Z życia Kościoła

Wizyta Arcybiskupa Utrechtu w Polsce

Na zaproszenie bpa prof. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego — zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego —przybył do Polski z kilkudniową wizytą Arcybiskup Utrechtu, a zarazem przewodniczący Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich — Jan A. Glazemaker.

Warszawa1999_10_16

Przemawia Dostojny Gość.
Od lewej: bp Hans Gerny (Szwajcaria)
W spotkaniu z Dostojnym Gościem, jakie miało miejsce w Domu Konferencyjnym im. bpa Edwarda Herzoga w dniu 16 października 1999 roku, wziął udział bp Wiktor Wysoczański, bp Hans Gerny (zwierzchnik Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szwajcarii), a także przedstawiciele duchowieństwa polskokatolickiego, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Dyrekcji „Polkat"-u i naszej Redakcji.
Bp Wiktor Wysoczański powitał wszystkich uczestników tego spotkania, a szczególnie abpa Jana A. Glazemakera z małżonką oraz bpa Hansa Gerny'ego ze Szwajcarii. Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, omawiając działalność Arcybiskupa Utrechtu, szczególnie podkreślił Jego zasługi na rzecz zbliżenia Kościoła Polskokatolickiego i innych Kościołów Unii Utrechckiej.

Następnie głos zabrał abp Jan A. Glazemaker, który — dziękując za to spotkanie —m.in. powiedział: „Pełniąc obowiązki Arcybiskupa Utrechtu i przewodniczącego Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich, mogłem często odwiedzać Polskę. Mam bardzo dobre wspomnienia z tego okresu. Dużo dowiedziałem się o Polsce i o Kościele Polskokatolickim; o historii martyrologii Waszego narodu w czasie II wojny światowej, ale także o historii przemian, które nastąpiły w ostatnich latach w Polsce i Kościele Polskokatolickim. Z ogromną wdzięcznością wspominam fakt przyznania mi doktoratu honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, kiedy rektorem tej uczelni był prof. dr hab. Wiktor Wysoczański. Nie mam żadnych wątpliwości odnoszących się do bliskiej i szczerej więzi Kościoła Polskokatolickiego z Kościołami Starokatolickimi Unii Utrechckiej, której bp Wiktor Wysoczański jest niewątpliwie gwarantem".