Z  życia  naszych parafii

 

 

Parafia pw. Świętej Rodziny w Łodzi

W dniach 30 i 31 marca oraz 1 kwietnia 2001 r. odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które prowadził Jego Ekscelencja Biskup Jerzy Szotmiller, Ordynariusz Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej. Prowadził je w naszej parafii już po raz drugi. Pierwszy raz — w marcu 1970 r. Od tamtego czasu zaistniały duże zmiany w naszej parafii. Wielu starszych parafian przeniosło się już do wieczności; ale też wielu nowych parafian przybyło, szczególnie nowo urodzonych i w naszej parafii ochrzczonych. Jest jeszcze kilka osób, które pamiętają byłego Rekolekcjonistę sprzed 31 laty i ci bardzo się cieszyli z Jego powtórnego przybycia do naszej parafii z nową serią nauk rekolekcyjnych. 
W latach 1968 — 1973 nasz proboszcz ks. Stanisław Muchewicz, razem z jeszcze wówczas księdzem Jerzym Szotmillerem, proboszczem parafii pw. Matki Boskiej Królowej Apostołów w Częstochowie, odbywali studia weryfikacyjne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Tam zapoznali się i zaprzyjaźnili. Ich przyjaźń trwa po dzień dzisiejszy i jest szczera, bo przejawia się w każdej sytuacji życiowej (np. nasz Ksiądz Proboszcz uczestniczył w konsekracji biskupiej swego Przyjaciela). Na każde święta czy imieniny przesyłają sobie wzajemnie życzenia. Biskup, kończąc przesyłane życzenia zaopatruje je w łaciński napis — Verus Amicus (Prawdziwy Przyjaciel). 
Rekolekcje rozpoczęły się w piątek 30 marca. Wszyscy wzięli udział w Drodze Krzyżowej i wysłuchali nauki rekolekcyjnej. W sobotę zostały odprawione Gorzkie Żale i wygłoszono również naukę rekolekcyjną.

Wierni modlili się w skupieniu


W niedzielę 1 kwietnia o godzinie 11.00 Biskup wygłosił naukę rekolekcyjną i przeprowadził spowiedź ogólna, po której koncelebrował Mszę świętą wraz z księżmi: ks. Andrzejem Nadskakulskim, ks. Czesławom Krasiukianisem, natomiast ks. Proboszcz asystował jako archidiakon. Wszyscy parafianie przystąpili do spowiedzi i Komunii św. 
Nasi parafianie chętnie uczestniczyli w rekolekcjach i z wielkim zainteresowaniem słuchali nauk głoszonych przez Biskupa Jerzego, głębokich w swej treści religijnej, bo opartych o Ewangelię i wspartych przykładami z Jego pracy misyjnej w Brazylii. 
Po Mszy św. ks. Proboszcz wraz z Radą Parafialną podziękował Biskupowi Jerzemu za podjęty trud związany z przybyciem do naszej parafii, za wygłoszone nauki i wspólne modlitwy. Wzajemnym złożeniem sobie życzeń świątecznych i wspólną fotografią zakończono tegoroczne rekolekcje wielkopostne.

Wspólne pamiątkowe zdjęcie przed świątynią

Organistka: A. M.