Nauka

Doktorat honoris causa Uniwersytetu w Bernie dla biskupa Wiktora Wysoczańskiego  / 2 /

Szwajcaria_Berno1999_12_04 W dniu 4 grudnia 1999 r. biskup Wiktor Wysoczański - Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP, otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu w Bernie ( Szwajcaria ).


Na zdjęciu - nowy doktor honoris causa w towarzystwie dziekana Chrześcijańskokatolickiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Bernie, ks. prof. Ursa von Arxa
Warszawa2000_01_14_KwasniewskiA

List gratulacyjny od Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego
Szwajcaria_Berno1999_12_04 Doktorzy honorowi:
od  lewej  - Michalis Tiverios, Edward Emiel Carmeliet i bp Wiktor Wysoczański
w  środku  rektor Christoph Schäublin
następnie  Martine Feissel, Erika Engel, Norbert Paul Engel oraz David Sackett


zobacz:
cz.
1

W dniu 3 grudnia 1999 r., w przeddzień Dies academicus, bp Wiktor Wysoczański wygłosił referat gościnny w gmachu głównym Uniwersytetu Berneńskiego (sala wykładowa 28). Temat wykładu brzmiał: „Przyczynek do historii Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i w Polsce 1920-1939".

Referent wskazał na starania PNKK o prawne uznanie tegoż Kościoła w Polsce i podkreślił związane z tym trudności. Na podstawie wieloletnich badań źródłowych ukazał rolę, jaką odegrało w tym zakresie Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz polskie placówki dyplomatyczne i konsularne w USA i w Szwajcarii.

Po wykładzie bp Hans Gerny zaprosił na kolację do swojej rezydencji Referenta, profesorów Chrześcijańskokatolickiego Wydziału Teologicznego oraz ambasadora RP w Szwajcarii, Marka Jędrysa (który był obecny na wykładzie, a także w czasie wręczania dyplomu doktora honoris causa biskupowi Wysoczańskiemu w dniu 4 grudnia 1999 roku).

Obszerna informacja na temat ww. wykładu oraz wręczenia doktoratu honoris causa bpowi Wiktorowi Wysoczańskiemu ukazała się w „Christkatholisches Kirchenblatt" z 18 grudnia 1999 r., nr 25/26, s. 385-386.