Z życia naszych parafii.
            Lublin 15. 08. 2002 r.


            Wyróżnienia "Serce dla serc" po raz XVII

 

Uroczystości Jubileuszowe w Parafii Lubelskiej

 

W naszym narodzie, w naszym Kościele Polskokatolickim, szczególnego uwielbienia doznaje Najświętsza Maryja Panna, która powiedziała: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa" (Łk 1, 38). Znaczenie Maryj w dziele zbawienia rodzaju ludzkiego uznajemy i podkreślamy m.in. przez nadawanie świątyniom Maryjnych wezwań. 

 

 

Podczas uroczystej Mszy Świętej Jubileuszowej, 
od lewej stoję: ks. Sławomir Rosiak — Starokatolicki Kościół Mariawitów; 
ks. Roman Pracki — Kościół Ewangelicko-Augsburski; Arcybiskup Abel — Kościół Prawosławny; 
ks. Andrzej Gontarek — proboszcz parafii w Lublinie; ks. diakon Paweł Walczyński; 
ks. Ryszard Walczyński — proboszcz parafii w Chełmie; ks. Wojciech Kosiński — Kościół Prawosławny. 

 

Parafia polskokatolicka w Lublinie, która istnieje już 65 lat, jest jedną z wielu parafii pod Jej wezwaniem. W święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny — 15 sierpnia— przeżywaliśmy uroczystość patronalną. Tego dnia o godz. 11.00, poprzedzona sakramentalną spowiedzią św. oraz poświęceniem ziół dokonanym przez ks. dziekana Jacentego Sołtysa (Majdan Leśniowski), rozpoczęła się uroczysta Msza Święta Jubileuszowa. Celebransami byli: ks. Ryszard Walczyński (Chełm), ks. Marian Kosiński (Lewin Brzeski) i ks. Andrzej Gontarek (Lublin). We wspólnej, dziękczynnej liturgii Eucharystii uczestniczyli także: ks. Henryk Mielcarz (Gródki), ks. Krzysztof Pikulski (Skarżysko Kamienna), ks. senior Jan Wąsik (Chełm), ks. senior Waldemar Telejko (Lublin), ks. diakon Paweł Walczyński (Chełm), kleryk Kamil Wołyński (Lublin). Razem z nami módl ił się również abp Abel — ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i ks. Wojciech Kosiński, a także ks. Roman Pracki — proboszcz parafii pw. św. Trójcy w Lublinie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i ks. Sławomir Rosiak ze Starokatolickiego Kościoła Mariawitów.

 
Wypełniona po brzegi świątynia rozbrzmiewała modlitwą ofiarowaną Bogu. W Lublinie te modlitwy płyną z polskokatolickich serc już od ponad 65 lat. Były w czasie tej Mszy św. nasze dziękczynienia za minione lata, prośby o błogosławioną przyszłość, modlitwy upamiętniające zmarłych parafian, a nade wszystko modlitwy pełne uwielbienia naszego Stwórcy — Boga Ojca. 

 


Wierni podczas uroczystości

 

 

   Od 1986 r. — z inicjatywy zmarłego w 1999 r. śp. ks. infułata Bogusława Wołyńskiego — istnieje Kapituła Wyróżnienia „Serce dla serc". Już po raz siedemnasty, w dzień święta parafii zostały wręczone medale „Serce dla serc" ludziom, którzy swoim postępowaniem ukazują godność i wartość ludzkiego życia. 
   Zapowiedź ceremonii wręczania Wyróżnień obwieścił Klikon Miasta Lublina Pan Władysław Stefan Grzyb oraz Hejnalista Lublina Pan Onufry Koszarny

   W tym roku medalem „Serce dla serc" uhonorowani zostali: 

Rabin Jakob Baker z Nowego Jorku (USA). 

Dr Richard Ores — (USA).

Ks. Marian Kosiński — duchowny Kościoła Polskokatolickiego z Lewina Brzeskiego. 

Pani Melanie Serr — zmagająca się ze straszną chorobą piosenkarka z Alberty (Kanada).

