Z życia naszych parafii

Uroczystości w Żaganiu

Zagan2000_06_11

Po ekumenicznym nabożeństwie wspólna fotografia i agapa
Zagan2000_05_03

Pierwsza rocznica Komunii św.
Od wielu już lat, z inicjatywy śp. ks. Władysława Puszczyńskiego, Przewodniczącego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej w Zielonej Górze, w tygodniu poprzedzającym Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, organizowane są w Zielonej Górze i okolicach nabożeństwa ekumeniczne. Również w tym roku takie nabożeństwa miały miejsce.
Ks. mgr Stanisław Stawowczyk był organizatorem dwóch nabożeństw w parafii w Zielonej Górze i Żaganiu. Podczas nabożeństw teksty z Pisma Świętego odczytali przedstawiciele różnych Kościołów, a jeden z nich wygłosił Słowo Boże. Wierni różnych wyznań uczestniczą w tych nabożeństwach w poszczególnych Kościołach. Po każdym nabożeństwie, Gospodarz parafii zaprasza wszystkich duchownych biorących udział we wspólnej modlitwie na uroczystą agapę. Wspólny stół i wzajemna serdeczność scalają wszystkich biorących udział w nabożeństwach.
Błagajmy Boga — nie tylko podczas tygodnia modlitw — o łaskę uwolnienia nas od grzechu podziału Kościoła Jezusa Chrystusa, aby spełniła się przedśmiertna modlitwa naszego Pana „abyśmy byli jedno".
W jedną z niedziel maja, miała miejsce miła uroczystość w Żaganiu. Otóż czterech chłopców: Adam, Daniel, Darek i Michał, przystąpiło do I rocznicy Komunii św. Rok temu, w tym samym miesiącu, chłopcy ci po raz pierwszy przystąpili do Stołu Pańskiego. Teraz o rok starsi i dojrzalsi, podczas uroczystej Mszy św. odprawianej przez księdza proboszcza Stanisława Stawowczyka, podziękowali Bogu za dar Eucharystii i odnowili swe przyrzeczenia. Przy współudziale najbliższej rodziny i parafian, zajmując te same miejsca, uczestniczyli w dziękczynnej Ofierze Mszy św, odprawianej w ich intencji i ich rodzin.

zobacz jak było rok temu - w 1999 :
Adam, Daniel, Darek i Michał przystępują  do I Komunii św.


( S.S )