Z życia naszych parafii

 

„Niech Duch Święty umocni Was Swoimi Darami" 

 

  

W dniu 23.03.2002 r. odbyła się uroczystość bierzmowania w parafii polskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, której proboszczem jest ks. infułat Czesław Siepetowski. Bierzmowanych było siedem osób, przyjęli oni Sakrament Bierzmowania z rąk bpa Jerzego Szotmillera — Ordynariusza diecezji krakowsko-częstochowskiej. 

W uroczystości, oprócz licznej rzeszy parafian, gości i rodzin bierzmowanych wziął udział ks. Marian Wnęk, oraz kleryk Marcin Dębski. Po powitaniu przez ks. infułata Czesława Siepetowskiego przybyłego bpa Jerzego Szotmillera oraz innych gości i wiernych, odbyło się nabożeństwo Gorzkich Żali z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, któremu przewodniczył ks. Marian Wnęk. Następnie kleryk Marcin Dębski krótkim rozważaniem na temat pokuty przygotował wiernych do mającego się odbyć sakramentu pojednania z Bogiem. 

Spowiedź ogólną, przygotowującą parafialną społeczność do Świąt Wielkanocnych, przeprowadził bp Jerzy Szotmiller, który następnie udzielił Sakramentu Bierzmowania. Zwracając się w Słowie Bożym do bierzmowanych i wiernych, Ksiądz Biskup podkreślił, że Sakrament Bierzmowania jest sakramentem Ducha Świętego, którego udziela nam Chrystus przez biskupa; jest on wielkim darem, który może być wykorzystany, aby udoskonalić człowieka, bądź odrzucony, przez brak współpracy z łaską Boga, udzieloną w Duchu Świętym.


 

Ksiądz Biskup zaznaczył, że na bierzmowanych spoczywa wielka odpowiedzialność za wiarę, winni oni życiem pełnym miłości dawać świadectwo przynależności do Chrystusa i Jego Świętego Kościoła Polskokatolickiego.

Diakon Marcin Dębski