Dając otrzymujemy! 

 

Półkolonia w parafii polskokatolickiej 
pw. Św. Barbary w Krzykawie-Małobądzu 

 

Dając, otrzymujemy: 
zapominając o samych sobie, samych siebie odnajdujemy... 

(św. Franciszek z Asyżu) 

W czasie długich miesięcy nauki dzieci marzą o lecie, wakacjach, odpoczynku. Lecz gdy nadchodzi chwila, w której ostatni raz słyszą szkolny dzwonek, okazuje się, że ten upragniony, wolny czas spędzają w swoich domach. Wiele takich dzieci jest również w naszych miejscowościach, dzieci, które dotąd nie spędziły wakacji poza domem rodzinnym.

W półkoloniach brały udział dzieci z sołectw Krzykawy, Krzykawki, Małobądza, Krza, Ujkowa Nowego

Pani Ewelina Koziak — organistka z parafii polskokatolickiej pw. św. Barbary w Krzykawie-Małobądzu zapragnęła poszerzyć nieco wachlarz wakacyjnych wspomnień naszych milusińskich. I tak zrodził się u niej pomysł zorganizowania półkolonii. Entuzjazmem swym szybko zaraziła swoje koleżanki: Panią Edytę Żęcinę, Panią Justynę Todor, Panią Małgorzatę Piekoszewską, Panią Dorotę Czarnul, żonę Proboszcza Katarzynę oraz Pana Łukasza Barnacha, gdyż „dobre myśli i pomysły należy zamieniać w czyny lub co najmniej konserwować" (Leo Lohberger). Pomysł ten pochwycił Proboszcz Parafii Ksiądz mgr Tadeusz Budacz, który udostępnił pomieszczenia i pomógł w realizacji tej szlachetnej inicjatywy. Po raz kolejny okazało się, że ludzie dobrej woli tylko czekają na możliwość wykazania się nią. Pan Kazimierz Kocjan 
organizował pobyt dzieci w swojej stadninie koni


Półkolonia trwała od 24 czerwca do 26 sierpnia. Lokalem bazowym stała się sala parafialna w dolnej części kościoła parafialnego, która decyzją Rady Parafialnej oraz Proboszcza Parafii została przed wakacjami gruntownie do tego celu przygotowana. Sali tej dzieci nadały nazwę „Świetlica Dzieci Maryi". Wystrój i dekorację sali zrobiły same dzieci przy pomocy Pań Opiekunek.

Na wystrój składały się prace plastyczne dzieci oraz kwiaty, które dzieci zrywają podczas pieszych wycieczek, a także malowidła, które wykonał na ścianach Pan Jerzy Żęcina. W salce katechetycznej obok kościoła odbywały się rozgrywki tenisa stołowego.  Codziennie w zajęciach uczestniczyło od 40 do 50 dzieci. Przez cały okres wakacji ze świetlicy skorzystało 96 dzieci. Różnica wyznaniowa nie stanowiła żadnej bariery, gdyż w półkolonii mogły uczestniczyć dzieci nie tylko z parafii polskokatolickiej, ale także z parafii rzymskokatolickich z Krzykawki i Bolesławia; udział w półkolonii był całkowicie nieodpłatny. 
Zorganizowanie tych półkolonii nie byłoby możliwe, gdyby nie wspaniała postawa wielu ludzi. Przede wszystkim doświadczonych pań (emanujących pokładami pozytywnej energii), które czynią to w sposób całkowicie bezinteresowny, poświęcając swój czas na wszelkie prace związane z obsługą małych i dużych uczestników. Radość podopiecznych dodawała Paniom skrzydeł. Uważały, że pomysł ten był przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Największą nagrodą dla nich były ręce obejmujących je dzieci oraz pytania: „a jutro też mogę przyjść?", czy stwierdzenia: „nie mogę doczekać się jutra"
Dzięki pomocy Proboszcza Parafii, a także jego żony Katarzyny, raz w tygodniu organizowano ogniska, grille, pieczenie ziemniaków i inne atrakcje plenerowe. W nagrodę za udział w licznych konkursach, dzieci obdarowywane były domowym ciastem, lodami, cukierkami i innymi słodyczami. 


