Z życia naszych parafii
 
Św. Mikołaj w gronie obdarowanych dzieci

W okresie oczekiwania na przyjście Syna Bożego — Jezusa Chrystusa w parafii pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Lublinie odbyły się  REKOLEKCJE  ADWENTOWE.  W sobotę i niedzielę, 9 i 10 grudnia 2000 roku, słowem Bożym służył ks. Piotr Mikołajczak z Turowca. Wierni tłumnie i ochoczo przybyli, aby przygotować swoje serca do tych radosnych, rodzinnych świąt. Rekolekcje to czas szczególnego czuwania — czuwania osobistego, ale jednocześnie i wspólnotowego, parafialnego. Rekolekcje to również czas budowania naszego życia duchowego. Dzięki tym właśnie wydarzeniom parafialnym, nasze serca stają się na powrót  bijące miłością dla Boga i człowieka; takie, jakie były w naszym dzieciństwie: szczere, bezinteresowne, oddane Bogu i człowiekowi. Odpowiedzmy sobie, ale przede wszystkim Bogu. czy przypadkiem nie zatraciliśmy tego uczucia już bezpowrotnie...? 

Weźmy sobie do serca upomnienie Chrystusa: „Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł?" (Mt16,26).

Na zakończenie rekolekcji do najmłodszych parafian zawitał Święty Mikołaj. Dzieci z wielką niecierpliwością oczekiwały chwili powitania z wytęsknionym gościem. Dzięki ofiarności parafian oraz sponsorów Święty Mikołaj obdarował naszych milusińskich słodyczami i owocami.

Dzień skupienia dla duchowieństwa 

W sobotę, 16 grudnia 2000 roku, w parafii pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Lublinie odbył się adwentowy dzień skupienia dla duchowieństwa z terenu Lubelszczyzny. Do naszej świątyni przybyli: 
ks. inf. Kazimierz Bonczar z Długiego Kąta, ks. dziekan Jacenty Sołtys z Majdanu Leśniowskiego, ks. dr Mieczysław Piątek z Majdanu Nepryskiego, ks. Ryszard Walczyński z Chełma, ks. Kazimierz Stachniak z Lipy Lubelskiej, ks. Krzysztof  Fudala z Madejowa, ks. Janusz Kucharski z Horodła, ks. Piotr Mikołajczak z Turowca, ks. Krzysztof Groszak z Żółkiewki, ks. Henryk Mielczarz z Grudek, ks. Bogusław Gruszczyński i ks. senior Jan Wąsik z Chełma, i ja jako gospodarz.

Msza św. celebrowana przez kapłanów z głównym celebransem ks. Kazimierzem Stachniakiem poprzedzona była poszerzoną nauką, przygotowującą do spowiedzi świętej, którą poprowadził ks. Krzysztof  Fudala z Maciejowa.

Kilka słów skierował do zebranych duchownych ks. inf. Kazi mierz Bonczar. Zwrócił uwagę na potrzebę wejrzenia do swojego wnętrza i na ogromną odpowiedzialność, jaką nosimy na swoich ramionach, prowadząc powierzony nam lud Boży do Kościoła Chrystusowego. 

Po Mszy św. — strawie duchowej, wszyscy uczestniczyli w poczęstunku przygotowanym przez naszą Parafię.

Bogu niech będą dzięki za sposobność ku temu, aby zebrać się tak liczną grupą kapłanów w jednym miejscu i po prostu oddać się tylko modlitwie. Mamy pamiętać — my wszyscy — że takich będziemy mieć kapłanów, jakich sobie wymodlimy.

I właśnie o modlitwę w naszej intencji prosimy.

  Ks. Andrzej Gontarek