Z życia naszych parafii

 

Nabożeństwo Ekumeniczne w Bielsku-Białej

Do wydarzeń godnych odnotowania w czterdziestoletniej historii parafii polskokatolickiej pw. św. Anny w Bielsku-Białej zaliczyć można na pewno tegoroczne nabożeństwo ekumeniczne, jakie odbyło się w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan (w sobotę, 26 stycznia 2002 r.)


Błogosławieństwa udzielili Ks. Biskupi oraz ks. Infułat


W nabożeństwie tym uczestniczyli duchowni oraz wierni z różnych Kościołów. Wśród znaczących gości wymienić należy księży biskupów: Tadeusza Rakoczego — Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej Kościoła Rzymsko-katolickiego i Pawła Anweilera — Zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Obecni byli także: z Kościoła Rzymskokatolickiego —ks. dr Józef Budniak — diecezjalny referent d/s ekumenizmu, z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego — ks. radca Jan Gross — Przewodniczący śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej i ks. Jan Szklorz, z Kościoła Polskokatolickiego — ks. Adam Stelmach — proboszcz parafii w Sosnowcu, aż Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego — pastor Henryk Szatkowski
W słowach powitania gospodarz uroczystości — ks. inf. Henryk Buszka — proboszcz bielskiej parafii, wyraził swe zadowolenie: „W pokorze ducha, z wdzięcznością w sercu względem Boga i Matki Kościoła, Maryi, stoję w tym miejscu, w jesieni mego życia, ciesząc się z dzisiejszej modlitwy ekumenicznej i ożywienia kontaktów międzywyznaniowych, o które przez trzydzieści lat się modliłem i zabiegałem". 

Homilię wygłosił ks. bp Tadeusz Rakoczy. Kaznodzieja podkreślił znaczenie modlitwy o jedność podzielonych chrześcijan wypływającej z pragnienia Chrystusa, aby ci, którzy w Niego wierzą byli jednością.

Ks. bp Paweł Anweiler przedstawił głęboką refleksję o uzdrowieniu przez Pana Jezusa ślepego Bartymeusza.

Krótkie pozdrowienie przekazał też pastor Henryk Szatkowski.

Dwie pieśni solowe zaśpiewała parafianka pani Iwona Handzlik (studentka Akademii Muzycznej). Jakże wspaniale byłoby, gdyby cudowna atmosfera jedności trwała nie tylko w czasie jednego nabożeństwa, a przekazany sobie wzajemnie przez jego uczestników znak pokoju był czymś więcej niż tylko miłym gestem. Oby nabożeństwo ekumeniczne w bielskiej parafii było znakiem proroczym dla podzielonych chrześcijan, zgodnie z życzeniem wyrażonym przez ks. inf. Henryk Buszkę: „Jedność nie tylko umacnia Kościół, ale warunkuje Jego wiarygodność. Jezus Chrystus przewidział owe trudności z zachowaniem jedności Kościoła, dlatego w przepięknej Modlitwie Arcykapłańskiej znalazły się słowa prośby o to, „aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał" (J 17, 21). 

Uczestnik