 — Pan Józef Adamski — działacz społeczny pomagający młodym Polakom za naszą wschodnią granicą (Lublin).

 — Prof. Zygmunt Mańkowski — wychowawca wielu pokoleń polskich historyków (Lublin).

 — Pani Alicja Jaroszewicz — działaczka społeczna, twórczyni Ośrodka Kultury Polskiej w Brześciu (Białoruś). 

Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej — od 50 lat przedstawia dorobek kultury polskiej na wszystkich kontynentach (Lublin).

 Wyróżnieni goście "Serce dla Serc"  2002 r.

Śpiew Zespołu Tańca Ludowego UMCS ubogacił jubileuszowe nabożeństwa. Na zakończenie Mszy św., po od śpiewaniu Hymnu Kościoła „Tyle lat my Ci, o Panie" głos zabrali Wyróżnieni i Dostojni Goście. 

 

Życzenia dla Parafii przesłał Wojewoda Lubelski — Pan Andrzej Kurowski, który napisał m.in. „(... ) pragnę na ręce Księdza Proboszcza przesłać wyrazy głębokiego uznania. Parafia działa kształtując poczucie więzi międzyludzkiej i solidarności oraz integrując społeczność parafialną w czynieniu dobra na rzecz innych, czego wyrazem są również wręczane dziś wyróżnienia, Serce dla serc'. Z okazji Uroczystości Patronalnej oraz Jubileuszu Parafii proszę przyjąć najlepsze życzenia"
   Otrzymaliśmy przesłanie od rabina Jakoba Bekera: „(...) Kochani moi. Polska jest Ziemią Błogosławioną, bo jej powietrze przesycone jest wszystkimi literami Tory od niemal tysiąca lat! Jeżeli nauczymy się szczerze żałować przed Wszechmocnym i rozprzestrzeniać miłość miast nienawiści, będziemy zbawieni sami i zbawimy świat, w którym żyjemy przed katastrofą. Niech Ojciec Niebieski obdarzy Was wszystkich i każdego z osobna swą łaską i nagrodzi Wasze szczere modły do Niego wznoszone. O Panie, zachowaj Polskę i Braci Moich Polaków. O Panie, zachowaj Świat, bez którego nie będziemy mogli mienić się Braćmi. A serca nasze daj innym Sercom"
Życzenia z okazji święta Patronki Parafii skierowali także: abp Abel, który powiedział m.in. „(...) na ręce Księdza Proboszcza Andrzeja Gontarka chcę złożyć słowa gratulacji z okazji tego pięknego Jubileuszu (...). Przez te wszystkie lata iluż synów i córek Kościoła Polskokatolickiego poznało tę polską drogę do zbawienia, do naszego Wspólnego Mistrza i Pana. Niech Dobry Bóg przez orędownictwo Najświętszej Maryi Panny błogosławi Polskokatolickiej Parafii. Niech Najświętsza Maryja Panna obdarowuje pełnią sukcesów, aby Wasza Społeczność wzrastała według słów św. Pawła Apostoła — do wielkiej potęgi, aby dawać świadectwo prawdziwej miłości Chrystusowej". Natomiast ks. Roman Pracki z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, powiedział: „(...) Na Jubileusz 65-lecia Waszej Społeczności myślę, że jak ulał pasują słowa z Psalmu 118. Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy! O Panie, wybaw. O Panie, daj pomyślność! (...) Niechaj Społeczność Wasza będzie błogosławieństwem dla naszego miasta, tak Wierni podczas uroczystości jak była nim do tej pory. Ażeby to miejsce było także miejscem azylu dla każdego, kto zerknie przez te drzwi i odnajdzie siebie w słowach Waszej Modlitwy, w słowach Waszego Zwiastowania, w przepowiadaniu Ewangelii. Niech Warn Bóg błogosławi! Bóg, który jest Miłością. Amen"
Uzupełnieniem wspólnej modlitwy była agapa, przygotowana przez Parafian dla zaproszonych Gości i wszystkich Wiernych. Za ten szczególny dzień dla parafii pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Lublinie — Bogu nie będą dzięki. 

 

Ks. Andrzej Gontarek