Ekumenia

Wspomnienie z wypoczynku w górach Szwajcarii

Lato — okres wakacji — jest doskonałą okazją do zorganizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Taki wypoczynek zorganizował Kościół Chrześcijańskokatolicki Szwajcarii.
Na zaproszenie ks. Krzysztofa Schulera, proboszcza parafii chrześcijańskokatolickiej w La Chaux-de-Fonds, w dniach 12-21 sierpnia 2000 roku w przepięknych górach Szwajcarii — w miejscowościach Mörlialp, La Chaux-de-Fonds i Trimbach — wypoczywała 15-osobowa grupa dzieci i młodzieży z parafii Leszno, Majdan Nepryski i Świdnica wraz z duszpasterzami: ks. dr. Tadeuszem Piątkiem, ks. dr. Mieczysławem Piątkiem i ks. Józefem Dekerem. Był to wspólny wypoczynek z dziećmi szwajcarskimi.
Kierownik zgrupowania, ks. Krzysztof Schuler, przygotował interesujący program. Przewidział w nim śpiewy i muzykowanie przy ognisku, majsterkowanie, rozgrywki sportowe, wycieczki w Alpy, rejs statkiem po jeziorze Neuchatel, kąpiele, zwiedzanie Muzeum i Huty Szkła oraz Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solothurn.
Szwajcaria2000_08_12

Przy ognisku w Mörlialp


Był też jeden dzień wyłącznie z polskim programem kulturalnym i polskimi tradycyjnymi posiłkami. W tym dniu dzieci i młodzież z Polski zaprezentowały polskie piosenki i zabawy. Natomiast księża Mieczysław Piątek i Józef Deker przygotowali z produktów przywiezionych z Leszna, polski obiad i kolację — między innymi grochówkę na boczku i kiełbasie.
Każdy dzień rozpoczynano i kończono modlitwą. W dni świąteczne uczestniczono w koncelebrowanych —przez księży: K. Schulera, T. Piątka, M. Piątka, M. Michalskiego i J. Dekera — w języku francuskim, niemieckim i polskim Mszach św.
Szwajcaria2000_08_12

Rejs po jeziorze Neuchätel

Ks. Krzysztof Schuler i jego współpracownicy — p. Elisabeth Schuler, p. Franz Murbach i p. Margarita Girletli — byli dla polskiej grupy bardzo mili i serdeczni. Natomiast dzieci polskie i szwajcarskie — mimo bariery językowej — doskonale się bawiły i nawiązywały kontakty.

Były również prezenty. Grupa polska sprezentowała ks. K. Schulerowi Album-Panorama Leszna w języku niemieckim, a ks. T. Piątek stułę, którą ks. K. Schuler poświęcił w czasie Mszy św. w Neuchatel. Natomiast ks. K. Schuler sprezentował ks. T. Piątkowi bardzo wartościową książkę pt. Gegen die Gottvergessenheit — Schweizer Theologen im 19. und 20. Jahrhundert, oraz komputer dla prowadzonego przez niego Duszpasterstwa Osamotnionych. Nadto ks. T. Piątek zaprosił na przyszły rok do Opola i Leszna — a ks. M. Piątek do Majdanu Nepryskiego — ks. K. Schulera, p. Elisabeth Schuler, p. Armina Luthy (prezydenta Christkatholisches Hilfswerk Partner sein) oraz p. Franza Murbach.

Dla polskiej grupy, która pierwszy raz w życiu przebywała w Szwajcarii, były to piękne dni spędzone wspólnie ze szwajcarskimi współwyznawcami. Żałowano, że te dni tak szybko minęły.

Anna Chmielewska (uczestniczka)