Z życia Kościoła

 

Jubileuszowe Nabożeństwo Ekumeniczne 

W dniu 26 maja 2000 roku, o godz. 18.oo, w rzymskokatolickim kościele pw. św. Elżbiety we Wrocławiu odbyło się Nabożeństwo Ekumeniczne z okazji Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa. Nabożeństwo to, zorganizowane przez Kościół Polskokatolicki, to wynik wielomiesięcznych kontaktów z Konferencją Episkopatu Polski i Henrykiem Kardynałem Gulbinowiczem — arcybiskupem metropolitą wrocławskim.


Biskupi i wierni zebrani na ekumenicznym nabożeństwie
w kościele pw. Św. Elżbiety we Wrocławiu

Biskup prof. Wiktor Wysoczański — zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, bp Wiesław Skołucki — ordynariusz Diecezji Wrocławskiej i ks. inf. Ryszard Dąbrowski — kanclerz Kurii Biskupiej byli w stałej łączności z przedstawicielami Kościoła  Rzymskokatolickiego w Polsce i z Nuncjuszem Apostolskim. 
Plany zorganizowania Jubileuszowego Nabożeństwa Ekumenicznego zaakceptowała Rada Synodalna Kościoła Polskokatolickiego.
Nabożeństwo Ekumeniczne — według wspólnie ustalonego programu — odbyło się w bardzo serdecznej, religijnej i braterskiej atmosferze. W nabożeństwie wzięli również udział biskupi starokatoliccy Unii Utrechckiej pod przewodnictwem arcybiskupa Utrechtu Antoniego Jana Glazemakera. 


Bp Wiktor Wysoczański Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego
wygłasza słowo pasterskie w czasie ekumenicznego nabożeństwa

zobacz... pełny tekst

 

 


Duchowieństwo z Kościoła Polskokatolickiego w czasie ekumenicznego spotkania

Kościół Rzymskokatolicki reprezentowali: kardynał Henryk Gulbinowicz, abp Alfons Nossol — ordynariusz opolski, przewodniczący Rady do Spraw Ekumenizmu Kościoła Rzymsko katolickiego, bp Jacek Jezierski. Arcybiskup Nossol wygłosił płomienną, pełną ducha Bożego homilię, akcentując, że wszyscy jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga i jako rodzina mamy stanowić jedno. Kardynał Henryk Gulbinowicz odczytał przesłanie abpa Józefa Kowalczyka — Nuncjusza Apostolskiego, oraz przekazał od siebie wiele ciepłych słów, podkreślając, że dzisiejsze wydarzenie zapisze się w historii miasta Wrocławia.

Arcybiskup prof. Alfons Nossol
Przewodniczący Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu
Kościoła Rzymskokatolickiego
wygłasza płomienną mowę

Henryk Kardynał Gulbinowicz 
 Arcybiskup Metropolita Wrocławski 
odczytuje przesłanie Nuncjusza Apostolskiego
i przekazuje od siebie 
serdeczne słowa do zgromadzonych 

Arcybiskup Jeremiasz z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego — ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej — przekazał słowa pozdrowienia. Biskup Ryszard Bogusz przekazał pozdrowienia od Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.


Biskupi zgromadzeni na nabożeństwie przekazują arcypasterskie błogosławieństwo

W imieniu Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich przemówił abp Utrechtu Antoni Jan Glazemaker.

Pełny tekst ...

Biskup Wiktor Wysoczański skierował słowo pasterskie do zgromadzonych i odczytał akt przebaczenia i pojednania w imieniu Kościoła Polskokatolickiego.

Pełny tekst ...

 

Na koniec odmówiono Modlitwę Pańską „Ojcze nasz" i przekazano sobie znak pokoju. Ekumeniczne nabożeństwo zakończyło wspólne błogosławieństwo pasterskie wszystkich zgromadzonych w świątyni biskupów.