Z życia naszych parafii 

 

Uroczystości dożynkowe 
połączone z odsłonięciem tablic pamiątkowych 
w Krzykawie - Małobądzu 

 

 Dziękujemy Ci, o Boże, za coroczny ten Twój cud, 
Żeś rozmnożył w polu zboże, by nakarmić nas, Twój lud. 

 

 


Msza św. dziękczynno-błagalna
w Krzykawie - Małobądzu

 

W dniu 15 sierpnia 2002 r., w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w parafii polskokatolickiej pw. św. Barbary w Krzykawie-Małobadzu odbyły się dożynki parafialne. Ta doroczna uroczystość jest kontynuowana od wielu już lat. Tradycję robienia i święcenia wieńców dożynkowych wprowadził już Śp. Ks. inf. Tadeusz Gotówka, gdy był proboszczem w Bolesławiu. Tradycja ta przetrwała w parafii krzykawskiej po dzień dzisiejszy. W ten sposób wierni manifestują swoją cześć dla Matki Bożej, dziękując Bogu za zebrane plony i kultywując tradycje przodków. Jakże by można nie dziękować Tej, która co roku opiekuje się polami, ogrodami, sadami, a nade wszystko czuwa nad ludźmi. Wdzięczni za opiekę i zawsze tej opieki pragnący parafianie przynoszą Maryi w darze piękne wieńce dożynkowe i składają je u stóp ołtarza. 
Mieszkańcy Krzykawy, Małobądza, Krzykawki, Ujkowa Nowego, Podlipia, Kuźniczki i Krza, czyli miejscowości należących do parafii, już na kilka dni wcześniej przygotowują wieńce dożynkowe, wykonując je ze zboża, kwiatów i ziół. Wieńce niesione są w sposób uroczysty z każdej wioski — ze śpiewem na ustach — do kościoła przez kobiety ubrane w stroje regionalne. Żniwiarze gromadzą się przed świątynią, czekając na poświęcenie wieńców i chleba. Każdego roku gospodarzem dożynek jest inna wioska. W tym roku gazdowała Kuźniczka. Dwoje parafian z tej miejscowości — pani Elżbieta Wilk i pan Kazimierz Dzioba — upiekło chleb z tegorocznego zboża, którym przywitali w progu dostojnych Gości. 
O godz. 11, przy dźwiękach pieśni „Gwiazdo Śliczna" granej przez Orkiestrę Dętą Zakładów Górniczo-Hutniczych w Bolesławiu, z plebanii wyszli zaproszeni Goście: Ordynariusz Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej bp Jerzy Szotmiller, Wikariusz Generalny Diecezji Krakowsko-Częstpchowskiej, Dziekan Dekanatu Śląskiego ks. inf. Eugeniusz Stelmach, proboszcz parafii w Sosnowcu ks. mgr Adam Stelmach, wicestarosta Powiatu Olkuskiego pan mgr Edmund Pęgiel, członek Zarządu pan Wacław Gnębinoga, wójt Gminy Bolesław pan mgr Włodzimierz Smółka, radni gminni: pan Tadeusz Lekki i pan Zbigniew Opala
W bramie świątyni Goście uroczyście powitani zostali przez proboszcza parafii ks. mgr Tadeusza Budacza oraz przez Radę Parafialną, na czele z jej prezesem — panem Józefem Januszkiem
Bp Ordynariusz Jerzy Szotmiller poświęcił chleb oraz dożynkowe wieńce i wianuszki ziół. Gospodarze dożynek wręczyli na ręce Ks. Biskupa świeżo upieczony chleb, prosząc o jego sprawiedliwy podział, by tego chleba nigdy nikomu nie zabrakło. Po poświęceniu głos zabrał wicestarosta Powiatu Olkuskiego, pan mgr Edmund Pęgiel. Dziękował on za trud i znój pracy rolnika, której efektem jest chleb. Życzył, by nigdy nikomu nie zabrakło chleba, a po przyszłorocznych zbiorach, żeby wszyscy znów mogli razem się spotkać i dziękować za ten pokarm, którym dla każdego człowieka jest chleb. 

