Z życia Kościoła

 

"  Znaczę  Cię  znakiem  Krzyża

i  umacniam  Krzyżmem  zbawienia  ...  "

 


Uczestnicy  uroczystości  bierzmowania

W dniu 14 października 2001 roku odbyła się uroczystość bierzmowania w parafii polskokatolickiej pw. M.B. Królowej Apostołów i św. Wilibrorda w Częstochowie. 
Młodzi parafianie (14 osób) przyjęli Sakrament Bierzmowania z rąk bpa Jerzego Szotmillera — ordynariusza diecezji krakowsko-częstochowkiej.
Na uroczystość — oprócz licznej rzeszy parafian, gości i rodzin bierzmowanych - przybył także ks. infułat Kazimierz Fonfara, który jest również dziekanem parafii częstochowskiej.
   
Cała uroczystość odbyła się zgodnie z katolicką i polską tradycją. W drzwiach świątyni, ks. proboszcz Witold Iwanowski i Rada Parafialna powitali chlebem i solą Biskupa Ordynariusza i Księdza Infułata. Natomiast dzieci wręczyły Dostojnym Gościom kwiaty, które później zostały złożone przed obrazem Patronki parafii pw. Królowej Apostołów. 
Z pieśnią „Serdeczna Matko" procesja poprzedzona krzyżem weszła do kościoła. Po krótkiej adoracji przed Najświętszym Sakramentem, bp Jerzy Szotmiller przeprowadził spowiedź ogólną. Najświętszą Ofiarę sprawował ks. infułat Kazimierz Fonfara, który wygłosił także Słowo Boże. Prawda Ewangelii, aktualne przykłady z życia zapadły głęboko w świadomości słuchaczy i poruszyły ich wolę ku lepszemu życiu, ku działalności na rzecz bliźniego, Kościoła i ekumenizmu. Wielu uczestników uroczystości przystąpiło do Komunii św. Piękną oprawę modlitewnemu skupieniu zapewnił organista, E. Gajda wraz z chórem parafialnym, który przy wtórze zebranego ludu chwalił pieśniami Pana i Jego Matkę. 

 

Przed błogosławieństwem, Biskup Ordynariusz wygłosił słowo pasterskie, w którym prze kazał serdeczne pozdrowienia od bpa prof. dra hab. Wiktora Wysoczańskiego — zwierzchnika Kościoła Polskokatolickie go. Bp Jerzy Szotmiller przy pomniał także istotę Sakramentu Bierzmowania i zachęcał, abyśmy — jak Apostołowie — byli mężni w wierze i świadczyli życiem pełnym miłości o przynależności do Chrystusa i Jego Świętego, Kościoła Polskokatolickiego. A następnie polecił bierzmowanych opiece Bogurodzicy i zachęcał do modlitwy różańcowej. „Jako katolicy, po Bogu w Trójcy Jedynym, od dajmy w modlitwie cześć Tej, która dała światu Zbawiciela".


Znaczę  Cię  znakiem  krzyża