Z życia naszych parafii

Trzydniowe ekumeniczne spotkanie religijno-kulturalne w Dusznikach Zdroju

W dniach 3-5 sierpnia 2001 r. odbyło się w świątyni polskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Dusznikach Zdroju modlitewne spotkanie pn.: „Ojczyzna — Heimat", z udziałem artystów katolickich z Polski i ewangelickich — z Niemiec.
Organizatorem spotkania był ks. mgr Marian Kosiński wraz z Towarzystwem Miłośników Dusznik Zdroju, Klubem Literackim „Nadolzie" w Cieszynie i Izbą Kultury w Lewinie Brzeskim.
Ks. prob Marian Kosiński i ks. dziek. Tadeusz Piątek w czasie Mszy św.

W dniu 3 sierpnia przybyłych do świątyni gości powitał ks. mgr Marian Kosiński, który powiedział m.in.: „Witam i przygarniam do kapłańskiego serca gości z Niemiec, na czele z bratem Klausem Kabiszem. Witam poetów, malarzy, muzyków — twórców kultury. Chcemy wspólnie iść do Boga w modlitwie i ocalić w dobru humanitarne wartości. (...) Chciejmy uczynić zdecydowany krok celnika i samarytanina w kierunku ekumenizmu miłości. Bądźmy ze sobą w Bogu — dla ludzi. Bądźmy ze sobą przez pomocną, braterską dłoń. Bądźmy ze sobą w pięknie tworzonej sztuki".

Następnie odbyło się nabożeństwo w języku niemieckim, sprawowane przez pastorów ewangelicko-augsburskich — Christopha Hanke i Tomasza Bujoka.

Po nabożeństwie miało miejsce otwarcie Lapidarium — pamiątki po cmentarzu ewangelickim. Natomiast w godzinach popołudniowych odbyło się polsko-niemieckie spotkanie dla kultury „Ojczyzna — Heimat".

Dzień zakończono „Różańcem Poetów" autorstwa p. Wiesława Kota ze Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego (zobacz ...).

W dniu 4 sierpnia Mszę św. odprawił ks. dr Mieczysław Piątek, proboszcz parafii w Majdanie Nepryskim, a Słowem Bożym służył ks. dr Tadeusz Piątek, dziekan dekanatu wielkopolskiego z Leszna. Po nabożeństwie odbyła się druga część polsko-niemieckiego spotkania dla kultury „Ojczyzna-Heimat", wystawa grafik, obrazów i fotografii autorstwa Klausa Kabisza i Piotra Grabca, wystawa „W kręgu sztuki sakralnej" artystów: prof. E. Skoczka, J. Pujszy, J. Simindrejewa, J. Lewczaka, Mikosińskiej, prof. W. Durka, M. Frydryk, A. i K. Waloszczyków, F. Kaśkowa i J. Szymkowiaka. Dzień zakończono prezentacją multimedialną dotyczącą Dusznik w Dworku Fryderyka Chopina.

W dniu 5 sierpnia spotkanie rozpoczęto „Różańcem Poetów". Następnie Mszę św. odprawił ks. Józef Deker, proboszcz parafii w Świdnicy, a Słowem Bożym służył ks. mgr Władysław Pietrzyk z Krakowa. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie pożegnalne w poezji i w pieśni oraz wspólny koncert — wystąpił Chór Makrotunia i Barokowy Sekstet Muzyki Dawnej.

Było to wspaniałe religijne i kulturalne przeżycie. Modlili się wspólnie Polacy i Niemcy, polskokatolicy, rzymskokatolicy i ewangelicy. Wydaje się, że właśnie w Dusznikach dostosowano się do życzenia Apostoła Pawła, skierowanego do gminy chrześcijańskiej w Koryncie: „A proszę was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście to samo mówili wszyscy i żeby nie było między wami rozłamów. A bądźcie zupełnie zgodni w jednej myśli i w jednym mniemaniu" (I Kor. 1,10).

Ks. Tadeusz Piątek