 


Piękne dożynkowe wieńce

 


Po uroczystej procesji wokół kościoła rozpoczęła się Msza św. dziękczynno-błagalna, którą celebrował bp Jerzy Szotmiller. Następnie Ks. Proboszcz, w imieniu całej parafii, poprosił Księdza Biskupa i Księdza Infułata o odsłonięcie i poświęcenie tablic pamiątkowych ku czci dwóch Zmarłych Kapłanów: zasłużonego dla parafii — Śp. Księdza Infułata Tadeusza Gotówki oraz pierwszego proboszcza parafii — Śp. Księdza Jerzego Białasa. Po odsłonięciu i poświęceniu tablic pamiątkowych Rada Parafialna, Chór Parafialny i Gospodarze Dożynek złożyli wieńce i zapalili znicze. 

 

 

Odsłonięcie i poświęcenie tablic pamiątkowych ku czci dwóch Zmarłych Kapłanów

 


W tym ważnym dla całej wspólnoty parafialnej momencie uczestniczyły rodziny Zmarłych Kapłanów: Pani Janina Gotówka wraz z córką Haliną i wnukiem Filipem, a także pani Irena Białas (mama Księdza Jerzego), brat Leszek z córką i synem. 
Spowiedź św. ogólną przeprowadził ks. mgr Adam Stelmach — proboszcz parafii w Sosnowcu, który przyjechał do Krzykawy razem ze swoimi parafianami. W uroczystości wziął również udział ks. mgr Antoni Norman — proboszcz parafii w Bukownie. 
Słowo Boże podczas Mszy św. wygłosił ks. inf. Eugeniusz Stelmach, który nawiązał do uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, pokornej Służebnicy Pańskiej, która każdego z nas winna uczyć pokory i całkowitego zaufania Bogu. Kaznodzieja nawiązał również do życia i duszpasterskiej pracy Zmarłych Kapłanów, ku czci których odsłonięte pamiątkowe tablice, a których bardzo dobrze znał osobiście. Ksiądz Infułat dziękował również  bardzo serdecznie wszystkim, którzy podtrzymują polskie tradycje wykonywania i święcenia wieńców dożynkowych, jak również docenił trud i pracę polskiego rolnika. Prosił Boga, by wszystkich wynagrodził obficie za ciężką pracę na roli, obdarzył potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem. W modlitwach pamiętano o Zmarłych Kapłanach.
Słowo pozdrowienia skierował do uczestników uroczystości bp Jerzy Szotmiller, który mówiąc o czci, jaką polski naród oddaje Matce Najświętszej, o „Cudzie nad Wisłą", dziękował jednocześnie Bogu za wielki dar wolności. Napominał również wszystkich zebranych, by nigdy nie zapominali o Tych, którzy za tę wolność oddali życie i przelali krew.
Delegat Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej ks. mgr Paweł Szwed o odczytał pozdrowienia od Przewodniczącego Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, Prezesa Synodu i Przewodniczącego Rady Synodalnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. mgr Jana Grossa. Odczytane zostały również pozdrowienia i podziękowania od pana posła Jana Orkisza
Uroczystość dożynkową uświetnili swoją obecnością nie tylko wymienieni Goście, ale także Orkiestra Dęta ZGH w Bolesławiu, Chór Parafialny, Brać Strażacka z Krzykawy i Kuźniczki wraz z pocztami sztandarowymi, Brać Górnicza, państwo Tadeusz i Barbara Gadaczkowie ze Strzyżowic, przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność" przy ZGH „Bolesław" wraz z pocztem sztandarowym, dyrektorzy Szkół Podstawowych: w Krzykawie — pani mgr Maria Makar, w Okradzionowie — pani mgr Krystyna Wilk, dyrektor Gminnego Przedszkola w Krzykawie — pani mgr Janina Borowiec, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu — pani mgr Anna Kruszak, komendant Komisariatu Policji w Bukownie — pan aspirant sztabowy Jan Słaboń oraz sołtysi wiosek należących do parafii w Krzykawie. 
Ks. Biskup Ordynariusz udzielił obecnym na tej uroczystości pasterskiego błogosławieństwa. Po Mszy św. wszyscy zebrani dzielili się chlebem wypieczonym z tegorocznego ziarna. Zaproszeni Goście spotkali się na wspólnej agapie w Sali Parafialnej, udekorowanej i przyozdobionej pracami plastycznymi dzieci, które w czasie wakacji spędzały wolny czas na półkolonii zorganizowanej przy tutejszej parafii (patrz: „Rodzina" 2002_10). 

 

Ks. Tadeusz Budacz