Z życia Kościoła

Wakacyjne przeżycia w parafiach w Gorzkowie i Żółkiewce

Czas wakacji to czas wędrówek, odwiedzin, spotkań. Podczas tegorocznego urlopu miałem przyjemność odwiedzić niektóre z naszych parafii. Między innymi zostałem zaproszony wraz z moją rodziną na uroczystości parafialne w Gorzkowie i Żółkiewce. Ks. proboszcz mgr Krzysztof Groszak już od dawna zapraszał mnie do odwiedzenia Jego i okolicznych parafii polskokatolickich. Pragnę podzielić się z czytelnikami „Rodziny" swoimi przemyśleniami i przeżyciami.

 

Gorzków.   Msza św. koncelebrowana

Gorzkow2000_07_23


Żółkiewka

Zolkiewka2000_07_23

Powitanie ks. bpa Wiktora Wysoczańskiego
Zolkiewka2000_07_23

Bierzmowanie

W Święto Patrona Parafii w Żółkiewce (która jest pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła) oraz w Gorzkowie miała miejsce wizytacja kanoniczna Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego ks. biskupa profesora dra hab. Wiktora Wysoczańskiego, ordynariusza warszawskiego. Ksiądz Proboszcz, korzystając z odwiedzin swojego biskupa, od dłuższego czasu przygotowywał młodzież do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Czynił to bardzo sumiennie na katechizacji, jak również podczas modlitewnych spotkań w kościele. W związku z tym, że obsługuje jednocześnie dwie parafie w Gorzkowie (dwa lata temu głosiłem tam rekolekcje wielkopostne) oraz w Żółkiewce, gdzie na stałe przebywa, odwiedziny Dostojnego Gościa miały miejsce w dwóch parafiach.

W przeddzień uroczystości, tj. w sobotę 22 lipca 2000 roku, spotkałem się z młodzieżą w obu parafiach. Wygłosiłem do nich naukę dotyczącą bezpośredniego przygotowania do sakramentu bierzmowania, oraz wysłuchałem spowiedzi św. w konfesjonale. Podczas pobytu w Gorzkowie, wraz z księdzem proboszczem odwiedziłem księdza Infułata Józefa Sobalę, który przez wiele lat pracował w tej parafii. Obecnie, ze względu na wiek i stan zdrowia, przebywa na emeryturze. Ksiądz Infułat bardzo serdecznie nas przyjął i ugościł, ciesząc się ogromnie z naszych kapłańskich odwiedzin. Korzystając z okazji, serdecznie pozdrawiam księdza Infułata i Jego Rodzinę, życząc dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego.

Nadszedł wreszcie dzień uroczystości. Niedziela 23 lipca 2000 r., godz. 9.00 w Gorzkowie. Wierni wraz ze swoim duszpasterzem, oraz kapłanami, księżmi Kazimierzem Stachniakiem, Jerzym Uchmanem, Stanisławem Stawowczykiem oraz znajdującym się w prezbiterium ks. infułatem Józefem Sobalą, zgromadzeni przed świątynią, ze śpiewem na ustach „Kiedy ranne wstają zorze", oczekiwali na Dostojnych Gości z Warszawy. Kilka minut po godz. 9.00, pod kościół podjechał samochód, a w nim Zwierzchnik Kościoła biskup prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, oraz ks. infułat Ryszard Dąbrowski kanclerz Kurii warszawskiej. Ks. proboszcz Krzysztof Groszak liturgicznie powitał Księdza Biskupa, a wierni z Gorzkowa chlebem i solą. Po uroczystym wprowadzeniu do Kościoła, rozpoczęła się uroczysta Msza Św., w której również koncelebrowałem.

Słowo Boże wygłosił Zwierzchnik Kościoła. Ksiądz biskup nawiązał do historii parafii, której początki sięgają okresu międzywojennego. Mówił również o współczesności i o prowadzonym dialogu ekumenicznym z Kościołem Rzymskokatolickim. Powiedział, że należy skończyć z waśniami, nieporozumieniami i zacząć żyć w zgodzie, miłości i jedności z bratnim Kościołem Rzymskokatolickim. Wierni z uwagą wysłuchali słów Zwierzchnik Kościoła. Do Komunii św. przystąpiło wielu wiernych, którzy wcześniej przystąpili do Spowiedzi. Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Biskup Wiktor Wysoczański udzielił Bożego błogosławieństwa.

