Z żałobnej karty

   

Wspomnienie o zmarłym Ś.P. Biskupie 

ZYGMUNCIE   KORALEWSKIM 

 

Biskupie Zygmuncie, na zawsze pozostaniesz wśród nas! 

 

 

 Chociaż od kilku miesięcy wiedzieliśmy o chorobie Księdza Biskupa Zygmunta Koralewskiego — proboszcza parafii w Kotłowie, śmierć Jego, jak zawsze, tak i w tym przypadku wszystkich zaskoczyła, a polskokatolickich parafian kotłowskich napełniła żalem i smutkiem. Był wśród nas i nagle pozostało tylko wspomnienie. Nikt nie wstydził się swoich łez i wzruszenia, bo odszedł do Pana Kapłan i Biskup, który przez czterdzieści jeden lat duszpasterzował tylko w jednej parafii. 

 


Początek żałobnej uroczystości
w dolnym kościele w Kotłowie

Osobisty autorytet Zmarłego i zawładnięcie sercami i umysłami parafian do końca posługi było tylko możliwe dzięki przykładowi, który dawał mieszkańcom Kotłowa. Jego dewizą było żyć wśród ludzi, a przede wszystkim dla ludzi i służyć im, dając przykład autentycznej wiary w Boga przez oddanie się bez reszty Matce Bożej Kotłowskiej, której kult rozbudował, co scementowało w jedną całość społeczność kotłowską. 

   
Pogrzeb śp. Księdza Biskupa Zygmunta zgromadził nieomal całą społeczność parafii. Przybyli na tę uroczystość mieszkańcy okolicznych miejscowości, bez względu na wyznanie, czy reprezentowane zapatrywania. 

 


Zwierzchnik  Kościoła  bp Wiktor  Wysoczański  wygłasza  egzortę

 

Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczył Ordynariusz Diecezji Wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego biskup Wiesław Skołucki wraz z kapłanami: ks. inf. Romanem Skrzypczakiem i ks. inf. Stanisławom Bosym oraz współpracownikami Zmarłego — ks. Zdzisławom Jankowskim i ks. Mikołajem Skłodowskim, w obecności licznie zgromadzonego duchowieństwa i przybyłych na pogrzeb wiernych i delegacji świeckich. Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego ks. bp prof. dr  hab. Wiktor Wysoczański wygłosił żałobną egzortę oraz poprowadził trumnę na miejsce spoczynku, poświęcił grób i odmówił modlitwy. Pożegnanie wygłosił Ordynariusz Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej bp Jerzy Szotmiller. Nad otwartą mogiłą przemawiali: przedstawiciel Gminy Sieroszewice p. Bernadetta Biały — sołtys Strzyżewa, przedstawiciel Rady Parafialnej Parafii w Kotłowie, p. Piotr Zieliński, oraz przedstawiciel Sybiraków. W uroczystościach brał udział i wygłosił posłanie Biskup Bernhard Heitz — Zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Austrii, który jednocześnie reprezentował Międzynarodową Konferencję Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej. 

 

Dzień przed pogrzebem, w godzinach wieczornych, swego Proboszcza w kościele filialnym w Strzyżewie pożegnali mieszkańcy tej wioski. Wszystkie okna domów w całej parafii, w których zamieszkują wyznawcy naszego Kościoła, zostały udekorowane, a Ciało Zmarłego przyprowadzone zostało do obu kościołów w asyście żałobnie przystrojonych samochodów. W parafii ogłoszono trzydziestodniowy okres żałoby.


Wierni na trasie żałobnego konduktu

 

Ostatnie  pożegnanie

 

 

 Śp. Ksiądz Biskup Zygmunt Koralewski urodził się 8 maja 1936 roku w Śremie. Po ukończeniu Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu 27 maja 1961 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka — Metropolity Poznańskiego. W czerwcu przybył do parafii w Kotłowie i objął obowiązki wikariusza i katechety. 19 stycznia 1973 roku wraz z częścią rzymskokatolickiej parafii w Kotłowie przeszedł pod jurysdykcję Kościoła Polskokatolickiego i otrzymał nominację na organizatora polskokatolickiej parafii w Kotłowie i Strzyżewie. W międzyczasie Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików przekazało fundusze na budowę plebanii i świątyni w Kotłowie. 27 maja 1987 roku ks. bp Zygmunt Koralewski otrzymał sakrę biskupią w katedrze polskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny we Wrocławiu i nominację na biskupa pomocniczego diecezji wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego. 

 

 

 "  Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie..." 

 

ks. mgr Mikołaj Skłodowski