Z życia Kościoła 

III  Międzywyznaniowy Przegląd  Pieśni  Chrześcijańskiej  -  Zielona  Góra  2001

 

Zespół  w  kościele  polskokatolickim pw.  Matki  Boskiej  Królowej  Polski
w  Zielonej  Górze

zobacz:
I
Międzywyznaniowy Przegląd Pieśni Chrześcijańskiej - Zielona Góra 1999
W dniach 13 i 14 października 2001 r. odbył się III Międzywyznaniowy Przegląd Pieśni Chrześcijańskiej w Zielonej Górze. Organizatorami „Przeglądu" były Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej, Oddział w Zielonej Górze (Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Polskokatolicki, Kościół Prawosławny) oraz Kościoły współpracujące z Radą, mające swoje parafie w Zielonej Górze (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Boży w Chrystusie, Kościół Zielonoświątkowy). 

Myślą przewodnią „Przeglądu" były słowa z Psalmu 146, 1-2:
 „Chwal, duszo moja Pana! Chwalić będę Pana, pókim żyw. 
  Śpiewać będą Bogu memu, dopóki żyć będę"

Organizatorzy wydali program, w którym znalazły się informacje dotyczące poszczególnych Kościołów. Miał on przyczynić się do lepszego wzajemnego poznania tradycji poszczególnych Kościołów. 
Przegląd odbył się w auli nowo utworzonego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Każdy z Kościołów zaprezentował swój własny, ok. 20-minutowy, program muzyczny. Kolejność prezentacji została wylosowana. Jako pierwszy wystąpił zespół wokalno-muzyczny reprezentujący nasz Kościół Polskokatolicki. Na zaproszenie proboszcza parafii polskokatolickiej ks. Stanisława Stawowczyka do Zielonej Góry przybyła 10 osobowa grupa solistów i muzyków z parafii polskokatolickiej w Bukowie Morskim. Proboszcz tej parafii, ks. Dominik Gzieło bardzo chętnie przyjął zaproszenie i już od dłuższego czasu przygotowywał zespół do występu. Reprezentował on nie tylko parafię pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zielonej Górze, ale cały Kościół Polskokatolicki. Dlatego również w imieniu całego Kościoła Polskokatolickiego pragnę bardzo serdecznie podziękować księdzu Dominikowi, oraz młodzieży z Jego parafii. Dzięki ich obecności w programie „Przeglądu" mógł zaistnieć i nasz Kościół. Program muzyczny, który przygotowała parafia bukowska bardzo podobał się słuchaczom, ty m bardziej, że teksty utworów i muzyka była własna. Podczas takiej prezentacji jest możliwość pokazania swego dorobku również poza aulą uniwersytecką. Telewizja Lubuska kilkakrotnie pokazywała naszych młodych wykonawców, jak również ich twórców w osobach: Agata Gzieło i Grzegorz Piłka, z którymi przeprowadzono wywiad. Również „Radio Zachód" użyczyło swego czasu antenowego, aby przekazać radiosłuchaczom muzykę poszczególnych Kościołów. Dlatego warto w przyszłości brać udział w tego rodzaju programach. 


Zespół  "Zjednoczeni" 
 w  auli  Uniwersytetu  Zielonogórskiego

Przy okazji już teraz zapraszam chętnych do udziału w „Przeglądzie" w przyszłym roku. Dobrze byłoby, aby w przyszłości wsparcia finansowego udzielił Kościół. Koszty organizacji ponoszą poszczególne zielonogórskie parafie. Zachęcam czytelników „Rodziny", aby zechcieli wziąć udział w „Międzywyznaniowym Przeglądzie Muzycznym". Zainteresowanych proszę o kontakt:

 ks. Stanisław Stawowczyk,
ul. św. Cecylii 1, 
68-100 Żagań. 
Telefon (68) 377-35-49. 

Warto odnotować skład grupy muzycznej o nazwie „ZJEDNOCZENI". Paweł Kleszcz — organy, Grzegorz Piłka — gitara, Szczepan Krajewski — gitara; soliści: Agata Gzieło, Dariusz Parysiak, Grzegorz Parysiak, Kinga Gzieło, Małgorzata Parysiak, Izabela Wólczyńska, Ilona Durasiewicz. Gościnnie wystąpili Paweł Kleszcz i Grzegorz Piłka (autor tekstów i muzyki), reprezentujący parafię z Rokitna Szlacheckiego. 
Podczas „Przeglądu" zorganizowano kwestę na rzecz szpitala w Zielonej Górze, oddział „NERKA". Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. 
Na zakończenie „Przeglądu", duchowni poszczególnych Kościołów odmówili modlitwę Pańską  „Ojcze nasz" i udzielili Bożego błogosławieństwa. 

ks. Stanisław Stawowczyk