Święto patronalne w Żaganiu

 


Bp Wiesław Skołucki
i ks. Stanisław Stawowczyk
podczas uroczystej liturgii Mszy św.

Od wielu lat, w dniu 14 września parafia polskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża św. w Żaganiu obchodzi swoje święto patronalne. W tym dniu odprawiana jest uroczysta liturgia Mszy św., koncelebrowana przez wielu kapłanów; I jest to okazja do modlitewnego spotkania, podczas którego dziękujemy Bogu za wszelkie łaski otrzymane w minionym roku oraz polecamy Bożemu Miłosierdziu dusze naszych zmarłych.

Tegorocznej uroczystości, która przypadła w piątek, przewodniczył Ordynariusz Diecezji Wrocławskiej, bp Wiesław Skołucki. Obecni byli także kapłani, którzy przyjęli zaproszenie oraz przedstawiciele innych Kościołów chrześcijańskich, zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Podczas uroczystości wielu wiernych przystąpiło do sakramentu spowiedzi św. Nabożeństwo pokutne odprawił ks. Leszek Pietrzak z Wrocławia, natomiast Mszę św. odprawili: bp Wiesław Skołucki, który przewodniczył Eucharystii, ks. dziekan Wacław Goździewski z Żar, ks. Leszek Pietrzak, ks. Stanisław Stawowczyk, proboszcz parafii polskokatolickiej w Żaganiu i Zielonej Górze. 

Podczas Mszy św. został udzielony sakrament bierzmowania. Po Ewangelii, Ksiądz Proboszcz przedstawił Księdzu Biskupowi kandydatów do bierzmowania. Po kazaniu, które wygłosił Pasterz Diecezji, wszyscy księża modlili się o dary Ducha Świętego, a Ksiądz Biskup odmówił modlitwę nad bierzmowanymi. Następnie każdy z kandydatów wraz ze swoim świadkiem w wielkim skupieniu podchodził do Księdza Biskupa, który udzielał sakramentu bierzmowania. Komunię św. nowo bierzmowani przyjęli pod dwiema postaciami: chleba i wina. Po Mszy św. odprawiono nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i odśpiewano Te Deum. Na zakończenie Ksiądz Biskup pobłogosławił Najświętszym Sakramentem wszystkich uczestników uroczystości, a nowo bierzmowani podziękowali Księdzu Biskupowi za udzielenie sakramentu bierzmowania, oraz wręczyli bukiet róż jako dowód wdzięczności za przyjęty sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.

 


Wszyscy księża modlili się o dary Ducha Świętego
a Ksiądz Biskup odmówił modlitwę nad bierzmowanymi

 

Na zakończenie uroczystości proboszcz parafii, ks. Stanisław Stawowczyk podziękował Bogu za kolejną rocznicę Patronalnego Święta. Wyrazy wdzięczności przekazał na ręce Ordynariusza Diecezji Wrocławskiej, bpa Wiesława Skołuckiego, który bardzo chętnie przyjeżdża do Zagania, zwłaszcza14 września. Podziękowanie skierowane zostało do Braci w kapłaństwie, którzy wspólnie celebrowali Mszę św., oraz dla przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicznej w osobach:
 
ks. Włodzimierz Świrydziuk z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Zielonej Górze, 
ks. Dariusz Lik z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Zielonej Górze, 
ks. Andrzej Dyczek z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Żarach.

 
Nie mogło zabraknąć podziękowań wszystkim wiernym, szczególnie gościom, w tym parafianom z Żar, którzy chętnie przyjeżdżają do naszej parafii. Wszystkim, którzy zechcieli wspólnie się modlić i spotkać, jeszcze raz składam tą drogą serdeczne Bóg zapłać. 

Wyrazem wdzięczności było za- proszenie przez Księdza Proboszcza wszystkich uczestników uroczystości na „kawę-herbatę" oraz ciastko. Spotkanie to miało miejsce w ogrodzie, wśród zieleni kończącego się lata. Wraz z wiernymi duchowni różnych Kościołów mogli spotkać się, porozmawiać i cieszyć się wzajemną obecnością. 

 

Szczęść Boże !

 Ks. Stanisław Stawowczyk