Z życia naszych parafii

 

AD  MULTOS  ANNOS, Księże  Infułacie! 

W dniu 19 sierpnia 2001 roku, w kościele pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła parafii polskokatolickiej w Szczecinie, od samego rana panował niecodzienny ruch. Wielu parafian wcześniej niż zazwyczaj przybyło do świątyni. Dla wszystkich parafian ten dzień był szczególny, a przygotowania do niego trwały szereg tygodni, bo i mająca się odbyć w tym dniu uroczystość była nadzwyczajna. W tym dniu proboszcz miejscowej parafii ks. infułat Stanisław Bosy obchodził podwójny jubileusz, 25-lecia zarządzania szczecińską parafią i 20-lecia na urzędzie dziekana dekanatu zachodnio-pomorskiego diecezji wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego. 

Księża Biskupi z ofiarowanymi kielichami jubileuszowymi

Na uroczystości do Szczecina przybyli: Biskup Wiesław Skołucki — Ordynariusz Diecezji Wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego, Biskup Zygmunt Koralewski — Sufragan Diecezji Wrocławskiej, Księża Dziekani: Henryk Dąbrowski, proboszcz parafii katedralnej w Warszawie i Stanisław Muchewicz  z Łodzi, Księża Proboszczowie: Adam Bożacki z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Stargardzie Szczecińskim, Ryszard Szykuła z parafii pw. Zbawiciela Świata ze Szprotawy i Mikołaj Skłodowski z parafii pw. Matki Bożej Różańcowej z Ostrowa Wielkopolskiego. 
Procesjonalne wejście Biskupów i duchowieństwa do kościoła poprzedzała orkiestra. W drzwiach świątyni nastąpiło kanoniczne powitanie Gości przez Proboszcza parafii, a następnie przez Panią Prezes Rady Parafialnej Helenę Karczewską. W powitaniu Pani Prezes podkreśliła, że uroczystość parafialna jest dodatkowo ubogacona faktem, że obaj Księża Biskupi obchodzą w tym roku 40-lecie kapłaństwa i 15-lecie sakry biskupiej. Po wejściu nastąpiło poświęcenie przez Bpa Z. Koralewskiego elementu ołtarza głównego, a następnie — po powitaniu wszystkich zebranych w kościele przez Księdza Proboszcza — została odprawiona Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji, który również wygłosił Słowo Boże.

Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Wiesława Skołuckiego
- Ordynariusza Diecezji Wrocławskiej

Po zakończeniu liturgii nastąpiły niezwykle miłe i przepojone życzliwością chwile. Delegacja parafian pod przewodnictwem Pani Prezes podziękowała swemu Proboszczowi za mijające 25 lat wspólnej modlitwy i pracy. A było za co dziękować. Parafia szczecińska to społeczność żyjąca Kościołem i Jego sprawami, rozmodlona, dzięki autentycznej wierze swego proboszcza, oddana sprawom codziennego bytu parafii. 
Grono ludzi o wielkim sercu zgromadzone wokół Księdza Infułata dba o każdy szczegół wystroju świątyni, dzięki czemu kościół w Szczecinie błyszczy blaskiem minionych wieków i jest przykładem mądrego zarządzania. Miło nam, że Ksiądz Infułat otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za opiekę nad zarządzanym przez siebie zabytkiem. Również Księży Biskupów, Jubilatów spotkała miła niespodzianka. Delegacja parafii wraz z proboszczem przekazała każdemu z Biskupów pamiątkowy kielich mszalny, życząc swoim Arcypasterzom, by dalsze lata biskupiego trudu były owocnym zasiewem na glebie ludzkich serc plon i przyniosły obfity   Wszystkim Jubilatom obecni duchowni również złożyli serdeczne życzenia. Został odczytany list, jaki w związku z jubileuszem Księdza Infułata, który jednocześnie pełni funkcję Sekretarza Rady Synodalnej Kościoła Polsko katolickiego, przesłał Biskup Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego. W piśmie Ksiądz Biskup Zwierzchnik podkreślił, że w pełni widzi i docenia gorliwą pracę duszpasterską Księdza Infułata i dlatego w tym dniu sercem i modlitwą jest razem z nim. 
Po zakończonych uroczystościach o charakterze religijnym i podziękowaniach ze strony wszystkich Jubilatów, nastąpiło spotkanie uczestników uroczystości z duchowieństwem na wspólnym obiedzie. Atmosferę uroczystości przedstawiają załączone fotogramy. 

Ks. Mikołaj Skłodowski