Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich 
Unii Utrechckiej 

Wrocław — 21 -27 maja 2000 r.

 

Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej odbywa się co roku w innym kraju, zgodnie z ustalonym terminem i miejscem obrad. Obradom każdorazowo przewodniczy Arcybiskup Utrechtu. W Roku Jubileuszowym Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich odbyła się we Wrocławiu, w dniach od 21 do 27 maja. Konferencję przygotował  Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP — bp Wiktor Wysoczański, a gospodarzem był bp Wiesław Skołucki — Ordynariusz Diecezji Wrocławskiej
Na obrady przybyli biskupi z Holandii, Szwajcarii, Niemiec, Austrii, Czech. USA i z Polski. 

 


Biskupi celebransi Mszy Świętej inauguracyjnej
w katedrze Św. Marii Magdaleny we Wrocławiu

Konferencję rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą w niedzielę 21 maja, o godz. 11.00, w katedrze polskokatolickiej diecezji wrocławskiej pw. Św. Marii Magdaleny. Mszy Świętej koncelebrowanej przez wszystkich biskupów przewodniczył gospodarz diecezji, bp Wiesław Skołucki. Homilię wygłosił Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, bp prof. Wiktor Wysoczański i Pierwszy Biskup Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA — Jan SwantekPierwszy Biskup PNKK
Jan Swantek
wygłasza homilię

 

We Mszy Św. uczestniczyli przedstawi ciele innych Kościołów chrześcijańskich: bp Jacek Jezierski — wikariusz generalny metropolity warmińskiego, przewodniczący Zespołu Kościoła Rzymskokatolickiego ds. Dialogu ekumenicznego 
z Kościołem Polskokatolickim
, który skierował ciepłe słowa do zebranych w katedrze, arcybiskup Jeremiasz — ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego  w Polscebp Ryszard Bogusz - ordynariusz diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a także parlamentarzyści i reprezentujący władze miasta Wrocławia.

Po południu odprawione były przez  Pierwszego Biskupa PNKK Jana Swantka polskie nieszpory. Słowo pasterskie wygłosił Arcybiskup Utrechtu — Antoni Jan Glazemaker


Ekumeniczni goście z Kościołów chrześcijańskich

Obrady codziennie rozpoczynały się w katedrze Św. Magdaleny rozważaniem Biblii w trzech grupach językowych: niemieckim, angielskim i polskim. Każdego po południa o godz. 18.00 odprawiane były nieszpory i Msza Święta (przez przedstawicieli z różnych krajów):


 — poniedziałek — przewodniczył bp Hans Gerny — zwierzchnik Chrzęścijańskokatolickiego Kościoła w Szwajcarii i bp Bert Wirix — ordynariusz diecezji Haarlem z Holandii
wtorek — nabożeństwu przewodniczył bp Joachim Vobbe — zwierzchnik Starokatolickiego Kościoła w Niemczech;
 — środa — Mszy Św. i nabożeństwu majowemu przewodniczył bp Wiesław Skołucki — ordynariusz diecezji wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego; 
czwartek — nabożeństwu przewodniczył Bernard Heitz — zwierzchnik Starokatolickiego Kościoła w Austrii, i bp Dusan Hejbel — zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Czechach
piątek— na zakończenie obrad Konferencji o godz. 8.00 odprawiona została Msza Święta koncelebrowana w języku polskim i angielskim, z udziałem biskupów i kapłanów Kościoła Polskokatolickiego i Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, której przewodniczył bp Jan Swantek. 


Słowo braterskiego pozdrowienia
z Kościoła Rzymskokatolickiego
przekazuje bp Jacek Jezierski

   W środę, 24 maja, delegaci Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich byli gośćmi gospodarza archidiecezji wrocławskiej Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, arcybiskupa metropolity Henryka Kardynała Gulbinowicza. Gościnne spotkanie nastąpiło w klasztorze pocysterskim w Henrykowie, gdzie obecnie znajduje się Wyższe Seminarium Duchowne i Dom Rekolekcyjny. W drodze do Henrykowa biskupi starokatoliccy zwiedzili starą świątynię w Strzelnie, miasto i rotundę z XII w. pw. Św. Gotarda. Po południu uczestnicy Konferencji spotkali się z wojewodą wrocławskim i urzędnikami miasta. Zaproszeni goście podczas swego pobytu urzeczeni byli atmosferą i odnowionymi zabytkami Wrocławia.
W czasie obrad dyskutowana nad różnymi problemami teologicznymi i administracyjnymi. Rozmawiano na temat sakramentu Eucharystii, kapłaństwa, ordynacji kobiet, dialogu ekumenicznego, konsekracji biskupów, a także przyjmowania Kościołów i biskupów do Unii Utrechckiej, kongresów Kościołów starokatolickich, budżetu oraz nowego statutu Unii itp. 
Ustalono, że następne Międzynarodowe Konferencje Biskupów Starokatolickich odbędą się: w  2001 r. w Czechach,   w  2002 r. w Niemczech. Poinformowano, że Arcybiskup Utrechtu Jan Glazemaker przechodzi na emeryturę, a konsekracja wybranego arcybiskupa elekta Jorisa Vercammena odbędzie się 1 lipca 2000 r. w katedrze św. Gertrudy w Utrechcie — Holandia.