Z życia Kościoła

Wizyta bpa Jana Dawidziuka w Częstochowie

bp Jan Dawidziuk
Bp Jan Dzwidziuk
W dniu 4 czerwca 2000 r. parafia polskokatolicka pw. NMP Królowej Apostołów w Częstochowie gościła dostojnego gościa, bpa dra Jana Dawidziuka z USA. Przed wejściem do kościoła, Księdza Biskupa powitał proboszcz parafii, ks. Witold Iwanowski, przedstawiciele Rady Parafialnej oraz zgromadzona młodzież i dzieci. bp Jerzy Szotmiller
Bp Jerzy Szotmiller
Był to bardzo wzruszający moment. Przy słowach pieśni „Oto kapłan wielki", dostojny Gość przekroczył próg świątyni. W kościele, od ołtarza, bp Jerzy Szotmiller — ordynariusz diecezji krakowsko-częstochowskiej, skierował serdeczne słowa do bpa Jana Dawidziuka i towarzyszącej mu najbliższej rodziny, a następnie przedstawił historię parafii polskokatolickiej w Częstochowie i historię budowy katedry.
Bp Jan Dawidziuk celebrował Mszę św. w asyście: ks. proboszcza Witolda Iwanowskiego i wikariusza, ks. mgra Dariusza Raczka. Do licznie zgromadzonego ludu Bożego, Jego Ekscelencja skierował Słowo Boże. Była to homilia pełna ekspresji i głębokich treści teologicznych, podkreślająca, że każdy chrześcijanin winien dawać swoim życiem świadectwo przynależności do Chrystusa Zmartwychwstałego i Jego Kościoła.
Czestochowa2000_06_04

Bp Jan Dawidziuk w drodze do świątyni

Ksiądz Biskup przekazał także serdeczne pozdrowienia od bratniego Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie, od J.E. bpa Jana Swantka, od wszystkich biskupów, kapłanów i ludu Bożego.
Na zakończenie Mszy Św., bp Jerzy Szotmiller życzył bpowi Janowi Dawidziukowi szczęśliwego powrotu do Stanów Zjednoczonych i w dowód wdzięczności przekazał Księdzu Biskupowi pełną wymowy pamiątkę, obrazek Matki Bożej Częstochowskiej z dedykacją i licznymi podpisami parafian.


(Ks. D.R.)
Czestochowa2000_06_04

Po Mszy św. wszyscy stanęli do wspólnego zdjęcia