Z życia naszych parafii
 

 

Konsekracja ołtarza


w Łękach Dukielskich

Corocznie, dzień 8 września jest dniem szczególnym dla wiernych parafii pw. Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich. Obchodzimy wówczas Święto Narodzenia NMP — naszej Patronki. 

Nowy ołtarz 
ufundowała pani Aniela Arluk 
z Monachium


Tegoroczna uroczystość miała charakter szczególny, gdyż połączona była z konsekracją nowego ołtarza i poświęceniem ambonki. Ponieważ konsekracji może dokonać wyłącznie Ksiądz Biskup, dlatego na naszą uroczystość przybył Ordynariusz Diecezji Częstochowsko-Krakowskiej bp Jerzy Szotmiller, a asystę stanowiło dekanalne duchowieństwo. 

 

 

Procesja z darami - plonem polskiej ziemi
( 8 września 2002 r.)

Nowy ołtarz i ambonka zostały ufundowane dla naszej świątyni przez panią Anielę Arluk z Monachium, jako wotum za uratowanie jej życia. Tego heroicznego czynu dokonał w czasie okupacji hitlerowskiej śp. Ksiądz Aleksander Piec, ówczesny proboszcz tej parafii, ukrywając na plebani, dwie Żydówki, uciekinierki z getta w Łodzi. Czyniąc to ryzykował własnym życiem, ale przecież — jak ktoś powiedział — „kto ratuje nawet jedno życie, ratuje całą ludzkość".
Pielgrzymka ziemska Ks. Aleksandra dobiegła już kresu, ale żyje on wciąż w pamięci jednej z uratowanych kobiet — Anieli Arluk. Ten piękny akt miłości do bliźniego zrodzony na gruncie Ewangelii, znalazł swój epilog po wielu latach w formie tego niezwykłego wotum, upamiętniającego tamto wydarzenie.

Płaskorzeźby na nowym ołtarzu nawiązują do symbol i eucharystycznych oraz przedstawiają godło naszego Kościoła. Oplatająca mensę złota cierniowa korona łączy w sobie cierpienia Chrystusowe i ludzkie, składane jako ofiary na ołtarzu, w czasie każdej Mszy świętej. 
Oprócz ołtarza, darem jest również ambonka, na której otoczona złotymi promieniami umieszczona jest statuetka z brązu, przedstawiająca popiersie Ks. Bp. Franciszka Hodura. Ofiarował ją „honorowy" proboszcz łęczańskiej parafii — Ks. dr Eugeniusz Elerowski.
Najważniejszymi momentami podczas konsekracji ołtarza były: znak krzyża uczyniony na środku mensy z poświęconej wody, wina, soli i popiołu oraz namaszczenie Krzyżmem Świętym pięciu miejsc ołtarza. Ksiądz Biskup wypowiedział wówczas słowa: Namaszczam ten ołtarz Krzyżmem Świętym i znaczę krzyżem w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Okadzenie ołtarza i pokropienie go wodą święconą zakończyły tę wzniosłą i świętą ceremonię. Następnie Ksiądz Biskup poświęcił przybory ołtarzowe i ambonkę, po czym rozpoczęła się Msza święta. 
W czasie liturgii słowa, Dostojny Kaznodzieja wzruszył wszystkich porywającym kazaniem o tematyce Maryjnej i patriotycznej. 

Tradycyjnie w procesji z darami, parafianki w strojach ludowych przy niosły do ołtarza plon do poświęcenia—wspaniały, przybrany kwiatami i zbożem kosz z warzywami i owocami. Procesja eucharystyczna i Hymn naszego Kościoła zakończyły tę podniosłą i jedyną w swoim rodzaju uroczystość. Dzień ten uwieczniony na zdjęciach, na kasecie video i w kronice parafialnej pozostanie z pewnością na długo w pamięci parafian. 

 

 

 

ks. Roman Jagiełło