Z życia naszych parafii

„Dzień skupienia" w Obórkach

 

  zobacz "Droga Krzyżowa" ...

Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Obórkach — obchodząca w tym roku 34-lecie — wchodzi w skład Dekanatu Wielkopolskiego Diecezji Wrocławskiej. Jej proboszczem od 3 października 2001 roku jest ks. mgr Marian Kosiński, który rozpoczął swoją działalność od przeprowadzenia prac zabezpieczających zabytkowy (1335 rok), obiekt sakralny.

 Jak we wszystkich parafiach polskokatolickich, tak również w Obórkach, troską duszpasterza było wewnętrzne przygotowanie wiernych do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W każdy piątek Wielkiego Postu wierni uczestniczyli w Drodze Krzyżowej, specjalnie „ułożonej" przez Wiesława Kota ze Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego dla parafii w Obórkach. Natomiast w dniu 19 marca, wierni uczestniczyli w „dniu skupienia".  Mimo, że był to dzień powszedni — frekwencja dopisała. O godz. 11 miejscowy duszpasterz powitał przybyłych duchownych — ks. dziekana dr  Tadeusza Piątka i ks. proboszcza Wincentego Szewczyka — oraz wiernych i sympatyków.


Najstarsza ( w naszym Kościele) świątynia
pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Obórkach, woj. Opolskie ( 1335 r.)

Uroczystość rozpoczęto pieśnią  „Kiedy ranne wstają zorze" oraz Najstarsza (w naszym Kościele) świątynia p.w. świętych Apostołów: Piotra i Pawła w Obórkach, woj. Opolskie (1335 r.) modlitwą do Ducha Świętego. Następnie ks. dr Tadeusz Piątek wygłosił naukę, przeprowadził spowiedź ogólną oraz odprawił Mszę św. O godz. 15 uczestniczono w Drodze Krzyżowej i wysłuchano drugiej nauki. Ks. dr Tadeusz Piątek poświęcił Krzyż przed świątynią, a ks. proboszcz Wincenty Szewczyk — pamiątkowe dewocjonalnia. Uroczystość zakończono nabożeństwem eucharystycznym, odprawionym przez miejscowego duszpasterza, ks. mgr. Mariana Kosińskiego. 

(Uczestniczka)