Nieoceniona okazała się pomoc Radnego Gminnego Pana Tadeusza Lekkiego, który poproszony przez Proboszcza Parafii zaangażował się całym sercem, szukając sponsorów i organizując wielorakie atrakcje dla dzieci. Dzięki jego staraniom, dzieci mogły korzystać bezpłatnie ze stadniny koni, prowadzonej przez Pana Kazimierza Kocjana. uczestniczyć w zajęciach garncarskich w Dworku w Krzykawce oraz spotykać się z ciekawymi ludźmi, poznając historię i tradycje najbliższych okolic. 
Wielkie zaangażowanie i serce okazała Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu, Anna Kruszak, dzięki której dzieci otrzymywały raz w tygodniu drożdżówki lub jogurty. Pani Dyrektor podarowała dzieciom również malowanki, kredki, farby, plastelinę, gry planszowe, piłki itp. Zorganizowała także wspaniałą wycieczkę do Piaskowej Skały i Ojcowa, gdzie dzieci otrzymały lekcję historii „na żywo" oraz mogły podziwiać piękno pobliskich okolic. Wycieczka zakończyła się piknikiem na łonie przyrody.
Podobną pomoc, polegającą na przekazaniu dzieciom gier i piłek, okazały: Pani Zofia Koffer — Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bolesławiu, Pani Czesława Machura — Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolesławiu, oraz Państwo Agnieszka i Marcin Dudałowie z Ujkowa Nowego. Właściciele sklepów: Państwo Żmudkowie, Dudałowie, Ochenduszkowie, Lekstonowie oraz Państwo Kolczykowie ofiarowali dzieciom napoje i słodycze. 
Z inicjatywą wykładów i pogadanek na temat różnorakich zagrożeń wyszli również pracownicy Komisariatu Policji w Bukownie. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Anny Kruszak oraz Pastora Daniela Wołkiewicza z Kościoła Zielonoświątkowego z Klucz, dzieci brały udział w lekcji języka angielskiego poprzez gry i zabawy, którą prowadzili przyjaciele Pastora Wołkiewicza z Anglii.

 
   Wszystkim tym ludziom dobrej woli, w imieniu dzieci, serdecznie dziękujemy.

Uroczyste zakończenie półkolonii odbyło się w dniu 26 sierpnia. Do tego czasu dzieci bardzo starannie się przygotowywały, gdyż na zakończenie zajęć zaprosiły swoich Rodziców i Dziadków, Księdza Infułata Eugeniusza Stelmacha, Radę Parafialną, Chór Parafialny, przedstawicieli Gminy Bolesław, Dyrektorów Szkół i Przedszkola oraz wszystkich swoich dobroczyńców, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniali się do dobrego i miłego spędzania przez dzieci wakacyjnego czasu. 


Wszyscy zostali zaproszeni na ognisko :
tutaj można było posilić się pieczonymi kiełbaskami


Piosenką „Jesteśmy razem" rozpoczęło się oficjalne zakończenie zajęć półkolonijnych. Następnie powitani zostali przybyli goście, którym również organizatorki tej półkolonii i Proboszcz Parafii serdecznie za wszystko podziękowali. Po oficjalnej części odbył się program artystyczny przygotowany przez dzieci specjalnie na tę okazję. 
   Po wspólnym śpiewie i posiłku przy ognisku, nadszedł czas na rozdanie dyplomów i nagród zwycięzcom poszczególnych konkursów. Nagrody ufundował Proboszcz Parafii; była też nagroda od Pana Wójta Gminy Bolesław inż. Włodzimierza Smółki, oraz nagrody książkowe ufundowane dla Pań opiekunek przez Przewodniczącego Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Kultury, Oświaty i Sportu Pana Radnego Gminnego Tadeusza Lekkiego. 
Nagrody i dyplomy wręczali: Ksiądz Infułat Eugeniusz Stelmach, Wójt Gminy Bolesław Pan inż. Włodzimierz Smółka oraz Proboszcz Parafii Ks. mgr Tadeusz Budacz
Jedna z uczestniczek półkolonii, Anita Mitka, napisała: „(...) Poza świetlicą kościelną świata nie widziałam, nie pojechałam z mamą i tatą w góry. Nie chciałam pojechać do babci, bo tak mi się podobało na świetlicy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zostaną zorganizowane równie ciekawe zajęcia"
My też mamy taką nadzieję, że nigdy w naszej Parafii nie zabraknie ludzi dobrej woli, którzy nie patrząc na materialne korzyści, co roku będą organizować latem i zimą wypoczynek dla dzieci. Wspaniała postawa Pań, które w tym roku zorganizowały taką formę wypoczynku niech będzie przykładem i zachętą dla wszystkich tych, którzy chcą zrobić coś dobrego dla naszego Kościoła. Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć tę wspaniałą społeczną inicjatywę swoją pomocą, zapraszamy do współpracy i zachęcamy do włączenia się w tę akcję. 

 Ks. mgr Tadeusz Budacz