Następnie, w oddalonej o kilkanaście kilometrów Żółkiewce, punktualnie o godz. 12.00 rozpoczęła się uroczystość ku czci Patrona Parafii św. Jakuba. Procesjonalnie z plebanii w asyście wielu księży z pobliskich parafii, wraz z orkiestrą, u progu świątyni powitano Dostojnego Gościa chlebem i solą, oraz przepięknym słowem. Msza św. koncelebrowana przez Księdza Biskupa oraz kapłanów, zgromadziła bardzo wielu parafian miejscowych, oraz z pobliskich miejscowości. Po Ewangelii Ksiądz Biskup udzielił sakramentu bierzmowania. Wśród młodzieży byli dwaj synowie gospodarza parafii Piotr i Bartosz. Świadkami ich byli, wujek z Poznania, oraz Grażyna Stawowczyk. Po Mszy św. odbyła się tradycyjna procesja wokół kościoła, a następnie błogosławieństwo, które zakończyło przepiękną uroczystość liturgiczną. Byłem zdumiony i zarazem niezmiernie zbudowany obecnością tak wielu kapłanów, których pozwolę sobie według alfabetu wymienić i serdecznie pozdrowić: ks. infułat Kazimierz Bonczar, ks. infułat Ryszard Dąbrowski, ks. Krzysztof Fudala, ks. Krzysztof Groszak, ks. Janusz Kucharski, ks. Henryk Marciniak, ks. Waldemar Mroczkowski, ks. Mieczysław Piątek, ks. inf. Józef Sobola, ks. Jacenty Sołtys, ks. Kazimierz Stachniak, ks. Ryszard Walczyński, bp Wiktor Wysoczański, ks. Jerzy Uchman. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem.

Na tym jednak nie koniec. Na placu przy plebanii wierni zebrali się wokół przygotowanych stołów, aby wspólnie spożyć posiłek i cieszyć się wzajemną obecnością. Do obiadu przygrywała wspomniana już orkiestra, która umilała wspólnie spędzony czas.

Ksiądz proboszcz bardzo gościnnie przyjął wszystkich kapłanów z Księdzem Biskupem na czele. Nie mało napracowała się Pani Romana Groszak, która wraz z parafiankami zadbała o to, aby nikt głodny nie poszedł do domu.

Piszący te słowa, pragnie bardzo serdecznie podziękować Księdzu Proboszczowi i Jego Rodzinie za zaproszenie i gościnę. Miło mi było wspólnie spotkać się ze Zwierzchnikiem Kościoła, oraz z tyloma duchownymi w jednym czasie i miejscu. Szczególnie cenię sobie udział z braćmi w kapłaństwie we wspólnej Eucharystii, która jest centrum Kościoła. Bóg zapłać. Pozdrawiam bardzo serdecznie parafian w Gorzkowie i Żółkiewce, wśród których mogłem przebywać.

Kończąc ten reportaż, trudno nie wspomnieć o miłym zaproszeniu skierowanym do mnie przez księdza infułata Kazimierza Bonczara do wzięcia udziału w uroczystościach ku czci św. Anny patronki parafii w Długim Kącie. Trudno było nie przyjąć zaproszenia i nie uczestniczyć w podniosłej uroczystości, podczas której został poświęcony i postawiony krzyż Jubileuszowy przy kościele. W uroczystościach uczestniczyli prawie wszyscy księża z pobliskich parafii. To bardzo cieszy, że kapłani spotykają się ze sobą, tworząc w ten sposób kapłańską wspólnotę. Pragnę serdecznie podziękować Księdzu Infułatowi proboszczowi z Długiego Kąta za zaproszenie, za udział we wspólnej modlitwie i za serdeczną gościnę. Bóg zapłać.

Uczestnik uroczystości    Ks. Stanisław Stawowczyk