Z życia Kościoła

Jubileusz 75-lecia parafii w Bydgoszczy

Bydgoszcz2000_05_07

Okolicznościowa pieczęć wybita z okazji 75-lecia parafii polskokatolickiej
w Bydgoszczy
Bydgoszcz2000_05_07

Zwierzchnik Kościoła dokonuje poświęcenia odnowionego ołtarza

Bydgoszcz2000_05_07

Odnowiony ołtarz
w bydgoskiej świątyni
W III niedzielę wielkanocną 7 maja 2000 roku parafia polskokatolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy obchodziła swoje święto patronalne oraz Jubileusz 75-lecia. Z tej okazji przybył do parafii Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w towarzystwie ks. infułata Ryszarda Dąbrowskiego — Kanclerza Kurii. Bydgoszcz2000_05_07

Biskup Zwierzchnik - w nowej stule, darze od parafii - kieruje słowo pasterskie do zgromadzonych wiernych
Słowo Pasterskie

bpa Wiktora Wysoczańskiego

zobacz... pełny tekst

Krótko przed południem ks. Mirosław A. Michalski przeprowadził nabożeństwo pokutne ze spowiedzią ogólną, przygotowując duchowo zgromadzonych wiernych i gości do jubileuszowej liturgii. O godzinie 12.00 ks. proboszcz Tadeusz Urban wraz z przedstawicielami Rady Parafialnej powitał Zwierzchnika Kościoła i gości w progach świątyni. Wśród licznie przybyłych byli księża polskokatoliccy: ksiądz dziekan mgr Marian Lewandowski, ksiądz proboszcz mgr Henryk Nowaczyk, ksiądz proboszcz mgr Bogdan Skowroński, ksiądz mgr Mirosław A. Michalski. Polską Radę Ekumeniczną reprezentował przewodniczący Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ks. mgr Janusz Olszański, proboszcz parafii metodystycznej w Bydgoszczy oraz ks. proboszcz mgr Marek Łoskot z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Dowodem aktywnej pracy i sympatii, jaką cieszy się ksiądz proboszcz Tadeusz Urban w bydgoskim środowisku, był udział w uroczystościach wielu księży z Kościoła Rzymskokatolickiego, na czele z ks. dr. Piotrem Jóźwiakiem zajmującym się sprawami ekumenicznymi w Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Rozpoczynając uroczystą liturgię, Ksiądz Biskup Wiktor Wysoczański poświęcił ołtarz, który został odnowiony w tym roku jako wotum wdzięczności parafian polskokatolickich w Bydgoszczy za 75 lat istnienia parafii i 2000 lat chrześcijaństwa. Na ołtarzu zamontowano nowe płaskorzeźby wyrażające teologiczne aspekty Eucharystii.

W okolicznościowym słowie pasterskim Zwierzchnik Kościoła podkreślił jubileuszowy aspekt roku 2000 w jego ekumenicznym wymiarze. Wiele było również słów ojcowskiej troski o Kościół, duchowieństwo i wiernych. Ksiądz Biskup udzielił sakramentu bierzmowania grupie młodzieży.

W darze wdzięczności i sympatii dla biskupa Wiktora, który w pierwszych latach swojej posługi kapłańskiej pracował jako wikariusz w parafii polskokatolickiej w Bydgoszczy, proboszcz i parafianie ufundowali specjalną stułę z herbem Biskupa i godłem Kościoła Polskokatolickiego. Stułę wykonała własnoręcznie parafianka pani Elżbieta Kruczyńska, która również pod okiem konserwatora wykonywała wiele prac związanych z odrestaurowaniem głównego ołtarza.

Uroczystość uświetniła popisem skrzypcowym „Ave Maria" Ch. Gounoda parafianka Asia Krzyżyńska, uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bydgoszczy. Specjalnie przygotowany na tę okoliczność program wokalno-instrumentalny przedstawił zaprzyjaźniony z parafią ks. proboszcz Bogdan Skowroński z Torunia. Występ przed lokalną społecznością był dla niego dobrą okazją do „treningu" przed udziałem w festiwalu ekumenicznym „Song of songs", na którym będzie reprezentował społeczność naszego Kościoła.

Z okazji 75-lecia parafii polskokatolickiej w Bydgoszczy wybito okolicznościową pieczęć, której odcisk wraz z pamiątkowym zdjęciem odrestaurowanego ołtarza otrzymali wszyscy uczestnicy uroczystości.

Księdzu Proboszczowi i całej wspólnocie parafialnej życzymy wielu tak radosnych uroczystości i jubileuszów.

(Ks. M.M.)