Z życia naszych parafii

Niech Duch Święty umocni je swoimi darami !

Te słowa popłynęły z ust Księdza Biskupa Zygmunta Koralewskiego do Wszechmogącego Boga w dniu 11 czerwca 2000 r. z Katedry w Kotłowie. Skupione twarze dorosłych, przejęte dzieci i młodzież były odpowiedzią na biskupią modlitwę. Bo oto za chwilę kolejna w Kotłowie grupa dzieci, młodzieży i dorosłych zostanie pasowana na Rycerzy Chrystusa.
Rok Jubileuszowy jest niezwykle bogaty w wydarzenia w parafii kotłowskiej. Wszystkim uroczystościom nadano z tytułu 2000 rocznicy Narodzin Pana Jezusa szczególny wydźwięk oraz oprawę liturgiczną, aby uczestniczącym w nich ludziom głęboko zapadły one w serca.


2
1 maja liczna grupa dzieci przystąpiła do Pierwszej Komunii Św., a dziś prawie 60-cio osobowa grupa parafian przyjmuje Sakrament Bierzmowania.
Kotlow2000_06_11
Kotlow2000_05_21 Po procesjonalnym wejściu do świątyni w Kotłowie, wypełnionej po brzegi rodzinami i przyjaciółmi bierzmowanych, rozpoczęła się uroczysta liturgia. Kandydaci do bierzmowania zajęli centralne miejsce w świątyni. Po Ewangelii, ksiądz Mikołaj Skłodowski przedstawił Biskupowi kandydatów do bierzmowania. Biskup zwrócił się do przystępujących z zapytaniem, czego oczekują od Boga w tym sakramencie. Zebrani odpowiedzieli, że pragną umocnienia do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.
Po homilii, w której Ksiądz Biskup Koralewski mówił o godności Dzieci Bożych i łaskach jakie spływają na człowieka w wyniku przyjętego Sakramentu Bierzmowania oraz czego oczekuje Kościół od bierzmowanych, nastąpiło odnowienie przyrzeczeń Chrztu Św. Następnie całą świątynię wypełnił gromki śpiew hymnu do Ducha Świętego, którą zaintonował chór kotłowski, a podjęli wszyscy zebrań .

Po zakończeniu śpiewu nastąpił moment bierzmowania. Biskup wraz z asystą podchodził do każdego bierzmowanego i wy powiadając słowa przewidziane ceremoniałem „znaczę cię znakiem Krzyża i umacniam Krzyżmem zbawienia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego", dokonywał aktu pasowania na Rycerza Chrystusa. Amen — wypowiadane przez przejętego bierzmowanego nie zawsze było dobrze słyszalne, bo wzruszenie nie pozwalało na właściwe wydobycie głosu. Oby wytrwali w wiernej służbie Bogu i Kościołowi.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w parafii w Kotłowie w Roku Jubileuszowym na długo pozostanie w pamięci wszystkich parafian. Podczas całej uroczystości słychać było tematycznie dobrane śpiewy wykonane przez chór i orkiestrę pod dyrekcją pana organisty Antoniego Orłowskiego.

(Kronikarz)