Z życia Kościoła

                Jubileusz  75-lecia  Parafii  pw.  Najświętszego  Serca  Jezusowego  w  Zamościu


  
      

Rada Parafialna wita Zwierzchnika Kościoła

W dniu 17 czerwca 2001 r., w niedzielę, parafia w Zamościu przeżywała Jubileusz 75-lecia zorganizowania. Za datę erygowania parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Zamościu przyjmuje się dzień 13 maja 1926 r. 
Przez dziesięciolecia parafia zamojska przechodziła różne koleje i miała wielu duszpasterzy. Ale tak parafianie, jak ich duchowni przywódcy wiernie trwali przy ideach Kościoła Narodowego, które do dzisiaj pielęgnują. Służba Bogu. Ojczyźnie i najbiedniejszym była i jest motorem misji duszpasterskiej. 
Od 25 lat proboszczem parafii jest ks. Zbigniew Krekora, gorliwy duszpasterz, dbający o świątynię, piękne wyposażenie jej wnętrza oraz o obiekty parafialne. Ksiądz Zbigniew jest człowiekiem pogodnego ducha i przystępnej osobowości, dlatego jest lubiany w środowisku zamościan nie tylko przynależących do parafii. ale także przez pacjentów w szpitalach, w których — oprócz kapłana rzymskokatolickiego — pełni również funkcję kapelana. 
Na przeżywanie jubileuszu Ksiądz Proboszcz przygotowywał duchowo parafian przez cały rok; poprzez rekolekcje w okresie Adwentu i w Wielkim Poście. Z Jego inicjatywy i przy pomocy parafian odnowiono świątynię na zewnątrz i wewnątrz, ołtarze w świątyni oraz dokonano w głównym ołtarzu renowacji obrazów, szczególnie obrazu Serca Jezusowego. 
Na uroczystość jubileuszu parafii przybył J.E. bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła, Ordynariusz Diecezji Warszawskiej w towarzystwie ks. Kanclerza Infułata Ryszarda Dąbrowskiego. Była to również pasterska, kanoniczna wizytacja parafii ordynariusza diecezji. Przy pięknej pogodzie, o godz. 11.00 w niedzielę 17 czerwca, zgromadzili się parafianie, by wraz ze swym duszpasterzem u bramy kościoła powitać chlebem i solą Pasterza, a młodzież i dzieci deklamacjami i bukietami kwiatów. W świątyni Ks. Proboszcz powitał Pasterza Diecezji i przybyłych kapłanów oraz wiernych.

Księdza  Biskupa witają też dzieci bukietami kwiatów

Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył Zwierzchnik Kościoła. Współkoncelebransami byli: ks. inf. Ryszard Dąbrowski, ks. dziek. Henryk Marciniak, ks. dr Mieczysław Piątek. Zanoszono modły o Boże błogosławieństwo dla parafii, dziękczynne za otrzymane Boże łaski w czasie trwania parafii oraz o wieczną szczęśliwość za zmarłych parafian i dobrodziejów, którzy swymi ofiarami wspierali parafię. Okolicznościowe Słowo Pasterskie, oparte na tekstach biblijnych na XI niedzielę roku liturgicznego, do zgromadzonych skierował J.E. bp Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła ( zobacz pełny tekst ... ) .

Wierni zgromadzeni na uroczystości jubileuszowej

Na zakończenie uroczystości Ksiądz Biskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa. 
Miłym akcentem były skierowane ku Zwierzchnikowi Kościoła pozdrowienia i życzenia od ks. kapelana szpitalnego Jarosława Pukaluka z Kościoła Rzymskokatolickiego, który m. i n. powiedział, że Ksiądz Biskup w swoim kierowaniu Kościołem Polskokatolickim i diecezją warszawską nie tylko przeżywa radosne chwile, ale wiele razy jest „biczowany" i nie jeden krzyżyk spada na Jego barki od złych ludzi i różnych sytuacji, ale tak jest we wszystkich środowiskach. Przykro, że te ciosy spadają nieraz od najbliższych i są wyrazem niewdzięczności i niezrozumienia. 
Ksiądz proboszcz Zbigniew Krekora serdecznie podziękował Pasterzowi za przybycie na jubileuszową uroczystość parafii, za dokonanie wizytacji i ciepłe słowa skierowane pod Jego i parafian adresem.
Hymnem „Ciebie Boga wysławiamy..." zakończyła się uroczystość jubileuszowa parafii w Zamościu.

Pamiątkowa wspólna fotografia

R. D.