Doktorat honoris causa ChAT
dla bpa Hansa Gerny'go
W dniu 16 lutego 2001 roku Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie nadała tytuł doktora honoris causa bpowi Hansowi Gerny'emu, zwierzchnikowi Kościoła Chrześcijańskokatolickiego. To najwyższe akademickie wyróżnienie otrzymał bp Gerny za wkład w rozwój ekumenizmu oraz zaangażowanie w pojednanie między narodami. 

Na uroczystość przybyli liczni przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła Rzymskokatolickiego, a także wielu przedstawicieli świata nauki. Biskup Hans Gerny przybył na uroczystość z żoną i córką oraz z ks. Peterem Hagmannem. Unię Utrechcką reprezentował emerytowany Arcybiskup Utrechtu — Jan Glazemaker. Kościół Polskokatolicki reprezentowali: bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, prorektor ChAT oraz promotor tego doktoratu; bp Wiesław Skołucki — ordynariusz diecezji wrocławskiej; bp Jerzy Szotmiller ordynariusz diecezji krakowsko-częstochowskiej; emerytowany bp Tadeusz Majewski oraz wielu duchownych ze wszystkich diecezji.

Polską Radę Ekumeniczną reprezentował jej prezes bp Jan Szarek, także doktor honoris causa ChAT, a Kościół Rzymskokatolicki w Polsce — bp Jacek Jezierski, ks. prof. Edward Warchoł i ks. prof. Zdzisław Kijas. Na uroczystość przybyli również przedstawiciele Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego: Arcybiskup Jeremiasz — rektor ChAT, ks. prof. Marian Bendza oraz ks. Anatol Szydłowski. Starokatolicki Kościół Mariawitów reprezentował jego zwierzchnik — bp Włodzimierz Jaworski;  Kościół Ewangelicko-Reformowany — bp Zdzisław Tranda, a Kościół Ewangelicko-Metodystyczny — bp Edward Puślecki; Kościół Adwentystów Dnia Siódmego — ks. prof. dr hab. Zachariasz Łyko.

W uroczystość uczestniczyli także przedstawiciele władz państwowych oraz ambasadorzy: Andre Ramseyer — ambasador Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce i Marek Jędrys — ambasador Polski w Szwajcarii

Promotor, bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, w wygłoszonej laudacji, powiedział:    „Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, na mocy decyzji Senatu z dnia 25 stycznia 2001 roku, nadaje tytuł doktora honoris causa bpowi Hansowi Gerny'emu, zwierzchnikowi Kościoła Chrześcijańskokatolickiego Szwajcarii, sekretarzowi Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich, duchownemu, który dzięki osobistemu zaangażowaniu przyczynił się do rozwoju ekumenizmu w Europie, przede wszystkim dialogu starokatolicko-prawosławnego. - więcej ...

Na zakończenie uroczystości bp Hans Gerny - doktor honoris causa ChAT - wygłosił interesujący wykład pt. „Wysiłki podejmowane na rzecz jedności chrześcijan". - więcej ...