Akt przebaczenia i prośba o przebaczenie

 

tekst odczytany przez JE Bpa Wiktora Wysoczańskiego — Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego, 
podczas Nabożeństwa Ekumenicznego z okazji Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa 
26 maja 2000 r. we Wrocławiu

 

 

   Wszechmogący, w Trójcy Świętej Jedyny Boże, Ojcze nasz, który jesteś w Niebie 

   Składamy Ci hołd, uwielbienie i dziękczynienia za nasze dzisiejsze braterskie, ekumeniczne spotkanie. 

   Wpatrzeni w Święty Krzyż Chrystusa, na którym przelał On Przenajświętszą Krew za zbawienie świata i na Pana, który umacnia naszą wiarę swym chwalebnym Zmartwychwstaniem, wsłuchajmy się w słowa Jego przesłania:

 
„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali" (...). „Po tym poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie" (J 13, 34-35).

 
„Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie" {Ef 4,32).

 
„Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski" (Mt 6, 14). 

   

   W roku Wielkiego Jubileuszu Dwutysiąclecia Narodzenia Jezusa i ustanowienia świętego, Powszechnego i Apostolskiego Kościoła, pełni pokory i zrozumienia naszych niedoskonałości 
i przewinień, wpatrzeni — Boże — w Twoje Serce, pełne miłości, miłosierdzia i przebaczenia, które ukazałeś Światu w Swoim Objawieniu i misji Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana i Pasterza Ludu Bożego — My — Kościół Polskokatolicki —stajemy dziś w Twojej obecności przed naszymi Braćmi z Kościoła Rzymskokatolickiego, wyciągamy nasze dłonie ku pojednaniu i powtarza my: 

 

Przebaczamy i prosimy o przebaczenie

 

   Tą Miłością, która zawsze zwycięża wszelkie przeciwności, która wybacza i jednoczy, dzielimy się dzisiaj z Wami „Ut u num sint". Czynimy to wspólną modlitwą: „Ojcze nasz..."