Z  życia  naszych  parafii

 

Parafia  lubelska  w dzień  jej  święta

Po raz pierwszy w trzecim tysiącleciu, w dniu 15 sierpnia 2001 r. w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny polskokatolicka wspólnota z Lublina przeżywała dzień swego parafialnego święta. Pan Bóg pozwolił nam zgromadzić się w naszej świątyni, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej, aby oddać cześć naszemu Stwórcy za dar Matki Bożej. Czcząc Maryję, czcimy samego Boga. Od początku naszego — polskiego chrześcijaństwa, my — Polacy — otaczaliśmy szczególną chwałą Maryję. To Ona otaczała płaszczem swej matczynej opieki jeszcze nieporadne, ale tak piękne polskie słowo. Właśnie pieśń ku Jej chwale „Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja..." była naszym — polskim pierwszym hymnem. 
Jej opiece poleca się nasza lubelska polskokatolicka parafia. Od 1937 roku istniejemy nieprzerwanie na mapie wyznaniowej Lublina. Za nami kolejny rok — czas dany przez Boga, czas budowania wizerunku chrześcijaństwa. Tak wiele jest powodów, aby Ojcu naszemu złożyć dziękczynienie (za zdrowie, pomyślnie przeprowadzone operacje, za zdane egzaminy, szczęśliwe rozwiązanie, za pierwsze słowo naszych dzieci, czy wnuków). Prosiliśmy także o błogosławieństwo dla parafii na kolejny — 65 rok jej istnienia. 
   
W  naszej uroczystości wzięli udział: ks. dziek. Henryk Dąbrowski, który przybył wraz z grupą swoich parafian z parafii katedralnej z Warszawy, ks. dziek. Jacenty Sołtys z Majdanu Leśniowskiego, ks. Krzysztof Groszak z Żółkiewki, ks. Ryszard Walczyński z Chełma, ks. Janusz Kucharski z Horodła, ks. senior Jan Wąsik, ks. Waldemar Telejko, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego naszego Kościoła oraz ks. Andrzej Łoś z Kościoła Prawosławnego. 

Od 16 lat w naszej świątyni gromadzą się także ci, którzy swoim życiem świadczą o wrażliwości ludzkich serc. W 1986 roku po raz pierwszy Kapituła Wyróżnienia „Serce dla serc" wręczyła okolicznościowe medale tym, którzy okazali się w swym postępowaniu ludźmi o wrażliwych sercach. To wyróżnienie „Serce dla serc" zrodziło się z inicjatywy śp. ks. inf. Bogusława Wołyńskiego
Rodzina wyróżnionych medalem „Serce dla serc" powiększyła się w tym roku o 14 nowych członków i liczy już 263 osoby i instytucje z Polski i ze świata. To właśnie Oni są widzialnym żywym przykładem serc bijących dla drugiego człowieka. Również za Was, za Wasze serca, składamy Bogu nasze dziękczynienie.

ks. Andrzej Gontarek