Z życia naszych parafii

 

Podwójny Jubileusz w Bielsku - Białej

 

Do szczególnych j pamiętnych dni dla parafii polskokatolickiej pw. Św. Anny w Bielsku-Białej zaliczyć można niedzielę, 29 września 2002 r. W tym to bowiem dniu zbiegły się dwie uroczystości jubileuszowe: 40-lecie istnienia parafii i 40 rocznica święceń kapłańskich proboszcza — Ks. inf. Henryka Buszki


W dziękczynnej liturgii mszalnej, która rozpoczęła się o godz. 10.30, uczestniczyli — zaproszeni przez miejscowego duszpasterza — Goście, wśród których wymienić należy ks. bpa Wiktora Wysoczańskiego — Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP oraz ks. bpa Wiesława Skołuckiego — Ordynariusza Diecezji Wrocławskiej. Obecni byli również przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego: ks. kan. dr Józef Budniak, referent do spraw ekumenizmu w Diecezji Bielsko-Żywieckiej, który reprezentował Ordynariusza, ks. bpa Tadeusza Rakoczego, ks. prałat Zbigniew Powada, proboszcz Parafii katedralnej w Bielsku-Białej oraz o. prof. Zdzisław Kijas. Obecny był także pastor Henryk Szatkowski z Kościoła Adwentystycznego.

 


Słowa życzeń i gratulacje przekazał Jubilatowi i Parafianom
bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański -
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP

 
Uroczystość rozpoczęły słowa powitania skierowane do zgromadzonych przez Jubilata, ks. inf. Henryka Buszkę który też przewodniczył Mszy Św. koncelebrowanej, w asyście ks. kanclerza infułata Ryszarda Dąbrowskiego i ks. prob. Mariana Wnęka. Kazanie wygłosił ks. bp Wiesław Skołucki, a słowa okolicznościowych życzeń i pozdrowień skierowali: ks. bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, ks. kań. Józef Budniak, pastor Henryk Szatkowski i o. Zdzisław Kijas. Odczytany został także list skierowany przez nie mogącego uczestniczyć w uroczystości ks. Jana Grossa, Prezesa Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Na zakończenie uroczystości Jubilat złożył podziękowanie przybyłemu duchowieństwu za współuczestnictwo w radosnym dziękczynieniu bielskiej parafii oraz wszystkim obecnym. Następnie Biskupi wraz z pozostałymi duchownymi udzieli li pasterskiego błogosławieństwa. Dziękczynną liturgię zakończono pieśnią „Ciebie, Boże, wielbimy"
Miłym akcentem uroczystości był występ dzieci recytujących wiersze oraz śpiewających piosenkę o tym, że „Każdy może świętym być". 


Na zakończenie odśpiewano hymn
" Ciebie, Boże, wielbimy "

Należy zaznaczyć także obecność na uroczystości, przybyłej z Florydy (USA), Pani Bronisławy Gandor, która — swego czasu — wraz ze swym nieżyjącym już mężem, Frankiem, w znaczący sposób przyczyniła się do powstania i wyposażenia nowego budynku parafialnego w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 16. 
Bielskiej Parafii oraz Jej zacnemu Duszpasterzowi życzyć można jedynie dalszych lat w służbie Chrystusowi, co zostało wyrażone na wiszącym na budynku parafialnym transparencie o treści: 40 LAT WIERNI BOGU l KOŚCIOŁOWI

 

Uczestnik