym Grobem, rozpoczęto czcić Krzyż osobnym i uroczystym świętem. Wówczas był to początek obchodzenia święta Krzyża w całym chrześcijańskim świecie. Na Zachodzie święto to znane było już przynajmniej od czasów papieża Sergiusza. Krzyż — zasadniczy symbol chrześcijaństwa — w paradoksalny sposób stał się ze znaku hańby i poniżenia, znakiem Bożej chwały i niesłychanego wywyższenia.
W Krzyżu, w jego wewnętrznej treści, dokonuje się stale życie chrześcijańskie, pełne kontrastów i tajemnic. Co roku, 14 września, parafia polskokatolicka w Żaganiu pragnie oddać hołd Krzyżowi i czerpać z niego otuchę i moc do realizacji Chrystusowej nauki na co dzień. Jest to święto całej naszej parafii.
Wierni i Sympatycy naszego Kościoła, chętnie przychodzą w tym dniu do żagańskiej świątyni, aby pod sztandarem Krzyża, który znajduje się w głównym ołtarzu, uczestniczyć w bezkrwawej Ofierze Jezusa Chrystusa. 


Uroczystość Podwyższenia Krzyża św. w Żaganiu

Gospodarz parafii, ksiądz mgr Stanisław Stawowczyk, zaprasza duchownych z pobliskich parafii polskokatolickich. Od wielu już lat przyjmują zaproszenie również przedstawiciele innych chrześcijańskich Kościołów. Uroczystość patronalna w Żaganiu ma zawsze wymiar ekumeniczny. To Krzyż, święty znak zbawienia, jest dla nas wszystkich fundamentem wiary i znakiem jedności. We wszystkich chrześcijańskich świątyniach zajmuje on szczególne miejsce. W Żaganiu, podłym Krzyżem, modlą się od lat nie tylko nasi wyznawcy, ale również wierni innych Kościołów. 
Uroczystość miała miejsce w sobotę, o godzinie 16. Mszę św. odprawiali następujący kapłani: przewodniczył ks. proboszcz Ryszard Szykuła ze Szprotawy-Małomic , ks. proboszcz Józef Bryza z Gorzowa WIkp., ks. dziekan Bogusław Kropielnicki z Boguszowa Gorce, ks. proboszcz Stanisław Stawowczyk. Piękne kazanie o Krzyżu — znaku nadziei wygłosił ks. dziekan Bogusław Kropielnicki. 
Przed Mszą św. odbyło się nabożeństwo pokutne, któremu przewodniczył ks. proboszcz Ryszard Szykuła. Nabożeństwo eucharystyczne odprawił ks. proboszcz Józef Bryza. Kościoły zrzeszone w oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej w Zielonej Górze reprezentowali: ks. Włodzimierz Świrydziuk z Kościoła Chrześcijan Baptystów, ks. Dariusz Lik wraz z duchownym z Niemiec, z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 
Po Mszy św. — tradycyjnie już — gospodarz parafii ks. Stanisław Stawowczyk zaprosił wszystkich parafian i Gości na mały poczęstunek, który przygotowali nasi parafianie. 

 


Wierni w żagańskiej świątyni

Korzystając z okazji, pragnę bardzo serdecznie podziękować Duchownym, którzy przyjęli moje zaproszenie i zechcieli razem z żagańską parafią modlić się pod Krzyżem-znakiem zbawienia. Bóg zapłać całej wspólnocie parafialnej, która przygotowała uroczystość i skromny poczęstunek dla naszych Gości. Dziękuję przedstawicielom innych Chrześcijańskich Kościołów i wszystkim Sympatykom naszego Kościoła za dar obecności i wspólną modlitwę. 

 

Ks. Stanisław Stawowczyk