Ekumenia

Podpisanie Deklaracji wzajemnego uznania Chrztu Świętego

Po wielu latach prac Komisji Mieszanej i Podkomisji, składającej się z przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej — w dniu 23 stycznia 2000 roku w kościele ewangelicko-augsburskim pw. Św. Trójcy w Warszawie podpisano Deklarację o wzajemnym uznaniu Chrztu Świętego. Wydarzenie to nastąpiło na centralnym nabożeństwie ekumenicznym z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W nabożeństwie ekumenicznym wzięli udział zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich w Polsce, duchowieństwo i wierni.

Deklaracja_Kościołów_w_Polsce_Chrztu_Świętego

zobacz...
Kościół Rzymskokatolicki w RP reprezentowali: Prymas Polski kardynał Józef Glemp — Przewodniczący Episkopatu Polski, ks. abp Alfons Nossol — Przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, ks. bp Piotr Libera — Sekretarz Generalny Episkopatu Polski, ks. inf. Lucjan Święszkowski — Wikariusz Biskupi diecezji praskiej, ks. prałat Józef Maj — proboszcz parafii św. Katarzyny;
ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej, z Kościołów chrześcijańskich:
bp Jan Szarek —
Przewodniczący PRE, Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, bp M. Cieślar — Kościół Ewangelicko-Augsburski, ks. dr Włodzimierz Nast — proboszcz parafii Św. Trójcy (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp prof. Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP i ks. inf. Ryszard Dąbrowski — Kanclerz Kurii Biskupiej Kościoła Polskokatolickiego, bp Edward Puślecki — Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i ks. superintendent Zbigniew Kamiński (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Zdzisław Tranda — Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i ks. Lech Tranda, bp Włodzimierz Jaworski — Naczelny Biskup Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP i ks. prob. Stanisław Kaczorek, ks. mitrat Anatol Szydłowski i ks. dr Henryk Paprocki z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Homilię okolicznościową wygłosił Prymas Polski. Słowo do zgromadzonych w świątyni z okazji tak doniosłego wydarzenia skierował bp Jan Szarek — Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej w RP.

Pod Deklaracją i klauzulą: „Niżej podpisane Kościoły uroczyście uznają ważność Chrztu udzielonego przez duchownego w tych Kościołach", podpisy złożyli:

Metropolita Sawa — Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w RP (podpisał wcześniej, nie był obecny, gdyż towarzyszył wizycie Patriarchy Bartłomieja I)
bp Jan Szarek — Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
bp Edward Puślecki — Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
bp Zdzisław Tranda — Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
kardynał Józef Glemp — Kościół Rzymskokatolicki w RP
bp Wiktor Wysoczański — Kościół Polskokatolicki w RP
bp Włodzimierz Jaworski — Starokatolicki Kościół Mariawitów w RP.

Warszawa, 23 stycznia 2000 r.