Nauka

Doktorat honoris causa Uniwersytetu w Bernie dla biskupa Wiktora Wysoczańskiego  / 1 /

zobacz : cz.2

Szwajcaria_Berno1999_12_04_Sala_Kasina Szwajcaria_Berno1999_12_04_bpWysoczanskiW_honoris_causa
Uroczystość odbyła się 4 grudnia 1999 r.  w Wielkiej Sali Kasina w Bernie (Szwajcaria) i zgromadziła przedstawicieli władz politycznych, parlamentarnych i kościelnych kraju oraz korpusu dyplomatycznego. Był wśród nich ambasador Polski w Szwajcarii Marek Jędrys wraz z małżonką. Doceniając zasługi Księdza Biskupa dla rozwoju nauki, Uniwersytet w Bernie, w 165 rocznicę swego powstania i w 125 rocznice powołania Chrześcijańskokatolickiego Wydziału Teologicznego, przyznał bp. prof. dr. hab. Wiktorowi Wysoczańskiemu najwyższe akademickie wyróżnienie - doktorat honoris causa.

Wystąpienie dziekana, prof. Ursa von Arxa  w uroczystym Dies academicus 4 grudnia 1999 r.
Chrześcijańskokatolicki Wydział Teologiczny przyznaje doktorat honoris causa w zakresie teologii biskupowi prof. Wiktorowi Wysoczańskiemu z Warszawy, z Polski.
Uhonorowany urodził się w 1939 roku na terenach ówczesnej wschodniej Polski. Studiował teologię w Warszawie, następnie nauki prawnicze w Toruniu, a potem ponownie w Warszawie. Przez okres jednego roku, w latach 1971/72, uzupełniał swoje studia na Chrześcijańskokatolickim Wydziale Teologicznym tutejszego Uniwersytetu. Po zwieńczonej sukcesem obronie pracy doktorskiej, a następnie habilitacji został, począwszy od 1990 roku, profesorem w zakresie starokatolicyzmu, prawa kościelnego i państwowego prawa wyznaniowego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Uczelni powołanej do życia w 1954 roku, kształcącej studentów wszystkich nierzymskokatolickich Kościołów w Polsce. Akademii tej służył jako rektor w latach 1990-96, a od trzech lat jest jej prorektorem do spraw naukowych.
Jego praca naukowa koncentrowała się z jednej strony wokół historii starokatolicyzmu wśród Polaków w Ameryce Północnej oraz w ich europejskiej ojczyźnie, na temat której wydał dwa fundamentalne dzieła, co prawda po polsku; z drugiej publikował prace w zakresie polskiego prawa wyznaniowego. Na szczególne słowa uznania zasługuje Jego długoletnia praca związana z tłumaczeniami, z języka niemieckiego, i upowszechnianiem literatury starokatolickiej w Polsce.
Jego działalność jako nauczyciela i naukowca była ściśle związana ze służbą w Kościele. Reprezentował swój Kościół w międzynarodowym dialogu prawosławno-starokatolickim w latach 1975-1987. W związku z politycznym zwrotem w Jego kraju został w 1995 roku wybrany Zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego; od trzech lat jest też Biskupem Diecezji Warszawskiej. Jego zdecydowanemu i otwartemu zaangażowaniu zawdzięczać można to, że Jego Kościół dzisiaj znalazł drogę wyjścia z historycznie uwarunkowanej izolazji oraz to, że na europejskiej arenie potrafi złożyć godnie świadectwo żywotności kościelnego starokatolicyzmu.

Treść laudatio:

Wiktorowi Wysoczańskiemu, teologowi, prawnikowi i biskupowi, który dzięki swoim badaniom wyjaśnia historię starokatolicyzmu Polaków pośród amerykańskiej emigracji i w jej polskiej ojczyźnie, który bada państwowe i wewnątrzkościelne uwarunkowania istnienia Kościoła w Polsce, który bada ekumeniczne stosunki swojego Kościoła w relacji do innych polskich Kościołów i, wybiegając poza g ran ice Jego ojczyzny, w istotny sposób wspiera i sprzyja intensyfikacji więzi między Kościołami starokatolickimi a prawosławnymi, który wykonał olbrzymią pracę translatorską i promocyjną literatury starokatolickiej.
Szwajcaria_Berno1999_12_04_doktorzy_honoris_causa