Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

" Znacie drogę, dokąd ja idę"

W dniu 23 stycznia 2001 r., w szóstym dniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, została odprawiona Msza Święta w katedrze polskokatolickiej pw. Św. Ducha. Podczas tej Mszy modlono się o przywrócenie jedności pomiędzy tymi, którzy wierzę w Chrystusa i oczekuję od Niego zbawienia. Modlono się, szukając natchnienia w zdaniu, które zostało zaproponowane jako hasło dnia: „Jesteśmy dziedzicami Boga a współdziedzicami Chrystusa". Liturgii eucharystycznej przewodniczył ks. inf. Ryszard Dąbrowski, przy współkoncelebrze ks. Jacka Mularczyka i ks. Mariana Madziara. Natomiast Słowo Boże wygłosił bp Jacek Jezierski z Kościoła Rzymskokatolickiego ( zobacz tekst ...), a pozdrowienie od Polskiej Rady Ekumenicznej przekazał ks. dr Włodzimierz Nast. We Mszy Świętej uczestniczył bp prof. Wiktor Wysoczański — zwierzchnik Kościoła, bp Tadeusz Majewski, ks. dziekan Henryk Dąbrowski oraz przedstawiciele innych Kościołów: ks. infułat Lucjan Święszkowski, ks. Roman Indrzejczak, ks. prof. Michał Czajkowski, ks. Andrzej Gałka, siostry zakonne i klerycy (Kościół Rzymskokatolicki), ks. proboszcz Stanisław Kaczorek (Starokatolicki Kościół Mariawitów), bp Janusz Jagucki i ks. dr Włodzimierz Nast (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. superintendent Zbigniew Kamiński (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), ks. radca Lech Tranda (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. Władysław Polok, ks. prof. Zachariasz Łyko (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego), prezbiter naczelny Andrzej Seweryn (Kościół Chrześcijan Baptystów).
 
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan jest okresem szczególnym dla Kościołów chrześcijańskich. W tym czasie patrzymy z większym optymizmem — pomimo trudności — na zjednoczenie chrześcijan; jest to związane z naszym głębszym pragnieniem nawracania się do Chrystusa. 
Po Mszy Świętej odbyła się agapa chrześcijańska, w której wzięło udział wielu duchownych i wiernych. Ten dzień był kolejnym dniem wspólnego kroczenia drogami zbliżania Kościołów, uznania się za dzieci tego samego Ojca, który jest w niebie.