Z życia naszych parafii. Lublin

"Serce dla serc" po raz 15

Od 63 lat w dzień Matki Bożej Wniebowziętej parafia lubelska składa Bogu dziękczynienie. 15 sierpnia lubelska Wspólnota Kościoła Polskokatolickiego rozpoczęła 64 rok istnienia. Lublin2000_08_15

Wypełniona wiernymi świątynia
Lublin2000_08_15

Wyróżniony chór Scholares Minores pro Musica Antiqua - Poniatowa
Lublin2000_08_15

Wyróżnieni w XV edycji "Serca dla serc"
Ta data to szczególny dzień dla parafii, bo już od 15 lat Kapituła wyróżnienia „Serce dla serc" istniejąca przy parafii przyznaje medal dla ludzi i instytucji o gorących sercach. W tym roku zostały odznaczone takie osoby jak:
EKUMENIZM
 I  PRACA  SPOŁECZNA

1. Śp. Ks. Infułat Bogusław Wołyński — Lublin Proboszcz Parafii Matki Bożej Wniebowziętej Kościoła Polskokatolickiego w Lublinie. Założyciel (od 1986 r.) Wyróżnienia „Serce dla serc" — (Wyróżnienie pośmiertne)

2. Ks. prof. dr John Pawlikowski (USA) Profesor Katolickiego Teologicznego Uniwersytetu w Chicago — USA. Zbliża narody polski i żydowski, kultywując wspólne wartości i dokonania. Wżyciu swoim okazuje serce bliźnim idącym różnymi drogami do Boga.

3. Ks. dr Władysław Zdunek (Dania)
Kapłan — koordynator Polskiej Misji Katolickiej w Danii. Poprzez swoje publikacje o tematyce teologicznej, psychologicznej i pedagogicznej pokazuje młodzieży polonijnej najwyższe wartości Kościoła i Ojczyzny.SŁUŻBA  DZIECIOM

4. Jose Carreras (Hiszpania)
Światowej sławy tenor. Od wielu lat daje koncerty charytatywne na całym świecie, a dochód z nich przekazuje na operacje przeszczepu szpiku kostnego.

5. Maciej Marczewski (Piaski)
Od 25 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną poprzez organizowanie zajęć rehabilitacyjno-sportowych.

6. Tadeusz Fijałka (Lublin)
Organizuje pomoc charytatywną na rzecz potrzebujących, wspiera materialnie Dom Dziecka przy ul. Narutowicza w Lublinie. Organizuje imprezy dla dzieci.RATOWANIE  ŻYCIA

7-8. Ewa Niedbała i Urszula Mikulska (Wasiłkowo)
Narażając własne życie uratowały z płonącego domu inwalidę na wózku.

9. Jan Błazikowski (Lublin)
Od wielu lat pełni funkcję Prezesa Rady Parafialnej przy parafii lubelskiej. Współpracując ze śp. Ks. Bogusławem Wołyńskim, niesie pomoc charytatywną potrzebującym, wspierając głodnych i bezdomnych.

10. „Kurier Lubelski" (Lublin)
Na swych łamach od zawsze przedstawiał losy miasta i regionu poprzez pryzmat życia jego mieszkańców. Od kilkunastu lat relacjonuje działanie Kościoła Polskokatolickiego w Lublinie, a także jego charytatywną działalność.ŻYCIE MAŁŻEŃSKIE I RODZINNE

11. Halina i Kazimierz Buczkowscy (Łask)
50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego.

KULTURA I SZTUKA

12. Steven Spielberg (USA)
Światowej sławy reżyser filmowy, twórca m.in. filmu „Lista Schindlera".
Poprzez pryzmat bohaterów swoich filmów ukazuje bezsens i bestialstwo prowadzonych wojen, dramat dyskryminowanych narodów i tragizm bytu pojedynczych ludzi.

13. Prof. dr Michał Mikos (USA)
Profesor Uniwersytetu of Wisconsin.
Wykłada literaturę polską na uniwersytecie amerykańskim, a także publikuje książki z zakresu kultury polskiej w języku angielskim.

14. mgr Lech Leszczyński (Świdnik)
Założyciel i kierownik artystyczny Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego. Od 15 lat przekazuje dzieciom najwyższe wartości wynikające z nauki i pracy, zapoznając je z kulturą narodową.ROZSŁAWIANIE IMIENIA POLSKI

15. Scholares Minores pro Musica Antiqua (Poniatowa)
Dziecięcy zespół muzyki dawnej, gromadzi dzieci szczególnie uzdolnione. Zespół ukazuje szerokie spectrum duchowej i materialnej kultury polskiego i europejskiego Renesansu i Baroku.

16. Red. Franciszek Malinowski (Lublin)
Z-ca Redaktora Naczelnego „Forum Polonijnego", były korespondent PAP w Wiedniu i redaktor Polskiego Radia.
W swych publikacjach szczególnie w „Forum Polonijnym" zamieszcza również publikacje na temat Kościoła Polskokatolickiego i osób wyróżnionych Medalem „Serce dla serc".

W uroczystej Mszy świętej celebrowanej przez ks. Andrzeja Gontarka, ks. Ryszarda Walczyńskiego i ks. Leszka Kołodziejczyka, brali udział również: ks. Janusz Kucharski, ks. Jacenty Sołtys, ks. bp Abel — ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej Kościoła Prawosławnego, ks. Andrzej Łoś z Kościoła Prawosławnego, ks. Sławomir Rosiak ze Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, klerycy WSD Kościoła Polskokatolickiego, radni miasta Lublina, wierni, wyróżnieni medalem „Serce dla serc" w latach poprzednich oraz Ci, którzy to wyróżnienie otrzymali właśnie w dzień Matki Bożej Wniebowziętej roku 2000.

We wspólnej modlitwie prosiliśmy o dar Bożego błogosławieństwa dla parafii i całego naszego świętego Kościoła, o ludzi wielkich serc, zwracaliśmy się z pokorną modlitwą za duszę śp. ks. inf. Bogusława Wołyńskiego — wieloletniego proboszcza tutejszej parafii.

Po spowiedzi i poświęceniu ziół oraz powitaniu przez ks. Andrzeja Gontarka, przewodniczący Kapituły Wyróżnienia „Serce dla serc" wręczył wyróżnionym, obecnym na Mszy Św., medale i dyplomy. Następnie, od „Chwała na wysokości Bogu", wszyscy uczestniczyliśmy w liturgii Eucharystycznej.

W czasie Ofiarowania i Komunii św. śpiewał dziecięcy zespół Scholares Minores pro Musica Antiqua z Poniatowej.

Na zakończenie Mszy św. głos zabrali niektórzy z nowo wyróżnionych. Były słowa podziękowań, były życzenia błogosławieństwa dla parafii i całego Polskokatolickiego Kościoła, były też prezenty dla parafii (kapa fioletowa) i do muzeum (książki, płyty i puchar).

XV Wyróżnienie „Serce dla serc" : — choć już bez twórcy, śp. ks. inf. Bogusława Wołyńskiego, jednak z pomocą wielu oddanych parafii i Kościołowi osób — miało należytą oprawę. Zostało również dostrzeżone przez prasę, radio i telewizję.

Kronikarz Parafialny