Z życia Kościoła

Podwójny Jubileusz w Okole

Okol2000_09_08

Przed świątynią duchownych powitali przedstawiciele parafiiW dniu 8 września 2000 roku parafia polskokatolicka w Okolę obchodziła 70-lecie swego istnienia. Ta przepiękna uroczystość była doskonałą okazją włączenia się parafii w obchody Wielkiego Jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa. A więc parafia w Okolę przeżywała w tym roku uroczystość swojej Patronki Najświętszej Maryi Panny, Matki Pana Jezusa, w Roku Jubileuszowym.

Inicjatorem i organizatorem tego modlitewnego zgromadzenia był długoletni proboszcz w Okolę, energiczny i pracowity ks. mgr Hubert Szryt. Na niwie pojednania człowieka z Bogiem każdy religijny jubileusz to czas szczególnych łask udzielanych ludziom. Święty Mateusz zapisał w swojej Ewangelii taką zachętę Pana Jezusa: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą je i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną" (Mt 6, 19-21).
Okol2000_09_08

Wierni na długo przed uroczystością zgromadzili się w kościele
Już w marcu 2000 r. powstały plany zorganizowania „Świętego Dnia", gromadzenia skarbów w niebiańskim sejfie. Matka Boża Siewna pomogła zrealizować szczytny plan Księdza Proboszcza, a wielu parafian ochoczo włączyło się do przygotowań swoich serc oraz świątyni na jubileuszowe święto. Młodzież pilnie uczyła się pieśni, aby wszyscy czynnie mogli uczestniczyć w śpiewach i recytacjach liturgicznych. Szczególnie aktywna była młodzież oczekująca na przystąpienie do sakramentu bierzmowania. Władze gminy poleciły utwardzić drogę do plebanii, a Komitet parafialny wspólnie z wolontariuszami przygotował piękne dekoracje i smaczny posiłek dla pielgrzymów, aby po modlitwach w kościele nie musieli wracać do domu głodni lub spragnieni.
Okol2000_09_08

Zwierzchnik Kościoła głosi Słowo Pasterskie


Okol2000_09_08

Bp Wiktor Wysoczański
udzielił sakramentu bierzmowania
Słowo Pasterskie


bpa prof. dra hab. Wiktora Wysoczańskiego -Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego z okazji Jubileuszu 70-lecia Parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu w Okole -
8 września 2000 r.

Umiłowani w Chrystusie Panu Parafianie i Goście zgromadzeni w tutejszej świątyni!

zobacz pełny tekst...

W tym dniu pogoda także była wspaniała; to był zapewne dar niebios. Od rana wszyscy przygotowywali się do wielkiej uroczystości; kramarze rozstawiali swoje stragany, a wierni na długo przed rozpoczęciem sumy gromadzili się wokół kościoła. Wcześniej też przyjechali zaproszeni kapłani i Księża Biskupi z Warszawy i Częstochowy.

Ks. proboszcz Hubert Szryt poprosił Księży Biskupów, by przy okazji swego pobytu w parafiach odwiedzili miejscową Szkołę Podstawową. Bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — zwierzchnik Kościoła oraz bp Jerzy Szotmiller — ordynariusz diecezji krakowsko-częstochowskiej i ks. infułat Ryszard Dąbrowski — kanclerz Kurii Biskupiej Kościoła Polskokatolickiego wraz z towarzyszącymi im księżmi zwiedzili kilka sal szkolnych. Przewodnikiem była Pani Dyrektor mgr Maria Choinka, która w tym dniu (8 września) obchodziła imieniny. Dostojni Goście złożyli Pani Dyrektor serdeczne życzenia, wyrazy uznania, gratulacje i kwiaty, a dzieci otrzymały w prezencie kilka piłek futbolowych. Ta wizyta — z braku czasu — trwała bardzo krótko, ale pozostała dla wszystkich miłym wspomnieniem.

O godz. 11 wyruszył spod plebanii w kierunku placu kościelnego orszak duchownych w szatach liturgicznych. Przed świątynią czekała na nadchodzących duchownych delegacja parafii z Księdzem Proboszczem na czele. Usłyszeliśmy piękne deklamacje i słowa powitania, wygłoszone przez Prezesa Rady Parafialnej. Biskupi pobłogosławili i ucałowali chleb z nowego, tegorocznego zboża, otrzymali piękne kwiaty, a następnie weszli do świątyni, aby zająć przygotowane miejsca w prezbiterium.

Pierwszy zabrał głos Ksiądz Proboszcz, który powitał Księży Biskupów, duchowieństwo, przedstawicieli władz gminnych i powiatu ostrowieckiego, dyrektorów szkół, wszystkich pielgrzymów i parafian. Następnie złożył sprawozdanie z pracy duszpasterskiej i poprosił bpa J. Szotmillera o poświęcenie wieńca dożynkowego. Ksiądz Biskup, błogosławiąc zbiory, modlił się, by nie zabrakło chleba na polskich stołach i wszystkich zachęcał, by chętnie dzielili się chlebem z ludźmi głodnymi. Bp J. Szotmiller przewodniczył też Sumie jubileuszowej, koncelebrowanej z ks. infułatem R. Dąbrowskim i ks. dziekanem P. Strojnym z Ostrowca. Homilię odpustową, poświęconą Matce Bożej Siewnej, wygłosił ks. dziekan H. Dąbrowski z Warszawy. Kaznodzieja zachęcał do ufności w opiekę Bożej Rodzicielki. Poruszony homilią, bp Jerzy Szotmiller powiedział kilka zdań od siebie, wspominając własną pracę misyjną w Brazylii wśród Polonii, której miłość do Matki Najświętszej pomagała zachować świętą wiarę.

Moc potrzebna do wiernego trwania przy Chrystusie daje nam Duch Święty, gdy przyjmujemy sakrament bierzmowania. W czasie tej uroczystości sakramentu bierzmowania udzielił bp Wiktor Wysoczański — zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego. Ceremonię poprzedził śpiew młodzieży: „Duchu ognia, Duchu żarze, Duchu światło, Duchu blasku; Duchu wichrze i pożarze. Ześlij płomień swojej łaski...". Z rąk Księdza Biskupa przyjęła sakrament namaszczenia Duchem Świętym również Polka z Kazachstanu.

Komunię Świętą przyjęli wszyscy wierni. Udzielało jej kilku kapłanów. W tym czasie nie milkły śpiewy. Kunszt swój pokazał także organista, współtwórca chóru złożonego ze wszystkich uczestników uroczystości jubileuszowej. Jeśli pomyślimy, że śpiewali ludzie umocnieni Duchem Świętym i Chrystusem eucharystycznym, to lepiej zrozumiemy siłę tej modlitwy i sens przysłowia: „Kto śpiewa — dwa razy się modli".

Przed biskupim błogosławieństwem, kończącym Ofiarę eucharystyczną, hierarchowie Kościoła odznaczyli osoby zasłużone dla parafii w Okolę. Medal Bpa Franciszka Hodura otrzymali: Pan Ignacy Łata — najstarszy parafianin (95 lat) i wójt gminy Bałtów — Mieczysław Budzeń, a dyplomy jubileuszowe m.in.: Grażyna Walczyk — skarbnik Rady Parafialnej, Maria Zięba i Pelagia Tobiś. Na zakończenie Słowo pasterskie oraz życzenia nieustannych łask Chrystusa przekazał Zwierzchnik Kościoła. Uroczystość jubileuszową zamknęła procesja eucharystyczna.

Relacja uczestnika
— ks. A.B.