Z życia naszych parafii

Uroczystości w dniu 3 maja

W dniu 3 maja 2000 r., parafia w Majdanie Nepryskim uroczyście święciła uroczystość patronalną — Matki Boskiej Królowej Polski — oraz 20-lecie kapłaństwa swojego proboszcza, ks. dr. Mieczysława T. Piątka.
Na uroczystość przybyli: ks. inf. mgr Kazimierz Bonczar z Długiego Kąta, ks. dziekan Henryk Walczyński z Chełma, ks. proboszcz mgr Jerzy Uchman z Jaćmierza, ks. proboszcz mgr Krzysztof Fudala z Maciejowa, ks. proboszcz mgr Krzysztof Groszak z Żółkiewki, ks. proboszcz mgr Henryk Mielcarz z Grudek oraz klerycy — studenci ChAT: Andrzej Pastuszak (wychowanek parafii nepryskiej), Paweł Walczyński, Marcin Dębski i Kamil Wołyński.
MajdanNepryski2000_05_03

Procesjonalne wejście do świątyni
Jubilata oraz towarzyszących mu księży i kleryków powitały przed świątynią dzieci wierszykami i kwiatami, a parafianki — Aniela Gierczak i Stanisława Lal — pięknymi monologami i śpiewem.
Witając od ołtarza wszystkich przybyłych na uroczystość, ks. Mieczysław T. Piątek powiedział m.in.:
To, że tutaj dzisiaj jestem i mogę się z Wami modlić w dużej mierze zawdzięczam mojemu Ojcu i nieżyjącej już Matce, a także Księdzu Infułatowi Bonczarowi, gdyż pod jego kierunkiem zdobywałem szlify kapłańskie".
Mszę Św. pod przewodnictwem ks. inf. Kazimierza Bonczara koncelebrowali wszyscy księża, a okolicznościowe Słowo Boże wygłosił ks. dr Tadeusz Piątek, który powiedział m.in.
MajdanNepryski2000_05_03

Bp Wiktor Wysoczański wręcza dyplom doktorski
ks. Mieczysławowi T. Piątkowi

 „(...) Przed ponad 20-laty Jubilat usłyszał słowa  Pójdź za Mną  — i poszedł. Podjął i ukończył studia filozoficzno-teologiczne w ChAT i przed 20 laty stanął w katedrze polskokatolickiej w Warszawie ze słowami:  Oto jestem,  i przyjął z rąk ks. bpa Tadeusza R. Majewskiego święcenia kapłańskie. Bóg zrządził, że Kościół skierował go do Długiego Kąta, gdzie pod okiem doświadczonego duszpasterza — dziś już infułata — ks. Kazimierza Bonczara kształtował swoją formację kapłańską i nabierał doświadczenia duszpasterskiego. Tu zawarł związek małżeński, tu założył rodzinę, która go wspiera w jego pracy, tak że jego plebania stała się przykładem dla wspólnoty parafialnej. (...). W 1999 r. otrzymał w ChAT w Warszawie doktorat nauk teologicznych w zakresie starokatolickiej teologii historycznej, rozprawę doktorską napisał pod kierunkiem prorektora ChAT, bp, prof. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego. O tym, że doceniają Go parafianie jako swego duszpasterza, świadczą życzenia składane przed świątynią. (...)".

Zabierając głos ks. inf. Kazimierz Bonczar podkreślił, że Jubilat jest synem jego przyjaciela, oraz że jest dumny, iż pod jego kierunkiem nabierał doświadczenia kapłańskiego. Z dumą podkreślił, że dwaj klerycy (Paweł Walczyński i Kamil Wołyński) są synami księży.

Po Mszy św. procesji eucharystycznej przewodniczył ks. proboszcz mgr Krzysztof Fudala.

Uroczystość ta była szczególnym przeżyciem nie tylko dla Księdza Jubilata, ale również dla społeczności parafialnej.

(E.P.)