Warszawa

Nowi księża magistrzy

Warszawa2000_01_04

Ks. bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański w otoczeniu Komisji egzaminacyjnej i nowych magistrów teologii

W dniu 4 stycznia 2000 r. przed Komisją Egzaminacyjną Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, złożoną z ks. bpa prof. dra hab. Wiktora Wysoczańskiego, ks. prof. dra hab. Mariana Bendzy i p. dra Marka Ambrożego, złożonych prac magisterskich bronili księża: Mirosław Michalski, Dariusz Raczek i Bogdan Skowroński.
Wyżej wymienieni kapłani swoje prace magisterskie pisali pod kierunkiem ks. bpa prof. dra hab. Wiktora Wysoczańskiego, a zostały one ocenione dobrze i bardzo dobrze. Komisji egzaminacyjnej przewodniczył bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
Radość napełniła serca księży zdających egzamin, gdy przewodniczący Komisji bp prof. Wiktor Wysoczański ogłosił wyniki i nadanie im tytułu magistra teologii starokatolickiej przez uczelnię — Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie.

(ks. R. D.)